Charakterystyka Santiago - Stary człowiek i morzeCharakterystyka Santiago Santiago to główny bohater opowiadania Ernesta Hemingway’a p.t. „Stary człowiek i morze”. Jest rybakiem w podeszłym wieku. Żyje w nędzy, na obrzeżach Hawany. Nie ma dzieci i jest wdowcem, a jego jedyny przyjaciel to młody chłopiec o imieniu Manolin. Santiago często określany jest mianem salao, co jest najgorszym znaczeniem słowa pechowy. Jego skóra jest wysuszona od przebywania w zasięgu promieni słonecznych. Na jego karku widoczne są głębokie bruzdy. Oczy Santiago wyraźnie kontrastują z resztą ciała. Emanują radością i niezłomnością. Po ich zamknięciu z twarzy bohatera, która pokryta jest plamami po niezłośliwym raku, wypływa życie. Jego ręce to kawałki kości pokryte pooraną skórą. Gdy Santiago wraz z Manolinem tworzyli sobie fikcyjny świat, wyraźnie uwidaczniała się głęboka i bogata wyobraźnia bohatera. Jest postrzegany jako człowiek rozsądny. Ma on, co nie zdarza się często, zarówno cechy idealisty, jak i realisty. Zawsze wierzył, że nadejdzie dzień jego wielkiego sukcesu, z drugiej jednak strony znał możliwości fizyczne swojego organizmu. Stary jest nierozumianym przez otoczenie indywidualistą. Rzadko rozmawia z ludźmi, posiada cechy samotnika. Przechowuje pamiątki po żonie, co oznacza, że jest bardzo sentymentalny. Santiago ma dziwny charakter. Jest bardzo uparty i konsekwentny. Za wszelką cenę stara się zdobywać upragnione cele. Wierzy w przesądy. Zawsze postępuje według własnych zasad. Cechuje go solidność i uczciwość. Jest staranny i odpowiedzialny za to co robi. Nie brakuje mu także cierpliwości i życiowego doświadczenia. Santiago jest dobrym, uczciwym człowiekiem. Ma wysoką inteligencję. Myślę, że gdyby otworzył się na świat to inni ludzie zrozumieliby go. Końcowe lata jego życia byłyby o wiele bardziej radosne. Moim zdaniem, postępowanie starca w wielu przypadkach jest godne naśladowania.

Charakterystyka Santiago - Stary człowiek i morze

Materiały

Kupcy - ze względu na formę prawną kupcy jednoosobowi – sami reprezentują przedsiębiorstwa i odpowiadają za nie swoim majątkiem, zarówno wniesionym do przedsiębiorstwa i własnym. Za interesy przedsiębiorstwa w sposób nieograniczony. Ad B2) SPÓŁKI dzielimy na: I. Spółki prawa cywilnego II. Spółki prawa handlowego: (a) Spółki osobowe: - cicha - jawna (b) Spółki kapi...

Co to jest teocentryzm ? • Teocentryzm Filozofia ta umieszczała Boga w centrum świata. Bóg stworzył świat. Jest uosobieniem dobra, piękna i prawdy. Ludzie uznali wyższość dóbr duchowych nad doczesnymi. Różne zjawiska przyrodnicze interpretowano jako znaki od Boga. Dominowała myśl o życiu po śmierci. Religii i jej założeniom podporządkowana była sztuka i religia.

Język w "Szewcach" Język W badaniach nad utworami dramatycznymi Stanisława Ignacego Witkiewicza wielokrotnie podkreślano znaczenie specyficznego słownictwa, udziwnionych neologizmów, wymyślnych wulgary¬zmów. Zwracano uwagę na łączenie ze sobą stylów odległych, np. na¬ukowy język techniczny lub styl traktatów filozoficznych w zestawieniu z mową marg...

Co to jest system GATT W 1947 r. podpisany został Układ Ogólny w sprawie Taryf i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade). Jest to wielostronny traktat zawierający kodeks postępowania w światowej wymianie handlowej. Ponadto GATT stanowi międzynarodowe forum, na którym poszczególne kraje mogą rozwiązywać swoje problemy handlowe i negocjować obniżenie barier ...

Elementy satyry i komizmu w twórczości polskich pisarzy oświecenia Sytuacja w państwie, w wieku XVII i XIX była przyczyną powstania literatury parenetycznej. Polska była krajem, w którym szlachta miała ogromny wpływ na losy państwa. Król był od niej całkowicie zależny i nie mógł sam podejmować decyzji. Takie prawa jak np. liberum veto osłabiały wewnętrznie Polskę i były późniejszą przyczyną szybkich rozbiorów P...

Postacie buntowników i szaleńców w utworach romantycznych Pierwsze pokolenie polskich romantyków dojrzewa w czasie gdy Polska traci niepodległość. Historyczne warunki w jakich rozwija się literatura romantyczna powodują, że jej głównym elementem jest patriotyzm, bunt przeciw istniejącej rzeczywistości. Bunt ten wyrażony jest w typach postaci - Konrad Wallenrod czy Gustaw. Główną siłą napędową bunt...

Kroniki średniowieczne 2. KRONIKI 1. Cechy i zadania • brak krytycyzmu (nie sprawdzano wiarygodności faktów) • elementy fikcyjne (listy, mowy, pieśni, anegdoty) • funkcja dydaktyczna (wnioski wyciągane z wydarzeń) • przesadne wychwalanie władców • chronologia wydarzeń • język prosty, choć nie pozbawiony metafor i gry s...

Akredytywa dokumentowa - definicja, wady i zalety Operacja bankowa polegająca na podjęciu przez bank, na zlecenie importera, samodzielnego zobowiązania na rzecz beneficjanta, dotyczącego zapłaty lub zabezpieczenia zapłaty określonej sumy pod warunkiem spełnienia przez beneficjanta akredytywy szczególnych wymogów zawartych w jego treści. Strony uczestniczące w otwarciu akredytywy dokumentow...