Co to jest promocja sprzedażyPromocja sprzedaży (sales promotion) – Jest to krótkookresowe działanie stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży produktu . Promocja sprzedaży jest określana przez niektórych autorów jako promocja pomocnicza, nabiera większego znaczenia w fazie dojrzałości oraz w fazie spadku cyklu życia wyrobu. Na wyższych szczeblach dystrybucji pewne formy tego działania są stosowane powszechnie. W tej formie działalności promocyjnej jest trudno określić definicję, niektórzy autorzy traktują to pojęcie bardzo szeroko i określają je jako wszelką działalność promocyjną z wyjątkiem reklamy . Jednakże zdecydowana większość określa je jako „inne formy promocji marketingowej oprócz reklamy, akwizycji, public relations” . Promocja sprzedaży ma zachęcić do dokonania konkretnego zakupu poprzez wywołanie u konsumenta reakcji impulsowej. Istotę promocji sprzedaży stanowi dostarczenie nabywcy dodatkowej wartości, która zwiększa stopień atrakcyjności nabywanego towaru. Ogólnym zadaniem tej formy promocji jest zachęcenie do zakupu określonego towaru i powtórzenia zakupu, ale także zachęcenia do wejścia i dokonywania zakupów w danym punkcie sprzedaży. Oddziaływanie na nabywców ma w tym przypadku charakter bezpośredni, a większość działań z tego zakresu dokonuje się w miejscu sprzedaży. Wraz ze wzrostem kosztów reklamy można zauważyć zwiększenie zainteresowania promocją sprzedaży. W USA wydatki na promocję sprzedaży wynoszą tyle samo co na reklamę . Promocja sprzedaży może być skierowana do konsumentów lub pośredników. Efekty promocji sprzedaży są natychmiastowe, ale krótkotrwałe. Do podstawowych form popierania sprzedaży zalicza się: a) sprzedaż premiową w formie opustów cenowych lub wręczania dodatkowych jednostek towaru, także innych towarów lub przedmiotów o niewielkiej wartości (drobne gadżety reklamowe), b) rozdawanie bezpłatnych próbek towaru, c) załączanie do opakowań jednostkowych towaru bonów premiowych, które upoważniają do dodatkowej premii, d) przyrządzanie w obecności klientów przy użyciu oferowanego sprzętu gospodarstwa domowego lub składników będących przedmiotem popierania sprzedaży i częstowanie nimi klientów znajdujących się w sklepie, e) zachęcanie do zbierania ogłoszeń reklamowych firmy zamieszczanych w lokalnej prasie, upoważniających do uzyskiwania nieznacznych opustów cenowych przy zakupie danego towaru, f) kupony wręczane przez daną sieć sprzedaży przy zakupach o większej wartości upoważniające do zniżek w przypadku powtórzenia zakupu, g) zachęcanie do wejścia i uprzyjemnienia pobytu w danym miejscu sprzedaży przez szeroko otwarte drzwi, puszczanie przebojów muzycznych, rozpylanie przyjemnych zapachów, h) odpowiednie ustawienie stoisk z różnymi towarami w dużych marketach wielobranżowych. Większość akcji z zakresu popierania sprzedaży przeprowadzana jest z inicjatywy danej sieci sprzedaży. Koszty popierania sprzedaży są stosunkowo niskie. Wlicza się je do kosztów produkcji lub dolicza do ceny detalicznej. Skuteczność tej formy zależy od konkurencji.

Co to jest promocja sprzedaży

Materiały

Antyczna a szekspirowska koncepcja losów ludzkich Z antyczną koncepcją tragizmu zerwał w swoich utworach Szekspir. Złamał nie tylko z zasadą trzech jedności, decorum ale również wprowadził nową koncepcję losów ludzkich. W \'Makbecie\' zauważyć można współbieżność historii i losów ludzkich. Nie oznacza to, że jest on kroniką historyczną. Tytułowy bohater poprzez swe zasługi zyskuje przychylność ...

Dealerzy - pośrednik Dealerzy Kolejnym pośrednikiem powszechnie występującym w obrocie międzynarodowym, działającym na rzecz producenta, jest dealer. Może on reprezentować zarówno wytwórców krajowych, jak i zagranicznych. Dealer dokonuje sprzedaży na własny rachunek lub na rachunek swoich zleceniodawców, lecz we własnym imieniu. Może, więc działać również w charak...

Krótka interpretacja "Na Anioł Pański" “Na Anioł Pański” Osmętnica to bohaterka utworu. Symbol ludzkiego losu i doznań. Los wędruje po łąkach, moczarach, trzęsawiskach, rozłogach, zapomnianych polach i drogach, lasach, górach, obłokach, cmentarzach. Są to miejsca ponure, przygnębiające swoim nastrojem. Samotne i opuszczone. Osmętnica sieje smutek. Kolory są zimne, taje...

Naturalizm w "Chłopach" W utworze wyraźnie widać wpływ naturalizmu. 1. Bohaterowie podlegają prawu przyrody: • podział na pory roku podkreślający związek z naturą; • zmiany w przyrodzie wpływają na zmiany wśród ludzi, np. budzi się do życia przyroda i rodzą się dzieci; • z porami roku związana obrzędowość; 2. Miłość pokazana jako instynkt (zachow...

Europa - góry, wulkany, rzeki Kręgosłup Orograficzny Europy Alpidy - młode góry fałdowe powstałe w ciągu ostatnich 20-50 mln lat. Ciągną się od Pirenejów przez Europę płd. do płw. Bałkańskiego przez morze Marmara dalej na wschód. Alpy - góry najlepiej i najwcześniej poznane. Dostrzeżono, że zbudowane są one z płaszczowin o długości do 100 km (płaszczowina - gigantyczny po...

"Pamiętniki" świadectwem obyczaju i dokumentem językowym 28. \"Pamiętniki\" J. Ch. Paska świadectwem obyczaju i dokumentem językowym epoki. Jan Chryzostom Pasek reprezentuje nurt dworkowy, czyli sarmacki w polskiej literaturze barokowej. Sama nazwa tego nurtu wywodzi się od legendarnych Sarmatów - ludu zamieszkującego w I w. p. n. e. ziemie nad dolną Wołgą. Historycy XVI wieku przypisywali Sarmat...

"Testament mój" Słowackiego jako testament literacki J. Słowacki „Testament mój” – testament literacki. Rozrachunek z życia poety: Odejście z tego świata wywołuje u poety uczucie smutku, tym bardziej bolesne, że nie pozostawia tu na ziemi po sobie „żadnego dziedzica” ani dla swojej „lutni, ani dla imienia”; Poeta zwraca się do przyjaciół i całego ...

"Cyd" - klasycyzm francuski „Cyd” jako dzieło francuskiego klasycyzmu Autor zachował zasady trzech jedności (akcja jest zamknięta w ciągu 24 godzin, rozgrywa się w Sewilli, dotyczy dziejów Rodryga, starającego się o rękę Chimeny). Bohaterowie przeżywają głębokie konflikty psychologiczne i moralne. Rozdarci są między obowiązkiem a uczuciem, obrażoną ambicją a m...