Charakterystyka Gajusza Petroniusza - "Quo vadis"Temat: Charakterystyka Gajusza Petroniusza - "Quo vadis" Gajusz Petroniusz był najbardziej zaufanym patrycjuszem cezara. Nazywany arbiter elegantiarum był równie piękny i przystojny, jak elegancki. Miał kształtne, namaszczane olejkami, zdrowe ciało. Zawsze był pachnący, zadbany, dbał o sprawność fizyczną. Jego chód był śmiały, swobodny i niedbały. Twarz miał mądrą i bystrą, ciemne oczy świeciły spod połyskującej czupryny. Należał do bardzo ścisłego otoczenia cezara, był jego przyjacielem. Neron liczył się tylko z opinią Petroniusza. Nie obrażał się , kiedy podwładny nie prawił samych komplementów. Patrycjusz, jako człowiek uczciwy i niezwykle wyrozumiały, potrafił wyrazić swoje zdanie tak, aby Miedzianobrody nie poczuł się urażony, lecz rzadko kiedy mówił szczerą prawdę o utworach cezara. Miał bardzo duży wpływ na Nerona, władca bardzo często czynił to, co zaproponował mu Petroniusz. Miał zaufanie władcy dworu, a przede wszystkim ludu, był jego ulubieńcem. Gajusz nie stronił od rozkoszy i rozpusty, żył w przepychu i zbytku. Uwielbiał bywać na ucztach, nie gardził alkoholem i zabawą z kobietami. Podczas jednego z przyjęć upojony winem zasugerował cezarowi pomysł podpalenia Rzymu. Lubił się bawić, prowadził bardzo rozrywkowy tryb życia, choć był człowiekiem leniwym i opieszałym. Interesował się sztuką i poezją. Był znawcą, potrafił docenić prawdziwe piękno. Sam również tworzył, na co pozwalał mu wybitny umysł. Petroniusz był erudytą, posiadał dużą wiedzę w różnych dziedzinach, był bardzo inteligentny, wyrozumiały. Niegdyś piastował urząd władcy Bitynii, funkcję tę sprawował doskonale. Był człowiekiem bystrym i światowym. Przy swojej leniwej naturze był zadziwiająco pracowity i energiczny, na dworze nazywano go estetą „czyniącym z nocy dzień” także dlatego, iż miłował się w ucztowaniu. Był bardzo wrażliwy i opanowany, nigdy się nie unosił, pozornie chłodny, zdolny był do głębokich uczuć. Bardzo kochał Eunice oraz Winicjusza. Dla nich gotów był poświęcić wiele dóbr. Petroniusz nie wierzył w Chrystusa, ani w bogów rzymskich, ale postępował zawsze etycznie. Był tolerancyjny, nie krytykował chrześcijaństwa, choć często wypowiadał się na temat religii. Nigdy nie składał ofiar, nie chciał się nawrócić, iż twierdził, że jest już za stary. W życiu radził sobie bardzo dobrze, był zaradny i bystry. Cenił życie , miłował piękno, które potrafił odróżnić od brzydoty, jak i dobro różnił od zła. Był lojalny, wstawiał się za Ligią i Winicjuszem, dotrzymywał danego słowa i potrafił zrozumieć nawet inną religię. Bronił chrześcijan, gdy padł na nich wyrok śmierci, narażając swoje życie. Cezar bardzo cenił i lubił Petroniusza, uważał się za jego przyjaciela, wierzył, że tylko on mówi prawdę o jego dziełach, że on jedyny rozumie sztukę. Gajusz natomiast w opiniowaniu poezji Nerona nie był do końca szczery, ale był pewny siebie, nierzadko krytykował. W głębi duszy patrycjusz nienawidził tworów cezara, co wyznał mu w ostatnim liście przed śmiercią. Petroniusza uważam za bohatera pozytywnego i szlachetnego. Imponował mi swą mądrością i odwagą, a także wiernością i oddaniem. Kochał Eunice, wyzwolił ją, pojął za żonę, uwolnił niewolników. Popełnił samobójstwo z rozkazu Nerona, wraz z ukochana podcięli sobie żyły. Wraz z Gajuszem w Rzymie zginęła poezja i piękność.

Charakterystyka Gajusza Petroniusza - "Quo vadis"

Materiały

Tragiczna wizja przyszłości świata w "Szewcach" . Katastroficzna wizja przyszłości świata w „Szewcach” S. I. Witkiewicza. Autor dramatu „Szewcy” był wyjątkową postacią w sztuce lat międzywojennych. Ojciec jego, wybitny krytyk, malarz i pisarz, zadbał o gruntowną i wszechstronną edukację syna. Przyszły dramaturg, kształcony przez rodziców i prywatnych nauczyci...

Pieniądz jako wynalazek ludzi - na podstawie "lalki" Czy poświęcić się zdobywaniu pieniędzy, czy też poświęcić się dla idei służebnej wobec ludzkości np. nauce, wynalazkom. W jakim stopniu można odpowiedzieć na to pytanie na podstawie \"Lalki\" Bolesława Prusa, a w jakim z wiedzy dotyczącej życia. PLAN: I. Wprowadzenie Pieniądz jako wynalazek ludzi. Wartość pojęć sfery ...

Proza poetycka Zbigniewa Herberta Proza poetycka Do utworów wyodrębnionych w tym rozdziale zaliczamy teksty zapisywane prozą, której cechy językowe zbliżają ją do poezji. Graficzny zapis jest charakterystyczny dla epiki, ale są to wypowiedzi krótkie, skonstruowane w oparciu o środki stylistyczne właściwe poezji, np. metafory, symbole, paralelizmy składniowe, różne sposoby ...

Motyw prześladowań politycznych i mechanizm władzy w "Mistrzu i Małgorzacie" - Motyw prześladowań w politycznych w Rosji radzieckiej i życia w komunistycznym raju; mechanizmy władzy - rządy dyktatorskie zniewalają człowieka przez: - narzucenie mu obowiązkowej ideologii ateistycznej; - rozbudowę aparatu policyjnego; - ingerencję w życie prywatne i dążenie do całkowitej jego kontroli; - zakłamanie we w...

Problematyka "Małej Apokalipsy" i "Folwarku Zwierzęcego" Tematyka „Małej Apokalipsy\" i „Folwarku Zwierzęcego\" „Mała apokalipsa\" Konwicki Problematyka utworu: • polityczna - autor stworzył powieść, w której ukazał rozpad totalitarnego systemu. Polityka jest wszechobecna. Wszędzie rozwieszone są transparenty przypominające ludziom wielkość PRL. „Mała apokalipsa\" je...

Co to jest konceptyzm? Konceptyzm- jeden z kierunków w poezji baroku, bliski marianizmowii kulturyzmowi. Ukształtowany w literaturze hiszpańskiej i włoskiej i oddziaływujący z tamtąd na literatury innych krajów (w Polsce m. in. na poezję Jana Andrzeja Morsztyna). Konceptyzm zmierzał do oparcia wypowiedzi poetyckiej na koncepcie rozumianym jako pojęcie subtelne i pomy...

Technopolia - definicja TECHNOPOLIA – skupienie w jednym miejscu działalności przemysłowych, uniwersytetów oraz instytucji otoczenia biznesu. Chodzi o efekt SYNERGII, czyli wzajemnego oddziaływania. Technopolia utożsamiane są terytorialnie z jednostkami osadniczymi złożonej skali, będącymi centrami innowacji technologicznej inicjującej proces rozwoju regionu....

Opracowanie "Sklepów cynamonowych" Bruno Schulz - \"Sklepy cynamonowe\". Biografia Urodził się w Drochobyczu. Ojciec żydoski kupiec. W Drochobyczu chodził do gimnazjum. Następnie do politechniki lwowskiej. Początek I wojny światowej spędzili w Wiedniu. Tam Bruno uczył się krótko na tamtejszej ASP. Choroba i śmierć ojca zmusiły go w końcu do powrotu do Drochobycza. Potem nauczyc...