Czynniki wpływające na powstanie "Zielonego balonika"1.Czynniki wpływające na powstanie „Zielonego balonika”. Pochodzenie „Zielonego balonika” było przede wszystkim malarskie. Bo też w Akademii Sztuk Pięknych, zaszły w owej dobie wielkie przemiany. Po śmierci Matejki, mimo żalu, jaki obudził zgon genialnego malarza, Akademia zakwitła nowym życiem. Przedtem obowiązywały gipsy i „kobyły” mniej lub więcej historyczne, dystans i respekt; obecnie z przybyciem plejady młodych jeszcze profesorów - Pankiewicz - wszystko wywróciło się do góry nogami. Słońce, światło, natura, plener, wesołe koleżeństwo, radość współpracy. Równolegle, poza murami Szkoły, zdobywała teren sztuka ludowa, sztuka stosowana. Ale w Szkole już kiełkował bunt przeciw nowej „tyranii”, tyranii pejzażu: już najbardziej utalentowani uczniowie Szkoły, szukali swoich dróg, w karykaturze, w sztuce dekoracyjnej, w pogardzonej „fabule” obrazu. Słowem, w światku malarskim wrzało życie, że zaś plemię to odznaczało się często talentem mimów, zabawy „plastyków” w owej epoce bywały już szkicem przyszłego kabaretu. Generalną kwaterą tej cyganerii była cukiernia Michalika. Inny zarazem czynnik, zespalający po trosze wszystkie sztuki , miał stanowić cement „ Zielonego Balonika”: cyganeria Przybyszewskiego miała ona wiele ostrego humoru. Stosunkowo dużo przybyszewczyków weszło w skład „Zielonego Balonika”. „Zielony Balonik” czerpał soki z wszystkich spraw, które się rozegrały w artystycznym światku Krakowa w poprzednim dziesięcioleciu. A wreszcie jeszcze jednym elementem, niewidzialny wprawdzie i nieuchwytny, niemniej przeto obecny: Paryż. Coraz bardziej życie nasze artystyczne i intelektualne ocierało się o Paryż. Z Paryża przybyli wszyscy prawie nowie profesorowie młodej akademii malarskiej; tam też wysyłali młodzież wyjeżdżającą za granicę. Data inauguracji : jesień 1905. Data, która niejednego zdziwi, może nawet zgorszy. Mimo to sądzę, że nie było przypadkiem , iż „Zielony Balonik” powstał niemal w tej samej chwili, gdy wypadki warszawskie wstrząsnęły Polską. Życie miewa takie paradoksy w reagowaniu na wydarzenia. Dodajmy jedną okoliczność: rewolucja w Warszawie zdwoiła jeżeli nie zaludnienie, to z pewnością siłę witalną Krakowa. Z jednej strony uchodziła doń ścigana młodzież, z drugiej chroniła się zaniepokojona obrotem wypadków burżuazja. Kraków ledwie mógł pomieścić tylu przybyszów; teatr był stale przepełniony, toż samo kawiarnie, restauracje....... W powietrzu była gorączka, dreszcz oczekiwania. To wszystko wyładowało się w „Jamie Michalikowej”.

Czynniki wpływające na powstanie "Zielonego balonika"

Materiały

Trupizm - wyjaśnienie pojęcia Turpizm w literaturze współczesnej Turpizm - była to orientacja poetycka, która rozwinęła się po 1956 roku. Poeci - turpiści programowo włączyli się w obręb poezji brzydotę, kalectwo, choroby i śmierć. Twierdzili, że są to równie uprawnione tematy poezji jak inne, gdyż uzupełniają prawdę o człowieku. Szczególnie wykorzystywany był temat znisz...

Reakcje występujące we frustracji a) frustracja – agresja - frustracja jako przerwanie działań zmierzających do osiągnięcia celu rodzi tendencję do agresji - siła pobudzenia do agresji jest zależy od: • siły popędu leżącego u podstaw zablokowanej czynności • wielkość przeszkody • ilość kolejnych frustracji - agresja zmniejsza się kiedy człowiek anty...

Definicja apokalipsy 1. Słowo apokalipsa pochodzi z języka greckiego (apokalipsis ) i oznaczało odsłonięcie, objawienie. Jest to rodzaj utworu biblijnego w którym mówi się o tajemnicach dotyczących sensu dziejów i końca świata. Apokalipsa świętego Jana stanowi ostatnią księgę biblii. Zawiera proroczą wizję wydarzeń towarzyszących końcowi dziejów. Nie jest to jedyna...

Tragiczny los spiskowców "Do matki Polki" Tragizm spiskowców w świetle wiersza Do matki Polki (autor – Adam Mickiewicz) Jest to jeden z najbardziej przejmujących utworów lirycznych. Ten pełen patriotycznego bólu wiersz napisał Mickiewicz będąc we Włoszech w lipcu 1930 roku. Było to na kilka miesięcy przed wybuchem powstania listopadowego. Utwór ukazuje tragiczny los polskich...

Miłość tematek utworów Naborowskiego i Morsztyna Miłość jako temat utworów D.Naborowskiego i J.A.Morsztyna. Jan Andrzej Morsztyn- \"Do panny\"; \"Cuda miłości\"; \"Do trupa\". Poeta przedstawia w nich miłość jako uczucie dokonujące wielkich cudów, posiadające wielką moc (\"Cuda miłości\"), jednak nie zawsze potrafiącą poruszyć serce ludzkie (\"Do panny\"). Miłość niespełniona może sprawiać...

Bogowie piekła w mitologii ========KROLESTWO PIEKIEL======================================================================== Kimeryjczycy-za ich miastem rozpoczyna sie krolestwo piekiel,nie dociera do nich slonce Tajnaros-miasto,w ktorym bylo wejscie do podziemia Smutek,Troski,Blade Choroby,Starosc,Trwoga,Nedza,Praca,Smierc,Wojna,Niezgoda,Sny,Marzenia-dziwne i stras...

Dramaty młodopolskie Istniały dwa zasadnicze typy dramatów - symboliczny i naturalistyczny oraz dodatkowo ekspresjonistyczny. Przykład pierwszego stanowi \"Wesele\". Wyspiański zachowuje starożytną zasadę trzech jedności - miejsca, czasu, akcji. W jednej scenie nie ma więcej niż trzech postaci. Dramat posiada dwa wątki społeczno-obyczajowy związany z osobami r...

Przedstawiciele epoki Renesansu Ojcowie literatury polskiej W literaturze polskiej pojawia się pierwszy poeta, który tworzy w języku narodowym, a jest nim Mikołaj Rej, autor min. wiersza \"A niechaj narodowie wżdy postronne znają, /iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają\". Stąd zyskał sobie miano ojca literatury polskiej. Jego młodszego kolegę po piórze Jana Kochanowskiego na...