Egzotyzm w utworach Jarosława IwaszkiewiczaTEMAT: Egzotyzm poetyckich wizji w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Jarosław Iwaszkiewicz (1894÷1980) ur. we wsi Kalnik na Ukrainie, studiował prawo na uniwersytecie w Kijowie. W 1918r. przyjazd do Warszawy i związek ze „Skamandrem”, współpracował też z pismem ekspresjonistów „Zdrój”. Pracował w MSZ, był na placówkach w Kopenchadze i Brukseli. Od 1928 na stałe mieszkał w Stawisku pod Warszawą, tam przeżył okupację. Po wojnie długoletni prezes Związku Literatów Polskich. Poezje: „Oktostychy”, „Dionizje”, „Powrót do Europy”, „Lato”, „Jutro żniwa”, „Warkocz jesieni”, „Ciemne ścieżki”, „Krągły rok”. Powieści: „Księżyc wschodzi”, „Zmowa mężczyzn”, „Czerwone tarcze”, „Pasje błędomierskie”, „Sława i chwała” (wg tej powieści serial K. Kutza). Opowiadania: „Panny z Wilka”, „Młyn nad Utratą”, „Brzezina” (film A.Wajdy), „Nowa miłość”, „Nowele włoskie”, „Tartak”. Dramaty: „Lato w Nokaut” (O Chopinie), „Maskarada” (O Puszkinie), „Wesele pana Balzaka”, „Odbudowa Błędomierza”, „Pod akacjami”. Tłumaczył z franc., angielskiego, rosyjskiego i duńskiego, napisał książki o Danii, Sycylii, Chopinie, Bachu i Szymanowskim. „Prolog”. Młodopolski rodowód poezji Iwaszkiewicza podkreślają słowa smęt, zachodzące słońce, wspomnienie, bezsłoneczna bladość. Te pesymistyczno - dekadenckie nastroje są jednak złagodzone: spokój, łagodny uśmiech, pogodna Psyche. W taki sposób odbiera poeta otaczający świat, a wrażenia przetwarza w utwory określone jako „pereł rząd - nizane oktostychy”. W takim programie artystycznym widać wyraźny wpływ parnasizmu i estetyzmu. Porównanie wierszy do doskonale dobranych i nanizanych na nić pereł to podkreślanie harmonii, symetrii. Artysta rejestruje wyszukane doznania, w bardzo starannej formie artystycznej. Tworzenie tak pięknej poezji sprawia poecie wiele radości. Bez skrępowania przyznaje też, że równie wielką przyjemność odczuwa, kiedy czyta własne utwory. Z tekstu wyłania się portret artysty rozmiłowanego w swojej sztuce i przez nią widzącego cały świat. „Erotyk”. Po mistrzowsku zastosowane synestezje, czyli przenikanie się różnych dziedzin sztuki. Własną psychikę określa poeta jako nadwiślański gotyk. Zauważa u siebie surową prostotę, sztywność, dalekość, nieprzystępność, ale też piękno wynikające z proporcji i izolację od świata wynikającą z roli witraży. Do takiej psychiki „wdarł się erotyk” porównany ze sztuką baroku, która niesie ze sobą miękkość, płynność, giętkość i burzenie wszelkich reguł. Surowa psychika uległa wręcz erotycznej fascynacji, ale wrażenie było chwilowe, bo odezwał się w nim artysta który stoi obok, obserwuje, analizuje przeżycie jako temat literacki. Rola poety pokazana została poprzez wyszukany gest pazia z obrazu barokowego malarza Antoniego van Dycka. Poprzez ten gest pazia wyrażony drwiący stosunek do własnych przeżyć. Artysta wszystko traktuje jak temat literacki, nie potrafi zapomnieć się, zaangażować bez reszty. Cechy poezji Iwaszkiewicza to: • kontynuacja modernizmu poprzez egotyzm (skupienie na siebie), estetyzm i symbolikę • wyszukana metafora, plastyka obrazowania i precyzyjna forma rodem z parnasizmu • wrażliwość na różne dziedziny sztuki: malarstwo, architektura, muzyka

Egzotyzm w utworach Jarosława Iwaszkiewicza

Materiały

Kapitał obrotowy - pojęcie, zapotrzebowanie POJĘCIE KAPITAŁU OBROTOWEGO KAPITAŁ OBROTOWY BRUTTO = SUMA KAPITAŁÓW POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ FINANSUJĄCA ŚRODKI OBROTOWE PRZEDSIĘBIORSTWA KAPITAŁ OBROTOWY NETTO = KAPITAŁ STAŁY – MAJĄTEK TRWAŁY CZYLI KAPITAŁ OBROTOWY NETTO = AKTYWA BIEŻĄCE – KRÓTKOTERMINOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA AKTYWÓW BIEŻĄCYCH Kapitał...

Cechy sponsoringu Cechy sponsoringu: • sponsoring polega na wzajemnych świadczeniach obu partnerów tj. sponsora i sponsorowanego, • sponsor stawia do dyspozycji sponsorowanego ustaloną kwotę pieniędzy lub innego rodzaju zasoby w postaci produktów, • sponsorowany wykonuje uprzednio uzgodnione wzajemne świadczenia, które pośrednio lub bezpośr...

W jaki sposób dokonywane są rozliczenia z zagranicą Operacje wymiany Gdy turysta francuski udaje się do USA, to przy płaceniu za taksów¬kę, autobus lub hotel na terytorium amerykańskim nie może korzystać z zaoszczędzonych na wyjazd franków. Żeby dysponować pieniądzem lokalnym, wymienia całość lub część swoich franków na dolary. Dokonuje więc operacji wymiany. Kurs wymiany określa kwotę fra...

Wizerunek kobiet w pozytywiźmie - przykłady I. PORTRETY KOBIET W PROZIE POZYTYWISTYCZNEJ (PRZYKŁADY); Kobiety w XIX wieku postawione zostały wobec naglącej potrzeby pracy zarobkowej. Przyczyny tego tkwiły w: - konfiskacie majątków; - uwięzieniu i zesłaniu uczestników powstania; - ciężkiej sytuacji średniego i drobnego ziemiaństwa po uwłaszczeniu chłopów; - tragiczny los sierot i wd...

Przemiana wewnętrzna w literaturze romantyzmu Przemiana wewnętrzna jako motyw określający odrębność polskiego bohatera romantycznego Literatura Romantyzmu była wyrazem protestu przeciwko kultowi rozumu, jakim charakteryzowało się Oświecenie. Nic więc dziwnego, że bohater romantyczny w swym postępowaniu kierował się tylko uczuciami. Był wielkim indywidualistą, marzycielem o bardzo bogatym ...

Tematyka nowel pozytywizmu Pierwsze formy epickie pojawiły się w starożytności i literaturze orientalnej. Nowożytne wzorce zaistniały u progu renesansu - \"Decameron\" Giovanniego Boccacia i \"Nowele przykładne\" Miguela Cervantesa. W połowie XIX w. wyodrębniły się dwie formy - nowela właściwa i nowela-opowiadanie. Pierwsza to krótki utwór epicki, którego akcja koncentruj...

"Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie" - A.Mickiewicz 48. W jakim stopniu słowa Mickiewicza \"szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie\" odnieść można do życia samego poety? Adam Mickiewicz żył i tworzył w okresie romantyzmu. Był to okres, w którym Polska - wymazana z mapy Europy - została podzielona między trzy państwa zaborcze: Rosję, Austrię i Prusy. Młody poeta polski musi...

Znaczenie przypowieści "O miłosiernym Samarytaninie" Samarytanin okazał współczucie dla rannego i obrabowanego przez zbójców. Opatrzył go, pielęgnował i zapłacił za pobyt w gospodzie. Wcześniej pomocy odmówili mu duchowni, których zadaniem jest nieść pomoc innym. Przesłanie to, to że ludzie powinni okazywać innym ludziom miłość i miłosierdzie.