Co to jest samokontrola emocjonalna?a) standardy emocjonalne: stanu idealnego i stanu normalnego - cechy charakterystyczne: są zróżnicowane ze względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne itp. Są zmienne historycznie - regulują: • ogólny wzorzec emocjonalności (duża, niska ekspresja emocjonalna) • nakazują lub zakazują odczuwanie konkretnych emocji w konkretnych sytuacjach • dokładnie mówią co i komu w konkretnej sytuacji i w konkretnej emocji wolno b) powody samokontroli – zewnętrzne (normy społeczne) i wewnętrzne (cierpienie jako nasza emocja negatywna) c) kiedy zachodzi samokontrola: - przed: • sposób analityczny: człowiek uświadamia sobie i celowo stara się unikać niebezpieczeństw i negatywnych emocji. Dotyczy konkretnej sytuacji wyuczonej • sposób ……………?: podejmowanie czynności zabezpieczających w sposób niekontrolowany i nieświadomy. Włączone w styl życia osoby, cały czas zachowuje się w ten sposób aby uniknąć sytuacji zagrażającej, poszukiwanie informacji bezpiecznych. - po: • techniki świadome • techniki nieświadome: mechanizmy obronne d) w jaki sposób się samokontrolujemy: - modyfikacja procesu emocjonalnego: samokontrola dotyczy emocji poprzez wpływanie na sytuacje, na aspekt poznawczy lub fizjologiczny. Oraz na zachowania emocjonalne poprzez emocje kontrolujące i czynności poznawcze. • wpływanie na sytuację: unikanie lub poszukiwanie • oddziaływanie na sytuację: dostarczanie sobie innych bodźców dla wywołania emocji odwrotnej. Zmiana jednej emocji na drugą, kulturowa eliminacja bodźców emocjonalnych. Odwracanie uwagi od bodźców emocjonalnych - radzenie poprzez wpływanie na procesy poznawcze: • hamowanie w werbalizacji lub dostarczenie sobie werbalizacji rozluźniających, uspakajających (autoperswazja) • zamian lęku na gniew w wersji uwewnętrznionej, gdyż ludzie łatwiej radzą sobie z gniewem niż z lękiem • porównywanie się z innymi ludźmi w sytuacji lękowej • myślenie co najgorszego może mnie spotkać - aspekt fizjologiczny: • pewne techniki pracy z ciałem (trening Schultza) autosugestia, praca z ciałem a nie z umysłem • medytacja, ćwiczenia duchowe • oddychanie - kontrolowanie zachowania poprzez emocje kontrolujące - czynności poznawcze: niedopuszczenie do zachowań, które mogły by mieć negatywne skutki, wyobrażanie sobie kary, czy nagrody e) na sprawność samokontroli ma wpływ; - znak emocji - sytuacja frustracji, w których ta zdolność maleje - poziom poczucia tożsamości, czucie się sobą. Anonimowość, dezindywidualizacja znosi samokontrolę

Co to jest samokontrola emocjonalna?

Materiały

Nurty literackie baroku Nurty literackie Baroku marinizm - nazwa ta pochodzi od nazwiska włoskiego pisarza Gimbattista Marino; marinizm to inaczej kwiecisty barok; odrzucał renesansową harmonię między treścią a formą i kładł nacisk na formę; lubował się w olśniewających konceptach, wymyślnych epitetach i metaforach; stosowano następujące środki artystyczne: ...

Ojczyzna i patriotyzm w utworach Adama Mickiewicza Adam Mickiewicz. Ojczyzna - patriotyzm Wcale nie wystarczy wiedzieć i napisać: iż „Mickiewicz wielkim patriotą był”. Niemal każdy utwór poświęcony krajowi, tęsknocie za ojczyzną - jest inny, inaczej ujmuje to wzniosłe uczucie. Tym samym temat staje się ciekawy, daleki od monotonnego, opartego na schemacie wyliczanki, wywodu. Konr...

Co to jest stratyfikacja We współczesnym społeczeństwie występuje podział na kilka kategorii, a przynależność do jednej z nich daje bardziej lub mniej korzystną pozycję danej jednostki w społeczeństwie. Różnice pomiędzy tymi kategoriami społecznymi nazywa się zróżnicowaniem społecznym. Jeśli ludzie w tych kategoriach społecznych zostaną zaszeregowani w pewnym porządku k...

Cel polityki cen Polityka cen rozpatrywana ze względu na jej cele winna odzwierciedlać całościowe cele działalności przedsiębiorstwa wobec rynku. Można w związku z tym wyróżnić trzy ogólne cele polityki cen, będące przedmiotem wyboru: sprzedaż, zysk oraz zachowanie istniejącej pozycji. Przedsiębiorstwo, które wiąże cel polityki cenowej z osiąganiem założonej ...

Mowa niezależna, zależna, pozornie zależna Narracji towarzyszą, jako druga płaszczyzna językowa, wypowiedzi postaci, które są wobec niej strukturalnie podrzędne: mowa niezależna (oratio recta) sposób przytoczenia wypowiedzi postaci w tekście narracyjnym. Zakłada reprodukowanie słów tak, jak miały zostać wypowiedziane. Np. “Czas wszystko leczy” — powiedział kapłan. W w...

Bohaterowie "Dżumy" Bohaterowie Pierwszoplanową postacią utworu jest lekarz, doktor Bernard Rieux. Na czas dżumy pozostaje w Oranie z matką, która przybywa, by prowadzić mu dom (żona wyjechała do sanatorium). Nie ma obowiązków rodzinnych, więc całkowicie poświęca czas swoim pacjentom. Przyjmuje on zarazem funkcję kronikarza, jest narratorem opowieści o losach...

Co to jest paraleizm? Jest to inaczej rodzaj powtórzenia;wystąpienie w wypowiedzi elementów analogicznych formalnie lub treściowo.Jeden z podstawowych chwytów kompozycyjnych w tekscie poetyckim.

Zabytki kultury polskiej w średniowieczu -IX-„Gegraf Bawarski”rękopis łać.rejstrujący plemienne terytoria Europy.Nazwy plemion polskich(Wiślanie, Goplanie,Ślężanie,Brzeżanie) -X-„Dugowie index”dok.w którym MieszkoI oddaje swoje państwo pod opiekę Papierzowi.W łać,dok. znajdujemy polskie nazwy:Kraków,Odra,Prusowie, Gniezno,Szczecin. -XI-„Kronika bisk...