Czynniki ryzyka w firmieW każdej firmie występują określone czynniki ryzyka: - marketing - należy zwrócić uwagę na potencjalne występowanie ryzyka przede wszystkim w zakresie jakości produkcji, cenie produktów i terminów zbytu - strategie firmy - ryzykiem jest zagrożenie niezrealizowaniem założeń strategicznych (nie możemy jej wykonać). - portfel projektów do realizacji – chodzi o wystąpienie zakłóceń wymagań przyjętych do realizacji projektów, sytuacja ta może generować ryzyko nie wykonania projektów. - Zasoby produkcyjne i finansowe – ryzyko pozyskania lub substytucyjności tych zasobów - system informacyjny – ryzyko tkwi w bezpieczeństwa funkcjonowania systemu - technologie procesów - determinują szereg czynników ryzyka w procesach związanych z realizacją danej działalności (technologie) - organizacja przestrzenna procesów – chodzi o wadliwą strukturę organizacyjną, niespójny system czynności, wąskie gardła techniczne i technologiczne, niespójny system zasilania firmy - harmonogramowanie procesów – dzięki niemu można bliżej i szybciej rozpoznać elementy ryzyka - rodzaj działalności – obejmuje szereg sytuacji ryzykownych, które mogą powstać wokół poszczególnych czynników prowadzonej działalności - weryfikacja – obejmuje kontrolę wykonania zadań, ryzyko dotyczy nie wychwycenia sytuacji niezgodnych z wymaganiami i ponoszenie z tego tytułu strat - sprzedaż produktów – jest obciążona dużym ryzykiem , jakie można było prognozować w zadaniach marketingowych skorygowanych poprzez zmianę zjawisk oglądanych z upływem czasu - serwis po sprzedaży – niesie konkretne ryzyko niespełnienia przez produkt wymagań odbiorcy - likwidacja lub zagospodarowanie środków produkcji i odpadów – ryzyko wiąże się tutaj z niemożliwością upłynnienia starego parku maszynowego oraz nie rozwiązaniem problemu utylizacji odpadów - inwestycje – ryzyko wyraża się tutaj z możliwością nie osiągnięcia spodziewanej stopy zwrotu zainwestowanego kapitału

Czynniki ryzyka w firmie

Materiały

"Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem' Horacjańskie rozumienie \"Carpe Diem\" w odniesieniu do \"Rozmów z katem\" Kazimierza Moczarskiego. Lektura \"Rozmów z katem\" Kazimierza Moczarskiego jest ciekawym doświadczeniem. Rzadko bowiem ma się do czynienia z dokumentem powstałym w tak specyficznych okolicznościach i z bohaterem o takiej historii. Kazimierz Moczarski - żołnierz AK, ...

"Bakczysaraj" Adama Mickiewicza Bakczysaraj Sonet napisany pod wpływem wrażeń doznanych w ruinach pałacu chanów krymskich w Bakczysaraju, dawnej stolicy. Ten utwór szczególnie mocno przesycony jest pierwiastkami orientalnymi – tu wyrażonymi w opisie architektury. Dwie pierwsze zwrotki (kwartyny) przedstawiają obraz zniszczenia podkreślony napisanym wielkimi literam...

Główne cechy rokoka CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROKOKA Nurt ten obejmuje obyczajowość, styl życia i sztukę (malarstwo). Styl ten zrodził się we Francji. Miłowano huczne zabawy, przepych, nadmiar. W sztuce objawiał się jako zwrot ku miniaturyzacji. Tematyką stała się miłość (ale konwencjonalna). Dbano o wytworność i elegancję. Styl ten znalazł uznanie na dworach król...

Przedstawiciele oświeceniowi OSIĄGNIĘCIA CZOŁOWYCH PRZEDSTAWICIELI Encyklopedyści W oświeceniu we Francji po raz pierwszy zaczęto wydawać pierwszą na świecie encyklopedię. Składała się z 28 tomów. Przedstawicielami są: Wolter Diderot Rousseau Hasła w encyklopedii zapisywali według własnych wiadomości o danych pojęciach. Encyklopedia miała zrewolucj...

Nauczyciel i mistrz w literaturze W dzisiejszych czasach młodzi ludzie często nie uznają żadnych autorytetów i trudno określić jaki jest tego powód. Sądzę, że media mają w tym spory udział, gdyż przyczyniają się do tworzenia atmosfery szeroko zakrojonej swobody oraz do upadku autorytetu kościoła. W skutek tego powstała moda na nie uznawanie jakichkolwiek autorytetów czy wzorców ...

Dzieła tragedii DZIEŁA W czasie Dionizjów odbywały się konkursy dramatyczne. Autorzy mogli zgłaszać po cztery sztuki, w tym trzy tragedie i jeden dramat satyrowy. Ich wartość oceniała publiczność. Sofokles w tych konkursach zwyciężył osiemnaście razy. Największymi dramaturgami starożytnej Grecji byli: - Ajschylos (525-456) - 90 sztuk, zachowało się 9 dzieł,...

Makbet - charakterystyka postaci Język polski - renesans: \"Makbet\" W. Szekspira. Akcja dramatyczna i charakterystyka głównych postaci. 1. Informacja o autorze. W. Szekspir urodził się w 1564 r. w Startfordzie. Naukę zakończył na szkole średniej. W Londynie założył teatr \"The Globe\" (1586). Badając twórczość pisarza z punktu widzenia rozwoju artystyczne...

Analiza "Mieszkańców" Juliana Tuwima ANALIZA WIERSZA Julian Tuwim Mieszkańcy Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach Strasznie mieszkają straszni mieszczanie. Pleśnią i kopciem pełznie po ścianach Zgroza zimowa, ciemne konanie. Od rana bełkot. Bełkocą, bredzą, Że deszcz, że drogo, że to, że tamto. Trochę pochodzą, trochę posiedzą, I wszystko widmo. I wszystko fan...