Funkcjonowanie systemu bankowegoZasady funkcjonowania systemu bankowego w gospodarce rynkowej. Rodzaje banków. 1. Zasada dwupoziomowości System bankowy w gospodarce rynkowej opiera się na zasadzie dwupoziomowości. Polega ona na tym, że na jednym poziomie jest Bank Centralny, na drugim jest sieć banków handlowych. W gospodarce centralnie planowanej funkcjonuje model monobaku. 2. Funkcje banku centralnego  funkcja emisyjna (wyłączność emisji banknotów)  bank centralny jest bankiem państwa, tzn: prowadzi rachunki instytucji państwowych oraz jest instytucją kredytującą  bank centralny jest bankiem banków, tzn - prowadzi rachunki banków; banki handlowe mogą zwrócić się o kredyt do banku centralnego. Rodzaje kredytów dla banków: 1. Redyskontowy (z powtórnym redyskontem weksla) - 24% 2. Lombardowy (kredyt pod papiery wartościowe - 27%) 3. Refinansowy (w rachunku otwartym) Podstawowym celem działania banku centralnego jest regulowanie podaży pieniadza. Narzędzia oddziaływania Banku Centralnego: 1. Polityka stóp procentowych 2. Rezerwy obowiązkowe 3. Polityka otwartego rynku 4. Limity kredytowe. Rodzaje banków handlowych: 1. Banki uniwersalne (działają na rynku detalicznym i kwitowym) 2. Banki specjalistyczne (np. B.O.Śr.) 3. Banki inwestycyjne (zajmują się finansowaniem długoterminowych przedsięwzięć inwestycyjnych) Zyskuje pieniądze poprzez: emisję obligacji, listy zastawne. Tworzą konsorcja, wykupują upadające przedsiębiorstwa. 4. Banki i Kasy oszczędnościowe (nastawiają się na obsługę detaliczną) np. PKO

Funkcjonowanie systemu bankowego

Materiały

Kompensata towarowa - metoda finansowania banku zagranicznego Kompensata towarowa. Strony transakcji barterowej występują zarówno w charakterze importera i eksportera. Faktyczne zamknięcie transakcji ma miejsce na rynku lokalnym, gdzie sprzedawane są importowane towary. Często wykorzystywana metoda handlu pomiędzy krajów o słabo rozwiniętym systemie bankowym, przy ograniczonej wymienialności waluty kr...

Co oznacza słowo Biblia? Słowo Biblia pochodzi od greckiego biblios i dosłownie oznacza \"księgi\".

Leasing ruchomy i nieruchomości Przedmiotem leasingu jest wiele rzeczy, ale nie tylko dlatego postaram się przybliżyć co może być brane pod uwagę przy zawieraniu umowy leasingowej. Przedmiotem leasingu mogą być: a) rzeczy ruchome ( środki trwałe ); b) nieruchomości. Najczęściej leasingowane obiekty to środki trwałe, takie jak:  sprzęt komputerowy; ᠋...

"Kariera" reklamy podprogowej \"Kariera\" reklamy podprogowej \"Kariera\" reklamy podprogowej rozpoczęła się w roku 1957, kiedy to James Vicary przekonał kino w Fort Lee, stan New Jersey, do wypróbowania nowego podejścia w sprzedaży napojów i prażynek. W czasie projekcji filmu wyświetlano przez trzy milisekundy (0,003 sekundy) co pięć sekund, na przemian napisy Drink Co...

Nawiązania do antyku w renesansie Twórcą, który zdecydowanie najczęściej nawiązuje do antyku jest Jan Kochanowski. Większość jego utworów, prócz tego, iż gatunkowo należy do tych, uprawianych w antyku, zawiera liczne motywy, należące do tej epoki. Utworem, szeroko czerpiącym z antycznej tradycji jest \"Odprawa posłów greckich\". To nie tylko nawiązanie do starożytności poprze...

Krótko o Mironie Białoszewskim Miron Białoszewski - poeta lingwista. Poezja lingwistyczna - (liqua z łac. = język) rozbija nie tylko zdanie jak czyniła to awangarda krakowska, ale także rozbija słowo i wykorzystuje możliwość gramatyki, by stworzyć dodatkowy sens poetyki. „Nadwołkaryjskiej nocy liczba pojedyńcza” Ucho wilka wyło do wiatru Starocierkiewna po...

"Początek" - opis bohaterów Uwikłanie jednostki w los zbiorowy - A. Szczypiorski „Początek”. Urodzony w 1924, uczestnik powstania warszawskiego, po wojnie studia w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie, potem praca w radiu Katowice. Debiut publicystyczny w 1946. Powieści: „Czas przeszły”, „Godzina zero”, „Ucieczka Abla”,...

Urok romantycznej poezji i kryjące się w niej niebezpieczeństwa dla poety i społeczeństwa Urok romantycznej poezji i kryjące się w niej niebezpieczeństwa dla poety i społeczeństwa 1. “NK” Z. Krasiński Czym jest poezja w świetle “Nieboskiej komedii”? Przekleństwem. Fałszem. “Matką Piękności i Zbawienia”. Prawdą. To są definicje poezji, jakie zawarł w swoim dramacie Krasiński, chociaż są sprzecz...