Charakterystyka Santiago - Stary człowiek i morzeCharakterystyka Santiago Santiago to główny bohater opowiadania Ernesta Hemingway’a p.t. „Stary człowiek i morze”. Jest rybakiem w podeszłym wieku. Żyje w nędzy, na obrzeżach Hawany. Nie ma dzieci i jest wdowcem, a jego jedyny przyjaciel to młody chłopiec o imieniu Manolin. Santiago często określany jest mianem salao, co jest najgorszym znaczeniem słowa pechowy. Jego skóra jest wysuszona od przebywania w zasięgu promieni słonecznych. Na jego karku widoczne są głębokie bruzdy. Oczy Santiago wyraźnie kontrastują z resztą ciała. Emanują radością i niezłomnością. Po ich zamknięciu z twarzy bohatera, która pokryta jest plamami po niezłośliwym raku, wypływa życie. Jego ręce to kawałki kości pokryte pooraną skórą. Gdy Santiago wraz z Manolinem tworzyli sobie fikcyjny świat, wyraźnie uwidaczniała się głęboka i bogata wyobraźnia bohatera. Jest postrzegany jako człowiek rozsądny. Ma on, co nie zdarza się często, zarówno cechy idealisty, jak i realisty. Zawsze wierzył, że nadejdzie dzień jego wielkiego sukcesu, z drugiej jednak strony znał możliwości fizyczne swojego organizmu. Stary jest nierozumianym przez otoczenie indywidualistą. Rzadko rozmawia z ludźmi, posiada cechy samotnika. Przechowuje pamiątki po żonie, co oznacza, że jest bardzo sentymentalny. Santiago ma dziwny charakter. Jest bardzo uparty i konsekwentny. Za wszelką cenę stara się zdobywać upragnione cele. Wierzy w przesądy. Zawsze postępuje według własnych zasad. Cechuje go solidność i uczciwość. Jest staranny i odpowiedzialny za to co robi. Nie brakuje mu także cierpliwości i życiowego doświadczenia. Santiago jest dobrym, uczciwym człowiekiem. Ma wysoką inteligencję. Myślę, że gdyby otworzył się na świat to inni ludzie zrozumieliby go. Końcowe lata jego życia byłyby o wiele bardziej radosne. Moim zdaniem, postępowanie starca w wielu przypadkach jest godne naśladowania.

Charakterystyka Santiago - Stary człowiek i morze

Materiały

Zmiany w kapitale własnym Zestawienie zmian w kapitale własnym. Jedną z nowości, jakie niesie za sobą nowelizacja ustawy o rachunkowości, jest nałożenie na większe, podlegające corocznemu badaniu jednostki, obowiązku sporządzania nowego elementu sprawozdania finansowego, nazwanego zestawieniem zmian w kapitale własnym. Istotnym wymogiem UoR jest przedstawienie zmian ...

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - wyjaśnienie Bankowy Fundusz Gwarancyjny Podstawowym obowiązkiem banku jest zwrot depozytu klientowi; banki zawsze to czynią, jeśli zachowują płynność. Większość polskich banków nigdy nie miała problemów w tym zakresie, zawsze jednak istnieją banki, których płynność jest zagrożona. Jedną z instytucji, które w takich sytuacjach mogą udzielać pomocy, je...

Geografia jako nauka 1. Metodologia geografii ekonomicznej a) geografia ekonomiczna jako nauka b) system informacji geograficznej c) system informacji statystycznej d) kartografia 2. System, środowisko a społeczeństwo a) środowisko przyrodnicze i jego elementy b) system interakcji (zależności) środowisko a człowiek c) metody oceny zasobów i walorów środowi...

Tadeusz Różewicz - życie i twórczość Informacje biograficzne Tadeusz Różewicz należy do tzw. pokolenia Kolumbów. Urodził się w 1921 r. w Radomsku1 i wraz z wybuchem II wojny światowej przekroczył próg dorosłości. Jest autorem wierszy, opowiadań i dramatów, które ukazują sytuację i kondycję moralną współczesnego człowieka, uwikłanego w pamięć o wojnie, skazanego na przeżywan...

Co Młoda Polska wniosła do literatury narodowej? TEMAT: Co Młoda Polska wniosła do literatury narodowej? I. Różnorodność nurtów w poezji modernizmu. A. Tematyka poezji młodopolskiej. 1. Poczucie kryzysu i zagubienia: a) dekadentyzm - Tetmajer „Koniec wieku XIX”; b) pesymizm - Tetmajer „Hymn do Nirwany”; c) katastrofizm - Kasprowicz „Święty Boże”; d)...

Geneza i przyczyna napisania "Niemców" Geneza geneza - przyczyna napisania dzieła literackiego Leon Kruczkowski długo zastanawiał się nad problemem tak zwanego porzšdnego Niemca. Kto nim był według autora dramatu? W utworze najważniejszym problemem jest zagadnienie moralne. Według pisarza odpowiedzialnoœć za tragizm II Wojny Œwiatowej ponoszš wszyscu Niemcy. Wyjštek stanowi gr...

Problem odczłowieczenia w utworach Brunona Schulza Temat: Problem odczłowieczenia w utworach Brunona Schulza. Bruno Schulz pochodził z niewielkiego Drohobycza na kresach wschodnich. Studiował we Lwowie architekturę, na życie zarabiał jako nauczyciel rysunków w gimnazjum w Drohobyczu. Równocześnie pisał; zbyt nieśmiały, aby liczyć na wydanie swoich dzieł, tworzył \"do szuflady\". Jego ta...

Tematy i problemy nowel pozytywistycznych Pozytywizm jako nowy prąd w naszej literaturze zwiastowały \"małe formy literackie\" - nowele i opowiadania. Znane utwory Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkowej wprowadzają w krąg spraw aktualnych epoki, ukazują dojrzewanie nowej poetyki w twórczości wybitnych pisarzy. W nowelach uwidaczniały się najwyraźniej dążenia społeczne i dydaktyczne. Ukazywano...