Elementy patriotyczne i społeczne w twórczości KonopnickiejTEMAT: Akcenty patriotyczne i społeczne w poezji Marii Konopnickiej. Maria Konopnicka (1842÷1910) ur. się w Suwałkach, z domu Wasiłowska. Jej ojciec był prokuratorem. Ukończyła pensję w Warszawie, gdzie zaprzyjaźniła się z Elizą Orzeszkową. Gdy ukończyła 20 lat, a jej jedyny brat poległ w powstaniu styczniowym wydano ją za mąż za ziemianina Jarosława Konopnickiego. W 1876r. rozeszła się z mężem i z sześciorgiem dzieci przeniosła się do Warszawy. Zarabiała z trudem na utrzymanie udzielając korepetycji i pisząc. Od 1890 przebywała przeważnie poza granicami lecząc córkę. Debiutowała późno, w trzydziestym trzecim roku życia. W 1902r. otrzymała od społeczeństwa dworek w Żarnowcu pod Krosnem (obecnie muzeum pisarki). Umarła we Lwowie, tam pochowana. Poezje: „W górach”, „Pieśni i piosenki”, „Obrazki”, „Z łąk i pól”, „Na fujarce”. Poemat: „Pan Balcer w Brazylii”. Nowele: „Ludzie i rzeczy”, „Na Normandzkim brzegu”, „Banasiowa”, „Urbanowa”, „Z włamaniem”. 1. Poezja ludowa: „Wolny najmita”. Umarli najbliżsi, padły zwierzęta, został samotny chłop i pies, który wyje u płotu. Nie udało się zapłacić podatków, więc skonfiskowano chłopu ziemię, zadziałał „twardy artykuł bez dusznej ustawy”. Chłop wziął kosę na ramię, garść ziemi do szmatki i ruszył w świat w poszukiwaniu pracy. Był wolny jak ptak, słowa te użyte są w znaczeniu bolesno - ironicznym. Chłopa uwolniono od wszystkiego, co kochał: bliskich, ziemi, dobytku. Nikogo nie obchodzi, co się z nim stanie, może żyć lub umierać. „Z szopką”. Bohaterem wiersza są dzieci. Gromadą poszły po kolędzie do dworu. Były bose, źle ubrane, pokornie odkryły głowy, bo posłuszeństwo wpajano im batogiem. Najmłodsze z dzieci patrząc w niebo zadaje pytanie, dlaczego tak źle jest na świecie, choć przyszedł Bóg. Bóg może przyszedł tylko do bogatych. Dlaczego w jego domu brakuje mąki na chleb, dlaczego nie ma ciepłej odzieży, a pijany ojciec bije matkę. Dlaczego małe dzieci kradną, zamiast iść do szkoły. W zakończeniu formuje poetka obawę, by nie nadszedł dzień wyrównania krzywd i odpowiedzi na pytania dziecka, bo będzie on straszny. 2. Poezja patriotyczna, np.: „Rota”, „O Wrześni”.

Elementy patriotyczne i społeczne w twórczości Konopnickiej

Materiały

Definicja etnocentryzmu Etnocentryzm – stereotypy narodowe i etniczne Etnocentryzm – wartościująca postawa określająca afirmatywny stosunek do kultury własnej grupy etnicznej lub do kultur innych grup (religijnych, rasowych, regionalnych) i równocześnie deprecjonujący stosunek do kultury grupy obcej: - własna kultura jest uważana za najlepszą, wzorcową, g...

"Kandyd" jako opowiastka filozoficzna \"Kandyd\" jest jedną z najgłośniejszych powiastek filozoficznych Woltera, wydaną w 1759 roku. Opowiastka filozoficzna to taka, w której autor ustosunkowuje się do pewnych filozofii. Ten utwór wymierzony jest w optymistyczny nurt filozofii oświecenia. Kandyd ( z fr. candid - uczciwy, poczciwy ) i jego mistrz Pangloss są zwolennikami tej filozofi...

Szczegółowa analiza kosztów Szczegółowa analiza kosztów wg podstawowych przekrojów strukturalnych. Przekroje analizy. Szczegółową analizę kosztów, jej kierunki i zakres wyznaczają m.in. następujące przesłanki: 1. przekroje ewidencji i rachunku kosztów stosowane w danym przedsiębiorstwie 2. znaczenie danego składnika kosztów w kształtowaniu kosztów całkowitych 3. zakre...

Liryka - gatunek W starożytnej Grecji poezja występowała jeszcze z akompaniamentem muzycznym i zależnie od charakteru akompaniamentu dzieliła się na melikę (towarzyszenie fletu) i lirykę (towarzyszenie lutni). Jeszcze w średniowieczu liryka to przez wszystkim teksty pieśniowe, często poeta był jednocześnie kompozytorem i muzykiem-wykonawcą (twórczość trubadurów,...

Analiza "Nie więcej" Czesława Miłosza Nie więcej (z tomu Król Popiel 1962) Powinienem powiedzieć kiedyś jak zmieniłem Opinię o poezji i jak to się stało, Ze uważam się dzisiaj za jednego z wielu Kupców i rzemieślników Cesarstwa Japonii Układających wiersze o kwitnieniu wiśni, O chryzantemach i pełni księżyca. Wiersz jest przykładem liryki bezpośredniej – osobiste ...

Krótka interpretacja "Przedśpiew" “Przedśpiew” Mowa o artyście (czciciel gwiazd i mądrości, wyznawca snów i piękna, entuzjazm dla sztuki i natury). Sztuka rodzi się z miłości. Twórca doświadcza wszystkich trosk ludzkich, ale sztuka wyraża tylko piękno świata. Sztuka boska, odmienna od życia. Treść to sens, mądrość, piękno. Nie będzie opisywać życia, ale afirmować ...

Motyw tęsknoty za ojczyzną - romantyzm Motyw tęsknoty za ojczyzną w poezji romantycznej. Patrz też podpunkt - obraz Litwy w twórczości A.Mickiewicza A. Mickiewicz przedstawia ten problem między innymi w \"Sonetach krymskich\" • motto: \"Kto chce zrozumieć poetę, musi sięgnąć do jego kraju.\" [Goethe] • \"Stepy akermańskie\" - podmiot liryczny czuj...

Dobro a zło zawarte w IIIcz Dziadów Nie będę czuł się dobrze w roli wyrokującego co jest dobrem, a co złem w III części „Dziadów” Mickiewicza, bo może w tej chwili będę musiał postawić conajmniej na równi z Bogiem. Nigdy tego nie robiłem dlatego spróbuję. Problem jest bardziej złożony niż nam się wydaje. To, iż Mickiewicz ukazuje w swoim utworze obraz represji, okrutn...