Elementy patriotyczne i społeczne w twórczości Konopnickiej



TEMAT: Akcenty patriotyczne i społeczne w poezji Marii Konopnickiej. Maria Konopnicka (1842÷1910) ur. się w Suwałkach, z domu Wasiłowska. Jej ojciec był prokuratorem. Ukończyła pensję w Warszawie, gdzie zaprzyjaźniła się z Elizą Orzeszkową. Gdy ukończyła 20 lat, a jej jedyny brat poległ w powstaniu styczniowym wydano ją za mąż za ziemianina Jarosława Konopnickiego. W 1876r. rozeszła się z mężem i z sześciorgiem dzieci przeniosła się do Warszawy. Zarabiała z trudem na utrzymanie udzielając korepetycji i pisząc. Od 1890 przebywała przeważnie poza granicami lecząc córkę. Debiutowała późno, w trzydziestym trzecim roku życia. W 1902r. otrzymała od społeczeństwa dworek w Żarnowcu pod Krosnem (obecnie muzeum pisarki). Umarła we Lwowie, tam pochowana. Poezje: „W górach”, „Pieśni i piosenki”, „Obrazki”, „Z łąk i pól”, „Na fujarce”. Poemat: „Pan Balcer w Brazylii”. Nowele: „Ludzie i rzeczy”, „Na Normandzkim brzegu”, „Banasiowa”, „Urbanowa”, „Z włamaniem”. 1. Poezja ludowa: „Wolny najmita”. Umarli najbliżsi, padły zwierzęta, został samotny chłop i pies, który wyje u płotu. Nie udało się zapłacić podatków, więc skonfiskowano chłopu ziemię, zadziałał „twardy artykuł bez dusznej ustawy”. Chłop wziął kosę na ramię, garść ziemi do szmatki i ruszył w świat w poszukiwaniu pracy. Był wolny jak ptak, słowa te użyte są w znaczeniu bolesno - ironicznym. Chłopa uwolniono od wszystkiego, co kochał: bliskich, ziemi, dobytku. Nikogo nie obchodzi, co się z nim stanie, może żyć lub umierać. „Z szopką”. Bohaterem wiersza są dzieci. Gromadą poszły po kolędzie do dworu. Były bose, źle ubrane, pokornie odkryły głowy, bo posłuszeństwo wpajano im batogiem. Najmłodsze z dzieci patrząc w niebo zadaje pytanie, dlaczego tak źle jest na świecie, choć przyszedł Bóg. Bóg może przyszedł tylko do bogatych. Dlaczego w jego domu brakuje mąki na chleb, dlaczego nie ma ciepłej odzieży, a pijany ojciec bije matkę. Dlaczego małe dzieci kradną, zamiast iść do szkoły. W zakończeniu formuje poetka obawę, by nie nadszedł dzień wyrównania krzywd i odpowiedzi na pytania dziecka, bo będzie on straszny. 2. Poezja patriotyczna, np.: „Rota”, „O Wrześni”.

Elementy patriotyczne i społeczne w twórczości Konopnickiej

Materiały

"carpe diem" w twórczości Kochanowskiego. Filozofię życia szczęśliwego, według której przyjemność (dobro najwyższe) prowadzi do szczęścia (najwyższego celu) stworzył Epikur około 300 r.p.n.e.. Treść epikurejskiej nauki stała się kilka wieków później Natchnieniem dla Horacego, który zawarł ją w słynnym powiedzeniu \"carpe diem\". Hasło to w dobie renesansu było jedną z myśli ówczesnych ...

Analiza "Wilk i owieczka" Zbigniewa Herberta Wilk i owieczka Tytuł utworu z tomu Hermes, pies i gwiazda (1957) od razu przy¬wodzi na myśl bajki, których autorzy chętnie posługują się bohaterami zwierzęcymi, by poddać krytyce lub ośmieszyć niewłaściwe postawy i złe cechy ludzkie. Jest to chwyt literacki odwołujący się do stereoty¬powych opinii o zwierzętach. Konwencja bajkow...

Jak wyglądał świat w średniowieczu ŚWIAT ŚREDNIOWIECZNY Jacy byli ludzie w średniowieczu? Jakie mieli wzorce osobowe? Co było dla nich najważniejsze? W tamtych, tak odległych od nas czasach, ludzie mieli całkiem inne poglądy na życie po śmierci i warunki, które należy spełnić aby dostać się do królestwa niebieskiego. Inaczej także czczono Boga i z innym zapałem wykonywan...

Zadania etyki ZADANIA REFLEKSJI ETYCZNEJ. Wypowiadając się o świecie posługujemy się zarówno zdaniami opisującymi istniejący stan rzeczy, jak i zdaniami oceniającymi, wartościującymi owe zjawiska według jakichś kryteriów. Przykładami zdań pierwszego typu są np. zdania: \"X hoduje róże i tulipany\", \"Y przywłaszczył sobie czyjeś mienie\" - zaś przykładami zd...

Ulepszenie treści sonetów Szarzyńskiego ...Nowatorstwo treści i formy sonetów M.S. Szarzyńskiego... Wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - Sonet ten jest wyrazem obaw poety o wynik bezustannej walki, jaką każdy człowiek musi toczyć z szatanem. Szatana wspierają moce piekielne, ziemskie dobra materialne i pokusy doczesne, które kuszą człowieka i odciągają go...

Naturalizm - wyjaśnienie pojęcia Elementy naturalistyczne w utworze G. Zapolskiej • determinizm - człowiek jest zależny od warunków, w których żyje, jest zdeterminowany przez czynniki, na które nie ma wpływu, np.: pochodzenie społeczne, środowisko. Przykładem takiej osoby jest Zbyszko, który próbuje walczyć z kołtuństwem, choć zdaje sobie sprawę, że nie będzie w stanie s...

Stanisław Wyspiański - życie i twórczość Stanisław Wyspiański – informacje biograficzne Autor Wesela, Nocy listopadowej, Wyzwolenia i wielu innych dramatów, znanych bywalcom polskich teatrów (a także sporej liczby sztuk mało grywanych), związany był ze sceną nie tylko ze względu na charakter swojej twórczości. Nie tylko projektował scenografię, malował portrety aktorów w ic...

Twórczość Tomasza Manna - opis Charakterystyka twórczości Tomasza Manna Twórczość Tomasza Manna pod względem formalnym nie odbiega - przynajmniej na pierwszy rzut oka - od europejskiej tradycji epickiej XVIII i XIX w. \"Zaokrąglony\", zamknięty kształt utworów, narracja płynąca spokojnym, obiektywizującym nurtem, bogactwo językowe, ujęte w dyscyplinę stylu dążącego do ...