Funkcje motywu biblijnego w "Mistrzu i Małgorzacie"Motywy zaczerpnięte z Biblii nadały utworowi szersze znaczenie, bardziej uniwersalne (historia Jeszuy i Piłata) Prezentowana jest walka dobra ze złem: dobrzy są Jeszua i Małgorzata, natomiast zło obejmuje wszystkich ludzi egzystujących w machinie totalitaryzmu; Szatan nie jest tu uosobieniem zła, raczej zajmuje się wykonywaniem wyroków na ludziach złych; Pokazane jest więc nowe wcielenie szatana - Wolanda; on i jego świta nie czynią zła, lecz zajmują się nim; bawi się ludźmi złymi, obłudnymi; pomagają Małgorzacie; czyniąc zło na wybranych ludziach stają się siłą dobra; Wplecenie w treść utworu opowieści o historii skazania Chrystusa na śmierć umożliwia pokazanie problemu moralnego Piłata - mimo że chciał uniewinnić Jeszuę, musiał zaprzeć się własnych przekonań i idei dla własnego przyszłego dobra, gdy poznał opinię sądzonego o władzy; ostatecznie Jeszua (w śnie Piłata) ujawnia czytelnikowi jedną prawdę: tchórzostwo nie jest jedną z najstraszliwszych ułomności, ono jest ułomnością najstraszliwszą (bo jest ono zdradą samego siebie, co samo w sobie jest rzeczą straszną, poza wszystkim człowiek musi kierować się wewnętrzną konsekwencją, wiarą w samego siebie oraz sumieniem; tchórzostwo czyni człowieka bezwolnym narzędziem w ręku innej osoby; to może zmienić każdego człowieka w największego złoczyńcę - donosicielstwo w Moskwie); ciekawym chwytem jest analiza psychiczna bohaterów tych scen, dająca pełny ich obraz wewnętrzny; Ważną sprawą w oczach Bułhakowa jest także motyw wybaczania win na końcu utworu: ponieważ zło jest rezultatem słabości człowieka, powinna istnieć możliwość wybaczania; miłosierdzie zaczerpnął autor z chrześcijaństwa; jednak przebaczenie można uzyskać jedynie wtedy, gdy człowiek sam zrozumiał swoja winę, okazał skruchę i odkupił ją przez własne cierpienie - ale jest możliwe zawsze i wszędzie niezależnie od wszystkiego

Funkcje motywu biblijnego w "Mistrzu i Małgorzacie"

Materiały

"Kandyd" jako opowiastka filozoficzna \"Kandyd\" jest jedną z najgłośniejszych powiastek filozoficznych Woltera, wydaną w 1759 roku. Opowiastka filozoficzna to taka, w której autor ustosunkowuje się do pewnych filozofii. Ten utwór wymierzony jest w optymistyczny nurt filozofii oświecenia. Kandyd ( z fr. candid - uczciwy, poczciwy ) i jego mistrz Pangloss są zwolennikami tej filozofi...

Warunki życia w lagrach i łagrach W czasie II wojny światowej Polska została podzielona pomiędzy dwa kraje wyznające ideologie totalitarne: faszystowską i stalinowską. Systemy totalitarne bazowały na strachu, przemocy, podporządkowaniu jednostki państwu. Lata niewoli wyraźnie odbiły się na polskiej kulturze, kiedy to zniszczono olbrzymią ilość muzeów, szkół, kin, zbiorów bibliot...

Giaur jako postać tragiczna Giaur to tytułowy bohater powieści Georga Byrona. Jest to postać, której dzieje naznaczone są nieszczęśliwą, wręcz tragiczną miłością, cierpieniem, zbrodnią i samotnością. Giaur pochodził z Wenecji i był chrześcijaninem. W Grecji zakochał się on w jednej z żon Hassana, bogatego właściciela haremu, który dowiedziawszy się o zdradzie swej nałożn...

Zestawienie tematów literatury dwudziestolecia Miasto, cywilizacja i technika, państwo, społeczeństwo, tajemnice ludzkiej duszy jako tematy literatury dwudziestolecia (zestawienie). Utwór: Autor: Tematy: “Proces\" Franz Kafka Społeczeństwo i państwo. (schemat społeczeństwa w państwie policyjnym); “Życie\" Julian Tuwim Tajemnice ludzkiej duszy (problem dusza ludzka a życie ...

Teoria oczekiwań - opis Teoria oczekiwań Najwszechstronniejsze wyjaśnienie motywacji uzyskujemy dzięki tej teorii. Stwierdza się, że siła skłonności do działania w określony sposób zależy od siły oczekiwania, że działanie to przyniesie określony skutek i od atrakcyjności tego skutku dla danej osoby. Uwzględnia trzy zmienne: • Atrakcyjność: znaczenie przywiązywa...

Czym zajmuje się socjologia? Socjologia zajmuje się:  stosunki przemysłowe – szczególne znaczenie ma badanie relacji między pracobiorcami i pra-codawcą (zarządzający, właściciel), jedni jak i drudzy są zorganizowani (pracobiorcy należą do związków zawodowych, pracodawcy mają np. akcje firmy); elementy tych stosunków – in-stytucje współdziałające między ...

Bohaterowie w "Panu Tadeuszu" Bohaterowie Jacek Soplica – ks. Robak – to bohater dynamiczny, który ulega zasadniczej przemianie wewnętrznej pod wpływem dokonanego przezeń morderstwa w afekcie. Czytelnik dowiaduje się, że był sławny z gotowości do szabli, miał wielki posłuch wśród szlachty i na jego wezwanie kilka tysięcy osób natychmiast stawało do walki, by...

"Nad Niemnem" powieściowym "Panem Tadeuszem"? 74. Czy \"Nad Niemnem\" można nazwać powieściowym \"Panem Tadeuszem\"? Wkrótce po ukazaniu się powieści \"Nad Niemnem\" pojawiły się głosy krytyków literackich, którzy podkreślali podobieństwo tej powieści do epopei narodowej - \"Pana Tadeusza\". Elementów świadczących o tym podobieństwie jest na tyle dużo, że można stwierdzić, iż pisarka c...