Dylematy moralne Konrada Wallenroda i KordianaDylematy moralne Konrada Wallenroda i Kordiana Mickiewiczowski Konrad Wallenrod jest postacią tajemnicza, poznajemy jego pogmatwane losy głównie dzięki opowieści wajdeloty. Akcja rozgrywa się w średniowieczu za czasów walk krzyżacko – litewskich. Sytuacja tragiczna ma miejsce wówczas, gdy bohater stoi przed koniecznością dokonania wyboru miedzy dwoma racjami, które są równorzędna, lecz każda decyzja bohatera będzie zła – przyniesie negatywne skutki. W sytuacji tragicznej znalazł się Konrad Wallenrod gdy zbliżała się wojna z Krzyżakami. Musiał wybrać pomiędzy miłością do ojczyzny a miłością do ukochanej Aldony. Postanawiając podstępnie zniszczyć Krzyżaków poświęcił swoje życie prywatne i miłość ukochanej kobiety. Z kolei gdyby wybrał dobro prywatne – także nie byłby szczęśliwy. Nie pozwoliły by mu żyć spokojnie wyrzuty sumienia, zresztą Krzyżacy szybko zwyciężyliby Litwę i zburzyli spokój jej mieszkańców. Konflikt : życie prywatne a ojczyzna nie jest jedyna sprzecznością racji przed jaką stoi Konrad Wallenrod. Sytuacja tragiczna rozgrywa się w jeszcze jednej sferze : bohater musi wybrać pomiędzy honorem a zwycięstwem nad Krzyżakami. Dzieje się bowiem tak że metoda jaką obiera Konrad jest jedynym sposobem walki z Zakonem, lecz to metoda nie godna prawego rycerza. Wallenrod musi kłamać, musi dokonać zdrady – a takie czyny nie mieszczą się w kodeksie rycerskim. Gdyby jednak postępował etycznie, stanął do walki twarzą w twarz z Krzyżakami – poniósł by klęskę i zaprzepaścił przyszłość ojczyzny. Tak więc Konrad Wallenrod poświęcił swój honor, a być może i zbawienie, gdyż był chrześcijaninem a grzeszył – lecz nie mógł tego uniknąć, i e tym tkwi tragizm, mickiewiczowskiego bohatera. Najbardziej tragicznym momentem w życiu Kordiana – tytułowego bohatera utworu J. Słowackiego – nie jest wcale, moment gdy Laura odtrąca jego miłość ani ta, gdy strzela on do siebie, ani nawet gdy monologuje na Mont Blanc, czy jest uwięziony z wyrokiem śmierci. Tragizm to sytuacja z której nie ma wyjścia, trzeba podjąć decyzje i każda będzie miała złe skutki. Tragizm to zatem wewnętrzne rozdarcie człowieka. W takiej sytuacji znajduje się Kordian, gdy przemierza komnaty pałacu idąc zabić cara. Jego rozdarcie to wytwory jego psychiki, znajdują nawet uosobienie w postaci Strachu i Imaginacji, w obrazach jakie stawia mu przed oczami wrażliwa natura. Kordian bowiem zobowiązał się, że zabije cara. Wierzy, że czyn ten będzie zbawienny dla ojczyzny. Powinien też dotrzymać danego słowa – inaczej straci honor. Lecz jeśli cara zabije... Popełni śmiertelny grzech zabójstwa i królobójstwa. – a taki czyn nie mieści się w kodeksie rycerskim. Poza tym jest to grzech, który zaprzepaszcza zbawienie człowieka nie mówiąc już o karze ziemskiej. To jest tragizm Kordiana - presja, której jego psychika nie zniosła, dlatego zemdlał. Cara nie zabił znalazł się w więzieniu. Właściwie trudno powiedzieć, że dokonał wyboru – jego wrażliwa konstrukcja zadecydowała za niego. Kordian jest osobą bardzo wrażliwą i delikatną, jest poetą – marzycielem, który widzi świat przez pryzmat marzeń. Nie widzi sensu i celu swego życie, oraz odczuwa nieudolność swojego działania. Podróżuje w poszukiwaniu wartości życiowych, kulturalnych i politycznych. Konrad na Mont Blanc przeżywa metamorfozę z romantycznego kochanka w wojownika o wolność. Jest postacią o charakterze czystym i szlachetnym, dużo chce, ale miedzy chęcią a czynem jest duża przepaść. Decyzja o samotnej walce Kordiana okazuje się szaleństwem, ponieważ ma on słabą psychikę, nie potrafi przezwyciężyć strachu i przeznaczenia.

Dylematy moralne Konrada Wallenroda i Kordiana

Materiały

Polityka otwartego rynku Operacje otwartego rynku i czynniki go kształtujące. Polityka otwartego rynku polega na tym, że Bank Centralny jest upoważniony do sprzedaży i zakupu krótkoterminoeych papierów wartościowych, przeważnie państwowych. Są to przede wszystkim weksle skarbowe. Zakup papierów wartościowych z jednej strony powiększa aktywa Banku Centralnego, a z d...

Bohater w "Sonetach krymskich" RÓŻNE OBLICZA BOHATERA “SONETÓW KRYMSKICH” Zostały wydane w 1826 roku. Wyrażają zachwyt orientem, krajobrazem górskim. Kultura orientalna była dla romantyków tajemnicza, ciekawa, inna. Jest wprowadzone słownictwo orientalne. Tymi sonetami Mickiewicz potwierdza swoje zainteresowanie orientem. Każdy z tych wierszy stanowi samodzieln...

Mit rajski Temat: Czy mit rajski można traktować jako przykład rozumu i samodzielności człowieka? Adam i Ewa żyli w raju – krainie wiecznej szczęśliwości. Nie mieli żadnych problemów, nie znali bólu ani cierpienia. Nie potrzebowali niczego z zewnątrz. Wszystkiego mieli pod dostatkiem. Pan Bóg oddając ogród w „zarządzanie” Adamowi pow...

Zadania i postawa młodzieży w literaturze różnych epok 20. \"MŁODZIEŻ, JEJ ZADANIA I POSTAWY W LITERATURZE RÓŻNYCH EPOK\" Człowiek rodzi się, przeżywa dzieciństwo, dorasta i starzeje się . Ważnym etapem w życiu jednostki ludzkiej jest wiek młodzieńczy. Wtedy to kształtuje swoje poglądy, które są zgodne lub przeciwstawiają się opiniom wcześniejszych pokoleń, obiera drogę postępowania, chce stać się...

Główne problemy twórczości I.Krasickiego Wymień główne problemy twórczości I. Krasickiego. Omów dokładnie jeden gatunek literacki uprawiany przez poetę. Ignacy Krasicki, poza tym że przyjął święcenia kapłańskie, był również wielkim poetą, prozaikiem, publicystą i komediopisarzem; potem jako wybitny twórca związał się dworem Stanisława Augusta Poniatowskiego; ważna cecha j...

Kapitał udziałowy - w spółdzielniach W spółdzielniach funduszem podstawowym jest fundusz udziałowy. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym. Prowadzi ona działalność gospodarczą w inte¬resie swoich członków. Członek spółdzielni jest zobowiązany do wniesienia wpi...

Pułapka zadłużenia - definicja, konsekwencje Określenie dopuszczalnej granicy zadłużenia zagranicznego ma charakter względny. Oznacza to, że w konkretnej sytuacji jakiegoś kraju może dojść do jej przekroczenia, co powoduje zawsze określone, negatywne konsekwencje, a przede wszystkim stopniowe narastanie trudności płatniczych. Pogarsza się standing kredytowy takiego kraju, co oznacza jedn...

Główne prądy filozoficzne starożytności Główne prądy, szkoły filozoficzne i filozofowie starożytności. Filozofia - znaczy dosłownie \"miłość mądrości\". Pierwotnie w Grecji filozofia tak właśnie była rozumiana - jako mądrość w ogóle, wiedza, wykształcenie. Pierwsi filozofowie byli najczęściej nauczycielami. Główne prądy filozoficzne starożytności. Cynizm - szkoła filozoficzna (V/...