Dwa nurty polskiego barokuDwa nurty polskiego baroku na przykladzie tworczosci wybranych autorow. I – NURT DWORSKI – rozwijajacy się na dworach magnackich i krolewskim. Nurt ten reprezentowany jest przez Jana Andrzeja Morsztyna i Daniela Naborowskiego. Ten typ literatury uprawiany był na wzor europejski, zwlaszcza modna stala się poezja wloskiego Marina, którego nasladowali polscy poeci. Poezja dworska miala zaskakiwac odbiorce, dowodzic mistrzostwa autora, bawic i uatrakcyjniac uczty i rozmaite dworskie spotkania. Był to nurt kosmopolityczny, czyli czerpiacy ze wzorow zachodnich, im skladajacy uznanie, a z niechecia odnoszacy się do rodzimych, polskich tradycji. Przyklady : Marnosc, Do Anny – Naborowski; Cuda mlodosci, do trupa – Morsztyn; Do Trupa : istota utworu jest paradoks który postanowil ukazac poeta – podobienstwo miedzy zakochanym czlowiekiem a trupem. I to nie tylko sam pomysl jest zaskakujacy, szokowac może tez pointa : oto trup i zakochany sa do siebie podobni lecz w lepszej sytuacji jest nieboszczyk – zakochany bowiem nie może przerwac swych cierpien. „do anny” utwor ma forme listu poetyckiego Adresatem jest Anna. Podmiot liryczny pisze do niej list milosny, ale mowi w nim glownie o wartosciach przemijajacych, o smierci. Podmiot liryczny mowi w nastepnych wersach, o szczerym, prawdziwym uczuciu milosci do anny. Mimo tego ,ze wszystkie wartosci swiata przymijaja, jego uczucie do ukochanej jest trwale. Podkresla ona nieprzemijalnosc milosci. II – NURT ZIEMIANSKI – nurt sarmacki charakterystyczny dla szlacheskich dworkow ziemianskich, odleglych od miast, tetniacych wlasnym zyciem, kultywujacym wlasne tradycje. Zwany jest tez „swojskim” bo ta wlasnie literatura, odmiennie niż nurt dworski, przyklada ogromna wage do rodzinnej tradycji, wrecz tworzyla swoja wlasna szlachecka ideologie i swój polski rodowod uznawala za najwazniejszy. Tworcy to : Potocki, Jan Chryzostom Pasek. Nurt ten nazywa się sarmackim od slynnej teorii o Sarmatach, bardzo rozpowszechnionej w XVII w. i oddzialywujacej na puzniejsze epoki. Pasek : Pamietniki, Potocki : Nierzadem polska stoi, pospolite ruszenie.

Dwa nurty polskiego baroku

Materiały

Ustalenie celów i kierunków polityki cen USTALENIE CELÓW POLITYKI CEN Trzy ogólne cele polityki cen: 1. Osiągnięcie założonej wielkości sprzedaży, przedsiębiorstwo może to czynić z trzech powodów: - nasycenie chłonnego rynku, - powiększanie masy zysku - zwiększanie wykorzystania zdolności produkcyjnych 2. Cele polityki cenowej związane ze zyskiem, zorientowane na osiąganie: - ...

Co to jest deizm? deiœci uznawali istnienie Boga jako stwórcy œwiata,uznawali te¿ wagê nakazów moralnych p³yn¹cych z religii, odrzucali objawienie i wyznaniowe formy wiary;

Co to są stałe kursy wymiany walutowej? Stałe kursy wymiany Gdy państwo ustala relację między pieniądzem krajowym a zagraniczni nyra oraz gdy krajowe władze monetarne angażują się w interwencję na rynku walutowym dla utrzymania tej relacji, mamy do czynienia ze stałym kursem wymiany. Na ogół dopuszczany jest pewien margines zmian wokół ustalonej relacji wymiany. W sierpniu 1969 r. u...

Charakterystyka epoki - lietratura współczesna LITERATURA WSPÓŁCZESNA - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA EPOKI Literatura polska Najnowsze dzieje naszego piśmiennictwa, nazywanego umownie literaturą współczesną, określają dwa zwrotne momenty w historii naszego narodu: wrzesień 1939 r. i czerwiec 1989 r. Daty te tworzą ramy czasowe tego okresu. Literaturę lat 1939-1989 kształtowały głównie hi...

Julian Tuwim jako przedstawiciel Skamandra Julian Tuwim – przedstawiciel Skamandra. SKAMANDER – wywodzi się z grupy pikadorczyków – organizatorów słynnych imprez w kawiarni „Pod Pikadorem”, które były satyrą antymieszczańską, głosiły „sztukę na sprzedaż” i odejście od poetyckiej chwały. – Skład grupy: Julian Tuwim, Antoni Słonimski, J...

Zarządzanie kapitałem obrotowym W ramach zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa rozstrzygane są dwa za-sadnicze problemy : 1. kształtowana jest wielkość i struktura aktywów bieżących, która ma zapewnić nie-zakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz optymalizację kosztów zaangażowania tych aktywów. 2. pozyskiwane są fundusze niezbędne do sfinansowani...

Bohaterowie w "Panu Tadeuszu" Bohaterowie Jacek Soplica – ks. Robak – to bohater dynamiczny, który ulega zasadniczej przemianie wewnętrznej pod wpływem dokonanego przezeń morderstwa w afekcie. Czytelnik dowiaduje się, że był sławny z gotowości do szabli, miał wielki posłuch wśród szlachty i na jego wezwanie kilka tysięcy osób natychmiast stawało do walki, by...

Cechy i przedstawiciele krakowskiej cyganerii artystycznej Młodopolska cyganeria zadomowiła się głównie w Krakowie. Podstawową formą manifestowania swej obecności było dla \"cyganów\" zaznaczenie swej odrębności, odróżnienie od społeczeństwa mieszczańskich \"zjadaczy chleba\". Dlatego też szczególnym szacunkiem cieszyły się te cechy, które były odwrotnością cnót mieszczańskich: nieustabilizowany i ...