Czego może nauczyć się współczesny człowiek od mitologicznych bogów?Czego może od mitologicznych bogów i herosów nauczyć się współczesny człowiek? Starożytnych bogów i herosów poznaliśmy dzięki "Mitologii" Jana Parandowskiego. Mitologia to zbiór mitów, natomiast mit to opowieść o bogach i bohaterach, o wierzeniach, obyczajach i tradycjach starożytnych ludzi. Tematem mitów jest powstanie świata i ludzi, wyjaśnienie zjawisk przyrody, dzieje bogów i przygody herosów. W starożytności mity odgrywały ogromną rolę, miały duży wpływ na rozwój kultury. Dawały one ludziom tamtej epoki możliwość wyjaśnienia zjawisk przyrodniczych i społecznych, kształtowały światopogląd. Wyrażały kult dla bogów i ukazywały obrzędy związane z tym kultem. Stanowiły motywację wszelkich działań. Ukazywały starożytnym jak powinni postępować. W mitach zostały utrwalone pierwsze wzorce ludzkich postaw i zachowań. Dzisiaj mity nie mają tak dużego znaczenia jak w starożytności. My przecież nie wierzymy w greckich bogów, nie używamy mitów do tłumaczenia zjawisk przyrody. Opowieści o bogach i herosach traktujemy jak baśnie, lub jako ciekawostki. Jednak musimy przyznać,że mity wnoszą do naszego codziennego życia wiele wartości. Stanowią niewyczerpane źródło motywów, tematów i symboli. Nie tylko pogłębiają naszą wiedzę na temat życia i wierzeń starożytnych Greków, ale są dla nas obrazem ówczesnego światopoglądu i systemu wartości, prezentują wzorce postaw i ponadcza- sowe wartości, poruszają uniwersalne treści. Do najważniejszych i najbardziej znanych bohaterów mitologii greckiej należy m.in. Prometeusz. Stał się on symbolem człowieka cierpiącego z miłości do ludzi, skłonnego do wielkich i bezinteresownych poświęceń dla bliźnich, ale także symbolem buntu jednostki przeciw władzy. Ikar - syn Dedala jest symbolem urzeczywistnienia odwiecznego marzenia ludzi o lataniu. Jednak przez nieposłuszeństwo ojcu i swoją śmierć stał się symbolem człowieka tragicznego, którego zafascynowanie wynalazkiem wzięło górę nad zdrowym rozsądkiem. Jego losy są dla nas przestrogą, iż nie można narażać życia w imię bezsensownych i nierozważnych, chociaż efektownych gestów i poczynań. Następnym bohaterem, od którego współczesny człowiek może wiele się nauczyć, jest król Koryntu Syzyf. Był to gaduła i spryciarz, który często bywał na Olimpie. Nie potrafił dotrzymywać tajemnic, na ziemi plotkował o tym, co mu powiedzieli bogowie, potrafił ich nawet przechytrzyć, za co został skazany na wieczne wtaczanie głazu pod górę. Od imienia tego mitycznego króla utworzono zwrot "syzyfowa praca". Oznacza on ogromny i bezskuteczny wysiłek, który nie ma końca i nie przynosi rezultatów. Morał tego mitu jest przestrogą, że kłamstwo nie popłaca. Za plotkarstwo niedyskrecję i pychę można zostać surowo ukaranym. Herakles to bohater, który dokonał wielu niezwykłych czynów wymagających siły, sprytu i odwagi. Jest on uosobieniem męstwa, pracowitości i szlachetności. Pewne morały przedstawia równiż mit o Niobe, która straciła całe swoje potomstwo w ciągu jednej chwili tylko dlatego, że nie oddawała czci Latonie - bogini płodności. Mit ten przedstawia istotę macierzyństwa i wielkie nieszczęście rodziców, którzy utracili swoje dzieci. Niobe uosabia matkę rozpaczającą. Jak wielka może być miłość macierzyńska opisuje również mit o Demeter, której Hades podstępem odebrał córkę Persefonę. Jeszcze inne uniwersalne treści zawiera mit o Orfeuszu, który po utracie Eurydyki udaje się do Hadesu, aby odzyskać ukochaną. Jednak aby mógł ją odzyskać, musi spełnić warunek: nie może spojrzeć na nią dopóki nie opuszczą Hadesu. Niecierpliwy Orfeusz nie potrafił jednak dotrzymać warunku i na zawsze stracił Eurydykę. Mit ten jest wyrazem pragnienia wierności i miłości małżeńskiej. Również związki frazeologiczne pochodzące z mitologii mają charakter symboliczny i do dzisiaj są używane ze względu na ich głęboką mądrość, np.:koń trojański (podstęp) pięta Achillesa (słaby punkt), stajnia Augiasza (bałagan), nić Ariadny (wskazówka), koszula Dejaniry (coś co przynosi cierpienie), ikarowe loty (nierozważne poczynania), czy też wymieniona już wcześniej syzyfowa praca. Uważam, że współczesny człowiek może wiele nauczyć się dzięki lekturze "Mitologii". Wszystkie opowieści zawierają morał, z którego możemy wyciągnąć wnioski. Prawie każda postać ukazuje różne modele zachowań ludzi. Bogowie i bohaterowie mitologiczni mają określony charakter i realizują różne postawy. Sens ich dokonań i czynów jest łatwy do odebrania przez czytelnika. Czego może od mitologicznych bogów i herosów nauczyć się współczesny człowiek? Starożytnych bogów i herosów poznaliśmy dzięki "Mitologii" Jana Parandowskiego. Mitologia to zbiór mitów, natomiast mit to opowieść o bogach i bohaterach, o wierzeniach, obyczajach i tradycjach starożytnych ludzi. Tematem mitów jest powstanie świata i ludzi, wyjaśnienie zjawisk przyrody, dzieje bogów i przygody herosów. W starożytności mity odgrywały ogromną rolę, miały duży wpływ na rozwój kultury. Dawały one ludziom tamtej epoki możliwość wyjaśnienia zjawisk przyrodniczych i społecznych, kształtowały światopogląd. Wyrażały kult dla bogów i ukazywały obrzędy związane z tym kultem. Stanowiły motywację wszelkich działań. Ukazywały starożytnym jak powinni postępować. W mitach zostały utrwalone pierwsze wzorce ludzkich postaw i zachowań. Dzisiaj mity nie mają tak dużego znaczenia jak w starożytności. My przecież nie wierzymy w greckich bogów, nie używamy mitów do tłumaczenia zjawisk przyrody. Opowieści o bogach i herosach traktujemy jak baśnie, lub jako ciekawostki. Jednak musimy przyznać,że mity wnoszą do naszego codziennego życia wiele wartości. Stanowią niewyczerpane źródło motywów, tematów i symboli. Nie tylko pogłębiają naszą wiedzę na temat życia i wierzeń starożytnych Greków, ale są dla nas obrazem ówczesnego światopoglądu i systemu wartości, prezentują wzorce postaw i ponadcza- sowe wartości, poruszają uniwersalne treści. Do najważniejszych i najbardziej znanych bohaterów mitologii greckiej należy m.in. Prometeusz. Stał się on symbolem człowieka cierpiącego z miłości do ludzi, skłonnego do wielkich i bezinteresownych poświęceń dla bliźnich, ale także symbolem buntu jednostki przeciw władzy. Ikar - syn Dedala jest symbolem urzeczywistnienia odwiecznego marzenia ludzi o lataniu. Jednak przez nieposłuszeństwo ojcu i swoją śmierć stał się symbolem człowieka tragicznego, którego zafascynowanie wynalazkiem wzięło górę nad zdrowym rozsądkiem. Jego losy są dla nas przestrogą, iż nie można narażać życia w imię bezsensownych i nierozważnych, chociaż efektownych gestów i poczynań. Następnym bohaterem, od którego współczesny człowiek może wiele się nauczyć, jest król Koryntu Syzyf. Był to gaduła i spryciarz, który często bywał na Olimpie. Nie potrafił dotrzymywać tajemnic, na ziemi plotkował o tym, co mu powiedzieli bogowie, potrafił ich nawet przechytrzyć, za co został skazany na wieczne wtaczanie głazu pod górę. Od imienia tego mitycznego króla utworzono zwrot "syzyfowa praca". Oznacza on ogromny i bezskuteczny wysiłek, który nie ma końca i nie przynosi rezultatów. Morał tego mitu jest przestrogą, że kłamstwo nie popłaca. Za plotkarstwo niedyskrecję i pychę można zostać surowo ukaranym. Herakles to bohater, który dokonał wielu niezwykłych czynów wymagających siły, sprytu i odwagi. Jest on uosobieniem męstwa, pracowitości i szlachetności. Pewne morały przedstawia równiż mit o Niobe, która straciła całe swoje potomstwo w ciągu jednej chwili tylko dlatego, że nie oddawała czci Latonie - bogini płodności. Mit ten przedstawia istotę macierzyństwa i wielkie nieszczęście rodziców, którzy utracili swoje dzieci. Niobe uosabia matkę rozpaczającą. Jak wielka może być miłość macierzyńska opisuje również mit o Demeter, której Hades podstępem odebrał córkę Persefonę. Jeszcze inne uniwersalne treści zawiera mit o Orfeuszu, który po utracie Eurydyki udaje się do Hadesu, aby odzyskać ukochaną. Jednak aby mógł ją odzyskać, musi spełnić warunek: nie może spojrzeć na nią dopóki nie opuszczą Hadesu. Niecierpliwy Orfeusz nie potrafił jednak dotrzymać warunku i na zawsze stracił Eurydykę. Mit ten jest wyrazem pragnienia wierności i miłości małżeńskiej. Również związki frazeologiczne pochodzące z mitologii mają charakter symboliczny i do dzisiaj są używane ze względu na ich głęboką mądrość, np.:koń trojański (podstęp) pięta Achillesa (słaby punkt), stajnia Augiasza (bałagan), nić Ariadny (wskazówka), koszula Dejaniry (coś co przynosi cierpienie), ikarowe loty (nierozważne poczynania), czy też wymieniona już wcześniej syzyfowa praca. Uważam, że współczesny człowiek może wiele nauczyć się dzięki lekturze "Mitologii". Wszystkie opowieści zawierają morał, z którego możemy wyciągnąć wnioski. Prawie każda postać ukazuje różne modele zachowań ludzi. Bogowie i bohaterowie mitologiczni mają określony charakter i realizują różne postawy. Sens ich dokonań i czynów jest łatwy do odebrania przez czytelnika.

Czego może nauczyć się współczesny człowiek od mitologicznych bogów?

Materiały

Warunki pracy w ustroju kapitalistycznym w "Zmierzchu" 3) Warunki pracy w początkach kapitalizmu. W „Zmierzchu” warunki pracy pokazane są poprzez wysiłek Gibałów, harują od świtu do nocy. Przyroda kładzie się spać, oni nie, gdyż dla nich koniec wysiłku wyznacza palik, a nie noc. Oni podlegają prawom wyzysku, a nie prawom przyrody. Wysiłek Gibałów podkreśla naturalistyczny opis. Oblepia ...

Poezja Adama Mickiewicza Poezja Adama Mickiewicza to najwyższe osiągnięcie artystyczne polskiego ro-mantyzmu. Adam Mickiewicz jest najwybitniejszym poetą polskiego romantyzmu. Potrafił on z olbrzymią siłą i mocą oddziaływać na naród oraz pokazywać mu nową, acz nieznaną drogę dalszego postępowania. Jego postępowe myśli miały karmić szeregi pokoleń, dodawać otuchy ...

Różne aspekty cierpienia w literaturze 9. Temat: Różne aspekty cierpienia w literaturze. Cierpienie jest nieodłącznym towarzyszem człowieka – swoistym synonimem człowieczeństwa - któż z nas, bowiem nie zna jego smaku? Cierpimy, gdyż jesteśmy ludźmi, obdarzonymi uczuciami, które można zranić i ciałem równie podatnym na ból. To właśnie dzięki niemu uczymy się patrzyć na świat z ...

Leasing finansowy a operacyjny W warunkach polskich najczęściej zawierane są dwa rodzaje umów leasingu tj. operacyjny i finansowy (zwany też finansowanym lub kapitałowym). Ze względu na odmienne sposoby rozliczania leasingu operacyjnego i finansowego podział ten jest podstawowym i najważniejszym podziałem dla przedsiębiorstwa szukającego sposobu na finansowanie inwe...

Wzorzec dobrego władcy w Średniowieczu Dobry władca Literatura średniowieczna przedstawia również wzorzec osobowy dobrego władcy. Znana wszystkim z historii \"Kronika polska\" Galla Anonima dokumentuje czasy panowania Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego. Pierwszy posiada cechy mądrego człowieka, który dba o dobro publiczne, jest oddany sprawom ojczyzny i poszczególnych obyw...

"Choroba wieku" - objawy Wertera \"Choroba wieku\" jest sformułowanie, które zawiera w sobie wszystkie ważniejsze cechy bohatera romantycznego; idąc po kolei: Werter jest człowiekiem nieszczęśliwie zakochanym do tego stopnia, że swoim zachowaniem przestraszył swoja ukochaną i ta się od niego odsunęła; Miłość ta powoduje u niego paraliż woli, ból (również istnienia), wyobc...

Rodzaje i gatunki w literaturze oświecenia Jakie rodzaje i gatunki występują w literaturze Oświecenia. Jakie są ich źródła i czemu zawdzięczały popularność? Bajka W Oświeceniu bajka cieszyła się ogromną popularnością ze względu na dydaktyczny charakter, ujęty w zwięzłej i atrakcyjnej formie. Bajka należy do najstarszych utworów dydaktycznych. Wywodzi się z twórczości ludowej, a jako ...

Przebudowa polskiego systemu bankowego Przesłanki i proces przebudowy polskiego systemu bankowego W drugiej połowie lat 80-tych zaczęły przeważać poglądy, że system bankowy powinien być bardziej rozbudowany, że należy dopuścić konkurencję, samodzielność banków i położyć nacisk na ich działalność komercyjną. Ogólnie można powiedzieć, że sytuację charakteryzowały następujące elem...