Charakterystyka tytułowego ŚwiętoszkaŚwiętoszek, tytułowy bohater komedii Moliera, to tajemniczy mężczyzna w średnim wieku. Ten oszust potrafił wpływać na psychikę ludzką. Udało mu się zafascynować swoją osobą Orgona, który przygarnął go do swego domu jak brata i miłował bardziej niż matkę, żonę czy dzieci. Również „osiodłana” przez Tartuffe’a matka Orgona, pani Parnelle była na tyle naiwna, by uwierzyć w jego niezwykłą pobożność i stwierdzić, że „jest zacnym człowiekiem, godnym czci prawdziwej (...), a celem jego kroczyć niebios drogą świętą”. Reszta rodziny była przeciwna Świętoszkowi. Damis uważał go za „chłystka”, który staje się panem i władcą w domu. Doryna wyraziła swoje zdanie na temat Tartuffe’a w słowach: „ten krytyk żarliwy tylko sadzi, rządzi...”. Nazwała go „przybłędą, który w domu się rozgaszcza”, „dziadem, co gdy przyszedł buty miał podarte, a ubranie i pięciu szelągów niewarte” i „czystym hipokrytą”. Ślepo zapatrzony w Świętoszka był Orgon, który nie przejmował się chorobą żony, gdyż bardziej interesowało go samopoczucie „biedaczka”. Podczas rozmowy z Kleantem Orgon odpierał wszystkie argumenty przeciwne Świętoszkowi i próbował przekonać szwagra do niego, lecz Kleant doskonale wiedział, jaka jest różnica „między świątobliwością szczerą, a obłudną” i nie dał się zwieść. Orgon jednocześnie oznajmił, że zamierza oddać Tartuffe’owi swoją córkę za żonę, wbrew jej woli i obietnicy danej wcześniej Waleremu. Świętoszek miał wielką słabość do płci pięknej. Świadczą o tym: fakt, że kazał zasłonić Dorynie dekolt, a także zaloty do Elmiry. Umiejętność wpływania na ludzi przydała się Tartuffe’owi podczas rozmowy Orgona z Damisem, który opowiedział ojcu o rozmowie Tartuffe’a z Elmirą. Naiwny i zaślepiony Orgon nawet nie dopuszczał takiej myśli, więc uznał opowieść syna za brednie i wygnał go z domu, a Świętoszkowi zapisał cały majątek. Prawdziwe oblicze Tartuffe’a Orgon poznał dopiero dzięki podstępowi Elmiry, ale było już za późno. Oddany przyjaciel okazał się nagle groźnym wrogiem zdolnym nie tylko do wyrzucenia całej rodziny z domu, ale także do przekazania księciu dokumentów świadczących przeciwko Orgonowi. Na szczęście urzędnicy rozpoznali w Świętoszku złoczyńcę od dawna ściganego przez prawo, za co został aresztowany. Uważam, że Tartuffe był zwykłym oszustem i obłudnikiem, któremu poszczęściło się w życiu, lecz nie umiał z tego skorzystać, za co został słusznie ukarany.

Charakterystyka tytułowego Świętoszka

Materiały

Rycerz doskonały w Średniowieczu Rycerz doskonały Cechą nadrzędną bohatera literackiego wieków średnich jest wiara i oddanie się Bogu. Dotyczy to również kolejnego wzorca moralnego, jakim jest rycerz doskonały. Średniowiecze to czasy wypraw krzyżowych mających na celu niesienie prawdziwej wiary chrześcijańskiej aż po Bliski Wschód. Zajęcie to przypadło w udziale rycerzom kon...

Analiza wiersza "Byłeś jak wielkie, stare drzewo..." Krzysztof Kamil Baczyński napisał wiersz „Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” w kwietniu 1943 roku, w miesiącu, w którym wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Utwór składa się z sześciu strof cztero- i trzech dwuwersowych. Rymy w większości niedokładne, w pierwszych dwóch zwrotkach okalające - abba, w trzech kolejnych ab i w czte...

Zmagania z losem w literaturze Zmagania z losem w literaturze. Bohaterowie wielu powieści, opowiadań i baśni to ludzie, którzy stają się igraszką losu. Nieoczekiwanie muszą sprostać nietypowej sytuacji. Tak właśnie swoją przygodę zaczynają, między innymi, Jimmy z “Imperium Słońca” Jamesa Ballarda, chłopcy z rozbitego samolotu we “Władcy much” Willia...

Prawda w opowiadaniach Żeromskiego Demaskatorski charakter opowiadań S. Żeromskiego Żeromski pisał wiele opowiadań, między innymi: rozdziobią nas kruki, i wrony\", \"Doktor Piotr\", \"Zmierzch\", \"Ludzie bezdomni\", \"Przedwiośnie\", \"Zapomnienie\", \"Siłaczka\". Demaskatorski charakter polega na tym, że Żeromski w swoich opowiadaniach, ukazuje prawdę, demaskuje w pewnym sens...

Liryki Słowackiego - opis Słowacki stanął po stronie tych, którzy dążyli do przekształcania powstania w ogólonarodową wojnę wyzwoleńczą i rewolucję społeczną. Solidaryzując się z obozem demokratycznym poeta przeciwstawiał się wszelkim przejawom absolutyzmu, sławił poległych dekabrystów, przypominał wojnę wyzwoleńczą Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, wzywał naród do...

Adaptacja filmowa "Krzyżaków" Sienkiewicza Adaptacja filmowa powieści Wiele utworów literackich próbowano przełożyć na język filmu. Takie zabiegi dotyczyły też niejednokrotnie obszernych wielotomowych powieści. Film Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda, oparty na dziele Henryka Sienkiewicza, powstał w 1960 r. Było to na owe czasy wielkie i kosztowne przedsięwzięcie, tym bardziej...

Platońska koncepcja państwa Platońska koncepcja państwa Spór o to, jaki kształt powinno mieć państwo ciągnie się od początku dziejów naszej cywilizacji. Ludzie, którzy posiadali władzę dążyli zwykle do spełnienia partykularnych celów, realizacji jakiejś wizji. Niewątpliwie koncepcję doskonałą i pełną stworzył w IV wieku p.n.e. grecki filozof Platon. Zanim przejdę do...

Stanisław Barańczak jako wzór współczesnego humanisty Stanisław Barańczak - wzór współczesnego humanisty. Stanisław Barańczak należy do poetów pokolenia ‘68. Wydarzenia marcowe skomplikowały życie poety i wpłynęły na jego twórczość. Już w 1970 opowiadał się jako rzecznik poezji opartej na zasadzie „nieufności”. Język jest narzędziem fałszu, więc powinien spotkać się z nieufnośc...