Elementy średniowiecza w "Boskiej komedii"Temat: "Boska komedia" Dantego - elementy średniowiecza i zapowiedź renesansu. Cechy wskazujące na charakter średniowieczny utworu: budowa wszechświata wg pojęć ówczesnej wiedzy bohaterami są zmarli - potępieni lub zbawieni bohaterowie stawiają pytania egzystencjalne o: istotę miłości, wiary, cierpienia, wolną wolę, rozprawiają o śmierci, karze, zbawieniu Dante posługuje się alegorią, dozuje elementy makabry, trupizmu i wzniosłego piękna rozważa sprawy ostateczne - zbawienie, potępienie, śmierć symbolika cyfr przewija się przez cały utwór - cyfra 3 symbolizuje Trójcę Świętą; utwór składa się z trzech części - Piekło, Czyściec, Raj (każdy z 9 kręgów); utwór składa się z 33 pieśni pisanych tercyną (trójwersową zwrotką) temat dzieła zgodny z filozofią teocentryzmu (najwyższą wartością jest Bóg) przypomina o nieuniknionej śmierci - memento mori; zależność między życiem i karą - każdy odpowiada za swoje uczynki ('Sąd Ostateczny' Merulinga - ludzie są ważeni (ich uczynki) i w zależności od wyniku idą do Piekła albo Raju. Grzechy egoizmu, lekceważenie ... oznaczają karę po śmierci czas powstania (w epoce średniowiecza) - jest tu doskonale uchwytna ideologia, problemy religijne ówczesnych ludzi (np. czy nieochrzczone dziecko może dostać się do raju, czy poganie też mają prawo do raju) samo wyobrażenie piekła (skarżące się dusze, męki, ognie piekielne) Zapowiedź renesansu: poemat napisany w języku włoskim, ojczystym, tymczasem w średniowieczu obowiązywała łacina poeta mówi o sobie Stracił z oczu szlak nieomylnej drogi..., właściwą drogę natomiast wskazuje mu rzymski, a więc pogański, poeta Wergiliusz (autor skłania się do mądrości starożytnej) składa hołd Wergiliuszowi jako mistrzowi, a zarazem całej antycznej kulturze ukazuje świat mitologii - bogów, herosów, szeroko nawiązuje do kultury antyku dzieło uwypukla tragizm (trzeba ponieść karę) związki literackie - Dante jest pierwszoplanowym bohaterem, w 'Boskiej Komedii' udokumentował filozofię życia, środek ciężkości padł na narratora, który zszedł aż do piekła, by znaleźć odpowiedzi na pytania przerastające epokę średniowiecza (renesans próbuje już zgłębić funkcjonowanie człowieka i życia) hierarchia ludzkich win i stosunek poety do cierpienia odbiegają od poglądów głoszonych przez księży - najłagodniej ocenia przewinienia zmysłowe, najsrożej tych, którzy działają na szkodę społeczeństwa; grzeszników traktuje ze zrozumieniem i współczuciem poeta jest piewcą miłości - składa hołd Beatrycze

Elementy średniowiecza w "Boskiej komedii"

Materiały

Trzy poziomy kultury Edgara Scheina Trzy podstawowe poziomy kultury Edgara Scheina 1. Artefakty kulturowe: elementy, które składają się na obraz danej kultury i ujawniają, czym ona jest dla członków grupy. Obejmują one wyroby, usługi, a nawet wzory zachowań członków organizacji. 2. Uznawanie wartości: podawane przez organizacje powody ,dla których postępuje się w określony sposó...

Czym jest miłość? 34. MIŁOŚĆ Miłość – uczucie najtrudniejsze i najpiękniejsze. Głębokie i piękne. Potrafi dać radość i szczęście, ale potrafi i zabić. Tworzy i niszczy. Nie umiemy powiedzieć, czym jest, ma tak wiele twarzy. Czasem trwa długo, czasem tak prędko umiera, traci swą moc. Czasem się zmienia; jakże okrutna jest siostra miłości, nienawiść... ...

Poczucie Nudy i Nienasycenia w "Szewcach" Poczucie Nudy i Nienasycenia Złożony w swej problematyce dramat Szewcy zwracał uwagę odbiorców przede wszystkim na przebieg i efekty kolejnych rewolu¬cji oraz groteskowość różnych elementów utworu. Profesor Stefan Szuman, psycholog, filozof i lekarz, przyjaciel Witkacego (właśnie je¬mu autor dedykował dramat), jako naczelne zagad...

"O poprawie Rzeczpospolitej" - projekt reform Andrzej Frycz Modrzewski ur. się w 1503 r. w Wolborzu k. piotrkowa Trybunalskiego w rodzinie wójta. Nauki pobierał w Akademii Krakowskiej, studiował w Wittemberdze (spotkał się tam z Lutrem). Przebywał na dworze Łaskich i przewoził dla nich bibliotekę Erazma z Rotterdamu. Później został sekretarzem Zygmunta Augusta. Umożliwiało to liczne wyjazd...

Nawiązania do mitologii we współczesnej Polsce Jaką funkcję pełnią nawiązania do mitologii we współczesnej Polsce? - interpretacja wierszy z nawiązaniem do mitów. Symbolika mitologiczna służy różnym poetom w różnych formach wypowiedzi poetyckiej. Łączy się to z całą pewnością z faktem, iż symbolika mitologiczna jest ważnym składnikiem systemu wyobrażeń całej cywilizacji śródziemnomo...

Recenzja filmu "Ogniem i mieczem" Ogniem i mieczem, czyli dzieje wielkiej i burzliwej miłości sięgającej aż po kres ukraińskiego stepu recenzja. W piątek 26 marca wybraliśmy się z klasą, a nawet ze szkołą do kina Bałtyk na film Jerzego Hoffmana pt. Ogniem i mieczem, zrealizowany na podstawie powieści H. Sienkiewicza o tej samej nazwie. W tym Momencie powinienem przytoczyć bi...

Amerykańskie teorie stratyfikacji Lyndów i Warnera Amerykańskie teorie stratyfikacji Lyndów i Warnera Przedmiotem badań Lyndów było zróżnicowanie agregatów społecznych. a) 1 faza badań (1924 – 25) w mieście Muncie w stanie Indiana. Początkowo dotyczyły problemu religijności w kontekście całokształtu życia społeczności lokalnej, końcowy etap dotyczył już wpływu industrializacji na życie p...

Kościół w czasach baroku Sztuka na usługach Kościoła: Kościół korzystał z dobrodziejstw sztuki baroku, zauważając zwłaszcza siłę jej oddziaływania na uczucia wiernych, na sferę emocji, a nie intelektu; zarazem - zgodnie z postanowieniami soboru trydenckiego - dbał o jej prawomyślność i służebną rolę wobec religii. Wskazywał też godne arystycznego opracowania ...