Czynniki ryzyka w firmieW każdej firmie występują określone czynniki ryzyka: - marketing - należy zwrócić uwagę na potencjalne występowanie ryzyka przede wszystkim w zakresie jakości produkcji, cenie produktów i terminów zbytu - strategie firmy - ryzykiem jest zagrożenie niezrealizowaniem założeń strategicznych (nie możemy jej wykonać). - portfel projektów do realizacji – chodzi o wystąpienie zakłóceń wymagań przyjętych do realizacji projektów, sytuacja ta może generować ryzyko nie wykonania projektów. - Zasoby produkcyjne i finansowe – ryzyko pozyskania lub substytucyjności tych zasobów - system informacyjny – ryzyko tkwi w bezpieczeństwa funkcjonowania systemu - technologie procesów - determinują szereg czynników ryzyka w procesach związanych z realizacją danej działalności (technologie) - organizacja przestrzenna procesów – chodzi o wadliwą strukturę organizacyjną, niespójny system czynności, wąskie gardła techniczne i technologiczne, niespójny system zasilania firmy - harmonogramowanie procesów – dzięki niemu można bliżej i szybciej rozpoznać elementy ryzyka - rodzaj działalności – obejmuje szereg sytuacji ryzykownych, które mogą powstać wokół poszczególnych czynników prowadzonej działalności - weryfikacja – obejmuje kontrolę wykonania zadań, ryzyko dotyczy nie wychwycenia sytuacji niezgodnych z wymaganiami i ponoszenie z tego tytułu strat - sprzedaż produktów – jest obciążona dużym ryzykiem , jakie można było prognozować w zadaniach marketingowych skorygowanych poprzez zmianę zjawisk oglądanych z upływem czasu - serwis po sprzedaży – niesie konkretne ryzyko niespełnienia przez produkt wymagań odbiorcy - likwidacja lub zagospodarowanie środków produkcji i odpadów – ryzyko wiąże się tutaj z niemożliwością upłynnienia starego parku maszynowego oraz nie rozwiązaniem problemu utylizacji odpadów - inwestycje – ryzyko wyraża się tutaj z możliwością nie osiągnięcia spodziewanej stopy zwrotu zainwestowanego kapitału

Czynniki ryzyka w firmie

Materiały

Krótka charakterystyka "Kazań sejmowych" “KAZANIA SEJMOWE” PIOTR SKARGA Polska w XVI wieku nie miała potężnej armii i systemu prawnego ani mocnego skarbu. Wśród szlachty szerzyła się anarchia. Nie którzy chcieli uzdrowić tę sytuację po przez odwołanie się do sumienia i przekonań szlachty. Piotr Skarga był doradcą króla i kaznodzieją królewskim. Chciał on poprawić sytuacj...

Charakterystyczne utwory oświecenia Charakterystyczne utwory ANTYMONACHOMACHIA (Ignacy Krasicki) Ostre ataki krytyki po napisaniu poematu \"Monachomachia\" zmusiły Krasickiego do napisania \"Antymonachomachi\", w której tylko pozornie wycofuje się z tego, co wcześniej przedstawił. Skoro \"prawdziwa cnota krytyk się nie boi\", nie powinni \"Monachomachią\" poczuć się...

Słowniki języka polskiego Przedstaw znane ci słowniki języka polskiego. Kiedy i w jaki sposób z nich korzystasz? Słownikiem nazywamy zbiór wyrazów ułożonych i opracowanych według pewnej zasady, najczęściej alfabetycznie. Hasła są najczęściej objaśnione pod względem znaczeniowym i ilustrowane przykładami użycia. Wyróżniamy takie rodzaje słowników jak: • języka ...

Problem emancypacji - przykłady literatury I. PROBLEM EMANCYPACJI NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH “Siłaczka” - - “Nad Niemnem” - Marta Korczyńska – nie wyszła za mąż za Anzelma, bo obawiała się pracy i szyderstw. Zmuszona jednak została do pracy; musiała pracować, jednocześnie podupadła na zdrowiu, chorowała na płuca. Zapracowywała się, by czuć się potrzebną. -...

Krótki wstęp do romantyzmu Romantyzm rozpoczął się się w końcu XVIII w. i trwał do połowy wieku XIX. Rozwijał się pod wpływem dążeń niepodległościowych oraz rewolucji społecznych zapoczątkowanych przez Francję w roku 1789. Do głównych tendencji obecnych w literaturze i sztuce należą: Bunt przeciwko racjonalizmowi, docenienie wartości uczuć i intuicji; Odrzu...

Refleksje filozoficzne w twórczości Naborowskiego Refleksja filozoficzna w liryce D. Naborowskiego w związku z tendencjami kultury duchowej epoki. W twórczości Daniela Naborowskiego jest przejawem sprzeczności, jakie zauważał człowiek w filozofii epoki baroku. Z jednej strony poczucie śmiertelności ludzkiego ciała, z drugiej nieśmiertelności duszy. Przemijalność życia - duchowy głód wieczności...

Wielowymiarowa organizacja działu handlu zagranicznego Wielowymiarowa organizacja działu handlu zagranicznego (macierzowa i tensorowa) Tworzenie struktur wielowymiarowych polega na zastosowaniu dwu lub więcej kryteriów. Jeśli zastosuje się dwa kryteria, to otrzyma się strukturę macierzową, jeśli trzy lub więcej – to strukturę tensorową. Dzięki temu przezwyciężone zostają problemy koordynacji....

Wpływ systemu totalitarnego na kształtowanie psychiki człowieka Moczarski ukazuje na przykładzie biografii Stroopa jak faszyzm wciąga swą machinę młodego człowieka, eksponuje i rozwija cechy „potrzebne” , a wykorzenia i niszczy wrażliwość i ludzkie uczucia. Psychika Stroopa staje się szufladkowa – z jednej strony jest on ojcem kochającym swoje dzieci, uważa się za dobrego męża, żołnierza. Z...