Czy zwycięstwo może mniej znaczyć niż klęska - AntygonaAkcja "Antygony" rozpoczyna się po walce między synami Edypa o władzę w Tebach. Ponieważ obaj synowie polegli, władcą Teb został Kreon. Swoje panowanie rozpoczął od zakazu pogrzebania zdrajcy Polinejkesa, który sprowadził na Teby obce wojska. Każdy, kto złamie zakaz zostanie ukarany śmiercią. Córka Edypa - Antygona własnymi rękami, wbrew woli władcy, pochowała brata. Kreon skazał ją na śmierć głodową w zamurowanym grobowcu. Nie pomogły prośby syna Kreona - Hajmona. Władca pozostał nieugięty. Dopiero wróżbita Terezjasz przypominający o przeznaczeniu wiszącym nad domem ojca Edypa powoduje, że władcę ogarnia strach i usiłuje naprawić błąd, każąc uwolnić Antygonę. Niestety, jest już za późno - Antygona powiesiła się, przy niej zginął również syn Kreona - Hajmon, a jego matka popełniła samobójstwo. Pełen rozpaczy Kreon skazuje się na wygnanie. Niby więc zwycięzca, bo przecież władca Teb, któremu nikt nie śmie się sprzeciwiać. Uważa, że prawa ludzkie, te które on ustanawia w imieniu ludu są ważniejsze niż prawa boskie. Z początku ci, w imieniu których rządzi zgodnie pochwalają jego decyzję. Nie zauważają, że Kreon staje się tyranem, że wydaje decyzję dlatego, że jest królem, nie zważając na dobro ludzi. Kreon jest zaskoczony zuchwałym postępkiem Antygony i nie bacząc na to, że jest to narzeczona syna, skazuje ją na śmierć, bo według władcy wszyscy są równi wobec prawa. Kreon mimo tego, że ukarał Antygonę, która postąpiła wbrew jego woli nie odniósł zwycięstwa. Stracił bliskich, zrozumiał, że był bezwzględny i okrutny, że stał się tyranem, bo nie liczył się z dobrem ludzi i prawami boskimi. Antygona, królewska córka uważa, że jej obowiązkiem jest przede wszystkim przestrzeganie praw boskich i pogrzebanie brata mimo, że był on zdrajcą. Przeciwstawia się Kreonowi ,nie boi się kary. Jest gotowa na najwyższe poświęcenie gdy staje przed Kreonem i nie przyznaje się do winy, którą on jej zarzuca, tylko uparcie głosi swoje racje zarzucając władcy tyranię. Ponosi za ta karę niewspółmierną do popełnionego czynu. Ginie okrutną śmiercią, bo uważała, że ważniejsze są prawa boskie niż te ustanowione przez tyrana. Jej klęska jest jednocześnie jej zwycięstwem. Dopiero wtedy dociera do Kreona cały tragizm jego decyzji i wszystkich jej konsekwencji. Był winien swej tragedii. Postępek Antygony był więc w sumie jej zwycięstwem nad wszystkimi klęskami Kreona.

Czy zwycięstwo może mniej znaczyć niż klęska - Antygona

Materiały

Opracowanie "Lalki" Prusa \"Lalka\" Bolesława Prusa - powieść o \"straconych złudzeniach\" “Lalka\", drukowana w “Kurierze Codziennym\" w latach 1887-1889, wydana osobno w Warszawie w 1890 roku, była napisana pod wpływem rozczarowania Bolesława Prusa brakiem skuteczności programów i idei pozytywistycznych. Powieść przedstawiała bowiem bohatera, który we ...

Postacie i zjawiska nadprzyrodzone w "Makbecie" Postaci i zjawiska nadprzyrodzone Szczególną rolę pełnią w tragedii Szekspira postaci o innym, niż zwyczajni ludzi, sposobie istnienia. Są wśród nich trzy anonimowe wiedźmy i Hekate oraz Duch Banka. Czarownice wywodzą się z wierzeń ludowych o wpływie złych mocy na życie ludzi. Duch zamordowanego przychodzi, by przypominać zabójcy o strasz...

Rozwój religii greckiej oraz świat bogów greckich wg. "Mitologii" Rozwój religii greckiej oraz świat bogów greckich wg. \"Mitologii\" J. Parandowskiego. Mitologia jest zbiorem baśni o bogach i bohaterach. Fetyszyzm jest najstarszą formą religii greckiej polegającą na oddawaniu czci przedmiotom martwym. Inną formą religii był antropomorfizm czyli wyobrażenie bogów na wzór ludzi. Świat bogów greckich. Bogow...

Pejzaż romantyczny w literaturze Uwrażliwienie romantyka na piękno natury, na malowniczość krajobrazu potwierdzali poeci w większości swych dzieł, mistrzowską ręką kreśląc opisy przyrody ojczystego pejzażu, okolic, w których przebywali. Mistrzem w tej dziedzinie okazał się Adam Mickiewicz. W \"Balladach i romansach\" ukazał urok nastrojowej przyrody, pełnej tajemniczośc...

Ryzyko w działalności handlowej Handel jest sfera działalności, z którą najszerzej łączy się problem ryzyka. Wynika to z faktu, że w handlu można najszybciej osiągnąć sukces i pomnożyć kapitał. Jednak w sferze tej bardzo duży wpływ ma konkurencja rynkowa, co sprawia, że równie szybko można ponieść stratę i zostać z rynku wyeliminowanym. W działalności handlowej dominuje ryz...

Literackie wizje rewolucji w "Nie-Boskiej komedii", "Przedwiośniu", "Szewcach" 32. Literackie wizje rewolucji (np. w \"Nie-Boskiej komedii\" Zygmunta Krasińskiego, w \"Przedwiośniu\" Stefana Żeromskiego, w \"Szewcach\" Ignacego Witkiewicza. Rewolucja to wyraz pochodzenia łacińskiego, w znaczeniu szerokim i metaforycznym - wszelka szybka i głęboka zmiana ( np. rewolucja o...

Główne kierunki literackie w Oświeceniu Literatura polska W literaturze polskiej widoczne są trzy kierunki literackie oświecenia. Pierwszy z nich to klasycyzm, który rozumiany był w kategoriach użytecznej społecznie roli całego piśmiennictwa, a zatem literatura powinna spełniać funkcję nauczyciela, winna być dydaktyczna i moralizatorska. W oświeceniu klasycyzm pojmowany jest podobni...

Wymowa i wartości artystyczne powieści "Noce i dnie" Temat: Wymowa ideowa i wartości artystyczne \'Nocy i dni\'. \'Noce i dnie\' to jedno z najznakomitszych dzieł prozy polskiej. Mimo, iż od publikacji minęło wiele lat i powieść stała się już pozycją klasyczną, po dziś dzień nie straciła nic na poczytności i zainteresowaniu. \'Noce i dnie\' są powieścią rzeką. Kompozycja tego rodzaju utwo...