Cudzoziemszczyzna w "Żonie modnej"Ośmieszanie cudzoziemszczyzny w satyrze „Żona modna”. Przedstawia Krasicki obserwacje obyczajowe dotyczące zmian pod wpływem mody francuskiej. Daje też w satyrze portret modnej damy. Zmiany obyczajowe: • rozczytywanie się w romansach i naśladowanie w życiu ich bohaterów; • zwyczaj spisywania intercyzy (umowy przedślubnej) i możliwość rozwodów pod byle pretekstem; • bezkrytyczne gromadzenie strojów, bibelotów, śmiesznych drobiazgów, np. sroka w klatce, mysz na łańcuszku; • modne prowadzenie domu: liczna francuska służba (pokojówki, cukiernik, pasztetnik, stangret); nowe porcelanowe serwisy, francuska kuchnia, a więc kosztowne obce produkty i przyprawy; • urządzenie ogrodu: egzotyczna roślinność (cyprysy); sztuczne strumyki i kaskady, altany w różnym stylu (meczecik, kościół Diany, belwederek, domek pustelnika), w klatkach słowiki i gołębie, metalowe ogrodzenia; • wnętrze domu: złocenia, stiuki, plafony, marmury, zwierciadła, mahoniowe meble, francuskie książki, figurki z porcelany (rokoko); • tryb życia: spacery w ogrodzie, czytanie romansów, nieustanne przyjęcia, przesadna wystawność (40 osób przy stole, fajerwerki), doprowadzanie majątku i kraju do ruiny z powodu życia nad stan. Portret modnej damy: ma kaprysy, humory, jest modna słabość, więc ona jest bezsilna, blada, krucha i mdlejąca, zachowuje się nienaturalnie, ciągle upozowana na bohaterkę romansu, mówi sztucznie, lubuje się w dziwactwach (mysz na łańcuszku), lubi luksus, zbytek, przepych, ceni sobie wygodę, lubi zabawy i przyjęcia, jest lekkomyślna, rozrzutna, nie zastanawia się nad konsekwencjami takiego życia, to egoistka, która nie szanuje męża, poniża służbę, ceni tylko to co cudzoziemskie, imponuje jej zagranica, ma cechy kosmopolitki. Kosmopolityzm - przekonanie, że jest się obywatelem świata, co łączy się z obojętnością wobec własnego narodu i nie poczuwaniem się do odpowiedzialności za jego losy. Modna dama jest kosmopolitką, ponieważ doprowadza do ruiny swój majątek, a tym samym kraj. Gardzi tym co polskie, z zagranicy sprowadza meble, materiały, przyprawy, służbę, co prowadzi do upadku miejscowego rzemiosła, niszczy polską gospodarkę i kulturę.

Cudzoziemszczyzna w "Żonie modnej"

Materiały

Informacje o firmach w Polsce zajmującej się leasingiem Dokładnie liczba firm zajmujących się w Polsce leasingiem nie jest znana. Szacunkowe dane resortu mówią o 200 podmiotach płacących podatki od dochodów uzyskanych dzięki oddawaniu leasingu maszyn i urządzeń. Natomiast Komitet Przedsiębiorstw Leasingowych (KPL) rozpoznaje 100 firm prowadzących taka działalność Większość z nich to firmy bardz...

Realizm socjalistyczny - co to ? Socrealizm Socrealizm, czyli realizm socjalistyczny, kierunek określany jako metoda twórcza, obowiązujący w ZSRR od 1934 r. we wszystkich dziedzinach sztuki, następnie przeniesiony do innych państw socjalistycznych. Proklamowany na Zjeździe Związku Literatów Polskich w styczniu 1949 r. w Szczecinie, obowiązywał do połowy lat 50. Podporządkow...

Romantyczny pielgrzym - opis Romantyczny pielgrzym - omów na znanych ci przykładach Romantyzm nawiązywał do tematyki średniowiecznej tak zakresie gatunku jak i w zakresie światopoglądowym. Motyw pielgrzyma średniowiecznego, którego celem było odwiedzanie miejsc świętych jest doskonałym materiałem literackim dla filozofii i twórczości romantycznej. Pojawia się w niej bohat...

Kredyt bankowy KREDYTOWY CHARAKTER PIENIĄDZA: Podstawowym źródłem pieniądza jest kredyt bankowy. Bank tworzy pieniądz w ten sposób, że udziela kredytu swoim klientom upoważniając ich w formie odpowiedniego zapisu na rachunku bankowym, do dysponowania określonym zasobem pieniądza. Nowo kreowany pieniądz pojawia się zawsze w obiegu w postaci bezgotówkowej. Kredy...

Istota faktoringu Faktoring - to forma krótkoterminowego finansowania transakcji handlowych. Łączy w sobie następujące cechy: • cesji wierzytelności (sprzedaży), • umowy – zlecenia, • dyskonta. Jest to usługa polegająca na nabywaniu wierzytelności dostawcy towarów bądź usług przez specjalistyczne instytucje¬ faktoringowe ora...

Definicja integracji, różnice między globalizacją a integracją Integracja- musi być instytucja integracyjna, która ingeruje w rynek. Różnice miedzy globalizacją a integracją: - procesy globalizacyjne mają charakter żywiołowy, natomiast integracja nie wiąże się z rynkową żywiołowością, - nie ma instytucji globalizacyjnej, która mogłaby kontrolować, nadzorować procesy. - W globalizacji podkreśla się: swob...

Rodzaje kontroli marketingowej wg sposobu powiązania z planowaniem Rodzaje kontroli marketingowej wg sposobu powiązania z planowaniem 1. Kontrola o sprzężeniu zwrotnym. Istota: porównywanie stanów faktycznych z zaplanowanymi w celu ustalenia czy plany zostały właściwie zrealizowane. Zagrożenie: wzorce wynikające z planów są przyjmowane jako z góry ustalone dane, a sama kontrola następuje po wykonaniu plan...