Co to jest promocja sprzedażyPromocja sprzedaży (sales promotion) – Jest to krótkookresowe działanie stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży produktu . Promocja sprzedaży jest określana przez niektórych autorów jako promocja pomocnicza, nabiera większego znaczenia w fazie dojrzałości oraz w fazie spadku cyklu życia wyrobu. Na wyższych szczeblach dystrybucji pewne formy tego działania są stosowane powszechnie. W tej formie działalności promocyjnej jest trudno określić definicję, niektórzy autorzy traktują to pojęcie bardzo szeroko i określają je jako wszelką działalność promocyjną z wyjątkiem reklamy . Jednakże zdecydowana większość określa je jako „inne formy promocji marketingowej oprócz reklamy, akwizycji, public relations” . Promocja sprzedaży ma zachęcić do dokonania konkretnego zakupu poprzez wywołanie u konsumenta reakcji impulsowej. Istotę promocji sprzedaży stanowi dostarczenie nabywcy dodatkowej wartości, która zwiększa stopień atrakcyjności nabywanego towaru. Ogólnym zadaniem tej formy promocji jest zachęcenie do zakupu określonego towaru i powtórzenia zakupu, ale także zachęcenia do wejścia i dokonywania zakupów w danym punkcie sprzedaży. Oddziaływanie na nabywców ma w tym przypadku charakter bezpośredni, a większość działań z tego zakresu dokonuje się w miejscu sprzedaży. Wraz ze wzrostem kosztów reklamy można zauważyć zwiększenie zainteresowania promocją sprzedaży. W USA wydatki na promocję sprzedaży wynoszą tyle samo co na reklamę . Promocja sprzedaży może być skierowana do konsumentów lub pośredników. Efekty promocji sprzedaży są natychmiastowe, ale krótkotrwałe. Do podstawowych form popierania sprzedaży zalicza się: a) sprzedaż premiową w formie opustów cenowych lub wręczania dodatkowych jednostek towaru, także innych towarów lub przedmiotów o niewielkiej wartości (drobne gadżety reklamowe), b) rozdawanie bezpłatnych próbek towaru, c) załączanie do opakowań jednostkowych towaru bonów premiowych, które upoważniają do dodatkowej premii, d) przyrządzanie w obecności klientów przy użyciu oferowanego sprzętu gospodarstwa domowego lub składników będących przedmiotem popierania sprzedaży i częstowanie nimi klientów znajdujących się w sklepie, e) zachęcanie do zbierania ogłoszeń reklamowych firmy zamieszczanych w lokalnej prasie, upoważniających do uzyskiwania nieznacznych opustów cenowych przy zakupie danego towaru, f) kupony wręczane przez daną sieć sprzedaży przy zakupach o większej wartości upoważniające do zniżek w przypadku powtórzenia zakupu, g) zachęcanie do wejścia i uprzyjemnienia pobytu w danym miejscu sprzedaży przez szeroko otwarte drzwi, puszczanie przebojów muzycznych, rozpylanie przyjemnych zapachów, h) odpowiednie ustawienie stoisk z różnymi towarami w dużych marketach wielobranżowych. Większość akcji z zakresu popierania sprzedaży przeprowadzana jest z inicjatywy danej sieci sprzedaży. Koszty popierania sprzedaży są stosunkowo niskie. Wlicza się je do kosztów produkcji lub dolicza do ceny detalicznej. Skuteczność tej formy zależy od konkurencji.

Co to jest promocja sprzedaży

Materiały

Krytyka codzienności XVI wiecznej Polski w "Krótkiej rozprawie między panem wójtem, a plebanem" 12Krytyka rzeczywistości XVI - wiecznej Polski w “Krótkiej rozprawie między panem wójtem, a plebanem\" M. Reja Rej wprowadził do literatury całe niemal życie ówczesnego szlachcica, z jego codziennością, z naiwną nieraz wiedzą o świecie, krytykując zarazem jego największe wady. Z równie ostrą krytyką występował w stosunku do kleru. Jako z...

Kompozycja i problematyka "Mistrza i Małgorzaty" “MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - powieść parabola jest to powieść fantastyczna, miłosna, realistyczna realizm podszyty jest groteską służy również kompromitacji wielu cech wszystkie sposoby wykorzystania groteski służą temu aby jeszcze bardziej uwidocznić wady ilustruje zmiany systemu wartości, chaos ...

Mit o Prometeuszu Jedna z legend w mitologii Greckiej głosi że człowiek jest tworem jednego z tytanów- Prometeusza - który ulepił go z gliny pomieszanej ze łzami. Dusze zaś dał mu z ognia niebieskiego którego skradł z rydwanu słońca. Człowiek stworzony przez Prometeusza był nagi i bardzo słaby , nie potrafił się sam bronić . To co go odróżniało od innych to by...

" Kochałem najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga" - motto twórczości Kasprowicza By odpowiedzieć na zadane w temacie pytanie i by lepiej zrozumieć wiersze Jana Kasprowicza należy bliżej przyjrzeć się jego życiu. Jest to niezwykle istotne ze względu na częste zmiany w sposobie pojmowania poezji i świata przez autora \"Hymnów\". Kasprowicz urodził się w rodzinie chłopskiej na Kujawach w roku 1860. Ojciec poety był analfabet...

Motywy egzystencjalne w literaturze XX-lecia Pojawia się w wielu miejscach, jest uważany za dość ważny problem filozoficzny Kafka zastanawia się problemem winy i kary w życiu człowieka, oraz jego wpływie na zmianę jego osądu: człowiek właściwie okazuje się winny od samego początku (grzech pierworodny), także wina wypływa z samego faktu egzystencji na tym świecie; tak więc od samego pocz...

Teorie społeczności lokalnej Społeczność lokalna - zbiorowość zajmująca wspólne terytorium, w której występują interakcje między jednostkami i grupami, w której ukształtowała się więź społeczna, wspólnota interesów i stosunkowo silna kontrola społeczna. Hawley (dwa wymiary społeczności lokalnej): • pierwszy wymiar - istota społeczności lokalnej ma swój wymiar prze...

Tematyka utworów Franciszka Karpińskiego FRANCISZEK KARPIŃSKI Różnorodność tematyczna : Tematyka utworów Karpińskiego jest związana bezpośrednio z biografią autora : - miłosne sielanki (m.in. \"Do Justyny. Tęskność na wiosnę\") odzwierciedlają młodzieńczą miłość do Justyny - zaangażowane politycznie wiersze patriotyczne (np :\"Pieśń dziada Sokalskiego w kordonie cesarskim) - związa...

Cel działalności przedsiębiorstw Współczesna teoria przedsiębiorstwa stoi na stanowisku, że celem wszelkich decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie jest maksymalizacja jego wartości rynkowej. Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia stanu posiadania jego właścicieli. Zarządzanie finansami firmy jest więc jednym z głównych sposobów realizacji tak roz...