Charakterystyka warstw społeczeństwa w "Granicy" Nałkowskiej“GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ Nowatorstwo formy Powieść realistyczna zwykle opowiadała historię podczas której dokonywały się wydarzenia. Skutki podane były zawsze na końcu. Nałkowska rozpoczyna powieść od finału, rozwiązania akcji. Streszczając koniec rozładowuje ciekawość czytelnika. Nie oczekuje on rozwiązania tylko zastanawia się co się stało. Czytelnika mają zainteresować różne sytuacje, interpretacje a nie same zdarzenia. Fabuła jest prosta aby czytelnik mógł zwrócić uwagę na motywy postępowania. Życiorys bohatera daje nam różne możliwości interpretacji. Autorka chce zostawić ocenę bohatera czytelnikowi. Opinie zależą od różnych punktów widzenia. Nie może ona być jednoznaczna. Nałkowska proponuje aby zestawić je wszystkie nawet jeśli są różne. Suma ich może dać jakiś obraz. Nie będzie on jednoznaczny. Zestawienie gestów, różnych punktów widzenia, gromadzenie opinii. Rzeczywistość jest złożona. Głównym zagadnieniem książki jest zestawienie tego co myśli o sobie człowiek a co myślą o nim inni. Autorka kładzie nacisk na to, że nie będzie jednoznacznie charakteryzowała bohatera, stara się podkreślić swoją obiektywność. Rezygnuje z narzucenia odbiorcy swojego poglądu. Prezentacja warstw społeczeństwa Ziemiaństwo (Ziembiewicz) zubożałe, rodzice Ziembiewicza reprezentują tę warstwę ze wszystkimi jej wadami powierzchowność wykształcenia przy jednoczesnym dużym mniemaniu o sobie konserwatyści, kultywując staro szlacheckie tradycje podtrzymywali znaczenie klasy do której należą ludzie puści, jałowi, niewykształceni, hołdujący reliktom przeszłości, tkwią w niej kultywowanie wypaczonych tradycji szlacheckich, które mogą potwierdzić ich przynależność do prymitywnej już szlachty pozory dawnej elegancji i kultury pod którymi nie kryje się żadna treść nie umieją się dostosować do obecnych warunków (dlatego zubożeli) podsycanie pozorów etykiety dworskiej nie potrafią gospodarować, zarządzanie majątkiem jest bezwładne herb - jedyny znaczący symbol szlachectwa stwarzają sobie świat zbytku, choć w rzeczywistości tak nie jest trwają we własnym świecie nie zauważając co się wokół nich dzieje nie mają zbyt dużego wpływu politycznego Bogacze (państwo Tczewscy) dzięki swojemu majątkowi mogą bardziej manipulować losami państwa, wpływać na sytuację polityczną kraju wpływowi, przyjmowali zawsze znakomitych ludzi poważni i godni sfera ludzi mających możliwości finansowe, opływający w zbytkach - forma wyższej kultury chcąc zrobić karierę trzeba było im podlegać Mieszczaństwo * Cecylia, Kolichowska, cukiernik Marian stwarzanie pozorów zamożności brak świadomości tego, co piękne kołtuneria, dulszczyzna odnoszą się do ludzi z niższych klas z pogardą brak wpływów i perspektyw brak prywatności hierarchia co to ludzi i zwierząt użalanie się nad sobą i nie robienie niczego aby zmienić swoją sytuację * bogaci inteligenci - Zenon Ziembiewicz *biedota - Joasia Gołąbska Biedota (robotnicy, służba, chłopi folwarczni) życie w skrajnej nędzy godzą się na takie warunki bo na inne ich nie stać brak im podstawowych środków do życia żyją w strasznych warunkach (piwnicach) nie mają żadnych praw, nie mogą się o nie nawet dopominać nie posiadają opieki lekarskiej poniżani, szykanowani, wykorzystywani Robotnicy (Franek Borbocki) gwałtownie domagają się o prawa coraz bardziej świadomi swoich praw prowadzą manifestacje, strajki żądają lepszych warunków życia

Charakterystyka warstw społeczeństwa w "Granicy" Nałkowskiej

Materiały

Elementy konstrukcji podatku ELEMENTY KONSTRUKCJI PODATKU 1. podmiot opodatkowania - podatnik, płatnik (kto opłaca podatek) 2. przedmiot opodatkowania (od czego jest opłacany podatek) 3. podstawa opodatkowania (od czego jest obliczany podatek) 4. stawki i skale podatkowe (w jakiej wysokości jest płacony podatek) 5. elementy korygujące wymiar podatku (zwolnienia, ul...

Gospodarka wodna - cechy wody Gospodarka wodna Cechy wody: 1) jedyny zasób naturalny, który nie ma substytutu 2) ilość wody w przyrodzie się nie zmienia, nie zmniejsza się 3) woda jest podstawowym elementem decydującym o życiu organizmów, 4) używana jest ponadto jako: a) surowiec w przemyśle, b) droga komunikacyjna, c) źródło energii, d) miejsce rekreacji, połow...

Lud i ludowość jako inspiracja w literaturze polskiej LUD I LUDOWOŚĆ JAKO INSPIRACJA ORAZ JAKO TEMAT W LITARATURZE POLSKIEJ. 1. RENESANS a) Jan Kochanowski „Pieśń świętojańska o sobótce” Kochanowski wykorzystuje tradycyjne święto ludowe - Sobótka - obchodzone najczęściej w noc letniego przesilenia (z 23 na 24.VI), podczas którego są palone ognie, dziewczęta puszczają wianki na wodę...

Prawdy zawarte w "Balladach i romansach" i "Dziadach" cz.II Jakie prawdy zawarte są w „Balladach i romansach” oraz w drugiej części „Dziadów” A. Mickiewicza? „Ballady i romanse” są praktyczną realizacją teoretycznych dotąd założeń romantyków, udowadniają piękno i wartość literatury romantycznej, swoim istnieniem zaprzeczają zarzutom klasyków. W romantycznym świecie...

Poeta Tyrteusz Tyrteusz Tyrteusz (gr. Tyrtajos) - żył w VII w p.n.e. Zagrzewał do walki Spartan, kt6rzy podobno właśnie dzięki jego poezji pokonali wroga. Sam Tyrteusz był wodzem w II wojnie mesyńskiej. Uważał, że nie ma piękniejszej śmierci niż w pierwszym szeregu, podczas walk za ojczyznę . Pisał: Walczmy mężnie w obronie tej naszej ziemi i dzieci, Ch...

Poglądy społeczne w "Krótkiej rozprawie..." Informacja o autorze. Urodził się w 1505 r. w Żórawnie koło Halicza (Ruś Czerwona) w rodzinie szlacheckiej. Uczęszczał do szkół we Lwowie i Krakowie, ale nie ukończył ich, gdyż nie przejawiał wtedy zainteresowania nauką. Braki w wykształceniu uzupełniał jako samouk. Pobyt w Sandomierzu na dworze Jana Tęczyńskiego skłonił Reja do pracy nad sob...

Motyw sądu w literaturze Sąd/proces Sąd jest instytucją powołaną do orzeka¬nia o zgodności z prawem czynów oby¬wateli. Obraz sądu i jego funkcja zależą od czynników politycznych (ustrój pań-stwa, jego konstytucja), tradycji, mo¬mentu historycznego (sądy w czasie pokoju i w czasie wojny). Proces to rozprawa sądowa orzekająca o winie oskarżonego. Biblia (...

Mechanizmy odziaływaia kultury Mechanizmy oddziaływania kultury: 1. socjalizacja - człowiek nie rodzi się ludzkim lecz staję sio nim w procesie wychowania (Park); w procesie socjalizacji człowiek z istoty biologicznej staje się istotą społeczną; so-cjalizacja zatem poza społeczeństwem jest niemożliwa; w procesie wychowania następuje internalizacja podstawowych zasad kultury ...