Europa - góry, wulkany, rzekiKręgosłup Orograficzny Europy Alpidy - młode góry fałdowe powstałe w ciągu ostatnich 20-50 mln lat. Ciągną się od Pirenejów przez Europę płd. do płw. Bałkańskiego przez morze Marmara dalej na wschód. Alpy - góry najlepiej i najwcześniej poznane. Dostrzeżono, że zbudowane są one z płaszczowin o długości do 100 km (płaszczowina - gigantyczny powalony fałd). Później takie samę płaszczowiny odkryto w Karpatach, Pirenejach, Górach Dynarskich i wszystkie góry o takiej budowie nazwano Alpidami. Alpidy powstały przez nasuwanie się płyty afrykańskiej. Przed tym procesem europą był tylko ląd od dzisiejszych Alpidów na wschód. W całych Alpidach były lodowce. Alpidy łączy budowa geologiczna i rzeźba. Również roślinność łaczy Alpidy: kosówka (roś. karłowata) i łąki. W zasadzie różnice występują tylko w roślinności leśnej. Uważa się także, że różnice w roślinności Alpidów poza położeniem geograficznym można tłumaczyć ingerencją człowieka. Rzeźba Alpejska - naprzemianległe grzbiety i doliny oraz występowanie form glacjalnych. Resztę Europy stanowią głównie niziny rozciągające się od Atlantyku po Ural. Niż ukształtował się w pleistocenie. Obszary na wschód od Wisły to najstarsza Europa - prekambryjska. Na zachód od Wisły jest niż paleozoiczny. Obie te jednostki pogodziło zlodowacenie. Europa paleozoiczna stanowi trójkąt, którego podstawą jest Ocean Atlantycki a wierzchołkiem góry Świętokrzyskie. Europejskie Wulkany -Na Islandi (strefa ryftu) -W basenie morza Śródzimnego - wulkany związane z ruchami górotwórczymi. -Wulkany w Sudetach (wzdłuż uskoku sudeckiego) nie działają od 1 mln lat. Rzeki Rzeki Śródziemnomorskie Zimą mogą być rwącymi rzekami bo jest deszczowa zima a latem jest sucho. Rzeki Europy Zachodniej Przez cały rok są pełnowodne tzn., że przez cały rok poziom wody jest wyrównany. Rzeki Europy Wschodniej Jest tu zmienny stan wody w rzekach. Wiosną więcej latem mniej wody. W Polsce rzeki są nieprzewidywalne. Ciekawostki Mont Blanc - 4807 mnpm najwyższy szczyt w Alpach i Europie Pico de Aneto - 3404 mnpm - najwyższy szczyt w Pirenejach Bobotov Kuk - 2522mnpm - najwyższy szczyt w Górach Dynarskich Corno Grande - 2912 mnpm - najwyższy szczyt w Apeninach Galdhřpiggen - 2469 mnpm - najwyższy szczyt w Górach Skandynawskich Narodna - 1895 mnpm - najwyższy szczyt w Górach Ural Gerlach - 2655mnpm - najwyższy szczyt w Karpatach Najniższy punkt - 28 mppm - okolice morza Kaspijskiego rz. Wołga - (Rosja) najdłuższ rzeka europy rz. Dunaj (Niemcy, Austria, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Jugosławia (Serbia), Rumunia, granica Rumuńsko-Bułgarska i Rumuńsko-Ukraińska) 2 co do długości w Europie rz. Dniepr - (Rosja, Białoruś, Ukraina) 3 co do długości w Europie Ładoga - największe jezioro w europie (Rosja)

Europa - góry, wulkany, rzeki

Materiały

Kontrakt forward - mechanizm walutowy Najbardziej uznany rynek to walutowych kontraktów forward, na którym obecnie dzienny obrót przekracza 1/3 biliona USD. Rynek walutowy nie różni się w podstawach od innych rynków finansowych. Jest miejscem ustalania przez kupującego i sprzedającego ceny za jednostkę waluty obcej. Różnice polegają na spojrzeniu na pojedyncze transakcje. Można ...

Trendy w marketingu handlowym TRENDY W MARKETINGU HANDLOWYM: Można wykazać kilka trendów w marketingu handlowym, które mają wpływ na działanie marketing przedsiębiorstwa: 1. Globalizacja upodobanie się preferencji klientów na całym świecie 2. Trudności w określeniu rynku docelowego 3. Ekspansja asortymentu podaż ze strony prod. przewyższa możliwości przejęcia jej prz...

"Pamiętnik z powstania warszawskiego" - o czym jest \"Pamiętnik z powstania warszawskiego\" to bodaj jedyna książka o tym wydarzeniu napisana przez cywila, nie biorącego bezpośrednio udziału w walkach partyzanckich na terenie miasta. Na tym polega szczególność tego dzieła i odpowiedzialność autora. Musiał on ukazać \"najprawdziwszą prawdę\" po to, by nie zostać posądzonym o degradowanie heroiczne...

Projektowanie kanałów dystrybucji ETAPY PROJEKTOWANIA KANAŁÓW DYSTRYBUCJI • sformułowanie celów dystrybucji • identyfikacja alternatywnych kanałów • ocena kanałów alternatywnych • wybór kanałów dystrybucji • ocena i wybór konkretnych pośredników WYMAGANIA NABYWCÓW WYWIERAJĄ WPŁYW NA RODZAJ KANAŁÓW DYSTRYBUCJI • uzyskanie po...

"Skąpiec" jako komedia rodzinna Skąpiec jako komedia rodzinna. Opisać stosunki w rodzinie Harpagona i wpływ skąpstwa na atmosferę w domu. Harpagon nie okazuje miłości do swoich dzieci, nie okazuje nawet zwykłego ojcowskiego zainteresowania dziećmi. Zajęty jest wyłącznie własnym majątkiem. Liczy tylko na szybkie ich ożenki i pozbycie ich się z domu. Przez takie postępowanie dzi...

Interpretacja słów Wysockiego "Nasz naród jak lawa" Słowa Wysockiego, scena siódma: Nasz naród jak lawa Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi Lawa symbolizuje zniewolone społeczeństwo polskie. Na zewnątrz jest zimną, zastygłą skorupą - są to ludzie w społeczeńst...

Dokładny opis wiersza "Fortepian Chopina" \"Fortepian Chopina\". W wierszu tym Norwid przywołuje postać i twórczość Fryderyka Chopina. Jest to wyraz hołdu poety dla wielkiego kompozytora i pianisty. Utwór powstał na przełomie 1863 i 1864 roku. Inspiracją dla poety stało się wyrzucenie na bruk przez żołnierzy carskich fortepianu Chopina. Był to odwet za nieudany zamach na carskiego nam...

Człowiek a społeczeństwo w "Granicy" i "Ferdydurke" JEDNOSTKA A SPOŁECZEŃSTWO W ŚWIETLE “GRANICY\" I “FERDYDURKE\" W odu powieściach autorzy zadają to samo pytanie : czy człowiek może być sobą w społeczeństwie. Józio, bohater “Ferdydurke\" poszukuje tego co w człowieku prawdziwe, rzeczywiste, anie narzucone przez spoleczny schemat. Znajduje: formę, konwencję, stereotyp. W R...