Cele polityki promocjiCELE POLITYKI PROMOCJI Cele ekonomiczne promocji: Wyrażone są poprzez wielkości takie jak: sprzedaż, koszty, zysk oraz ich wzajemne kombinacje. Tworzą dwie podstawowe gałęzie: • cele związane ze wzrostem dochodów • cele nastawione na oszczędność kosztów Cele związane ze wzrostem dochodów obejmują: • wzrost utargu w porównaniu z okresem wcześniejszym • utrzymanie sprzedaży na rynku dotychczasowym • ekspansję sprzedaży na rynku dotychczasowym • zdobycie nowych rynków lokalnych, regionalnych czy międzynarodowych • przeciwdziałanie możliwości spadku sprzedaży przez wzrost ceny produktu itp. Cele nastawione na oszczędność kosztów obejmują: • kierowanie popytem w czasie (np. osłabienie czy eliminacja okresowych wahań sprzedaży, dopasowanie popytu do rytmu produkcji) • racjonalizację sprzedaży (stymulowanie określonej wielkości partii zakupu, propagowanie określonych technik zakupu i form zapłaty - np. bezgotówkowej itp.) Cele psychograficzne (społeczne) Obejmują zadania związane z: • z przedsiębiorstwem jako podmiotem (nadawcą) promocji (zwiększenie stopnia znajomości firmy, poprawa jej wizerunku, przedstawienie zamierzeń i posunięć przedsiębiorstwa itp.) • konsumentem (edukacja rynkowa, pozyskanie wierności i lojalności nabywców wobec firmy, zdobycie informacji o preferencjach nabywców itp.) • produktem (kształtowanie wizerunku produktu przez lansowanie jego cech i właściwości, informowanie o sposobach wykorzystania, rozszerzanie stopnia znajomości produktu itp.) Ujmowane w rożnych horyzontach czasowych: • cele strategiczne, długookresowe (np. stabilizacja lub ekspansja sprzedaży, wejście na rynki międzynarodowe w perspektywie 3-5 lat) • taktyczne, średniookresowe (np. podniesienie stopnia znajomości i akceptacji produktu w określonych segmentach rynku w ciągu najbliższego roku) • operacyjne, krótkoterminowe (np. przeprowadzenie konkretnej akcji promocyjnej, nawiązanie kontaktów z 15 nowymi agentami handlowymi) POLITYKA WĄSKIEJ PROMOCJI Polega na kierowaniu promocji do grupy adresatów mniej licznej w stosunku do kręgu potencjalnych nabywców. POLITYKA SZEROKIEJ PROMOCJI Polega na kierowaniu promocji do grupy adresatów liczniejszej w stosunku do docelowego segmentu rynku (np. reklama telewizyjna najnowszego modelu samochodu czy wózków akumulatorowych, emitowana w porze największej oglądalności programu TV.

Cele polityki promocji

Materiały

Skuteczność instytucji społecznych - warunki Warunki skuteczności instytucji społecznych:  wyraźne określenie celu i zakresu wykonywania czynności;  racjonalny podział pracy i racjonalna jej organizacja wewnątrz instytucji;  określony stopień depersonalizacji czyli obiektywizacji czynności niezależnie od osobistych interesów i dążeń pracowników;  uznanie...

Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Ustawa o rachunkowości dopuszcza sporządzanie rachunku wyników firmy w układzie: a) porównawczym – koszty ujmuje się według rodzaju zużytych czynników produkcji, b) kalkulacyjnym – wg sposobów ich odnoszenia na jednostkę wytworzonego produktu. W każdym z tych układów występują dwie wersje zapisu RZS : dwus...

Teoria literatury i Historia Polski w XX-leciu międzywojennym Teoria literatury: antypowieść- powieść nowatorska, zob. wyż. awangarda- dosłownie: straż przednia, termin używany w odniesieniu do twórców dzieł wykraczających poza kanony epoki, wyprzedzające je, odkrywcze. elipsa- pominięcie jakiegoś członu wypowiedzi, którego i tak można się domyślić. epoka literacka- okres w historii literatury po...

Motywy biblijne w literaturze późniejszych epok - Biblia, jako jedna z podstaw kultury europejskiej, stanowi zbiór tekstów, do których autorzy kolejnych epok odwołują się bardzo często: średniowiecze: wszelkie misteria tego okresu oparte są na motywach biblijnych; \"Bogurodzica\", która stanowi również dokument historii naszego języka oparta jest na motywie z Biblii: jest prośbą do Matki Bosk...

Obraz rewolucji i sytuacji współczesnego człowieka w "Szewcach" Temat: Obraz rewolucji i sytuacji współczesnego człowieka w \"Szewcach\" Stanisława Ignacego Witkiewicza. 1) Katastrofizm w \"Szewcach\" W \"Szewcach\" Witkacego przedstawiona rzeczywistość została przez autora świadomie zdeformowana do granic absurdu. Zarówno główni bohaterowie (Księżna, Prokurator, Sajetan), jak i sytuacje scen...

Kursy walut - kryteria i rodzaje Rodzaje kursów walut Kursy walut można sklasyfikować według różnych kryteriów. E. Drabowski, znany w Polsce specjalista od kursów walut, klasyfikuje je: 1) Z punktu widzenia czasu funkcjonowania, a) Kurs wolnorynkowy- określany jest wyłącznie przez podaż i popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym. Stosowany był przez niektóre kraje ...

"Upadek Ikara" - Różewicz, Bryll Tadeusz Różewicz rozwija temat obrazu ,, Upadek Ikara \'\' Piotra Bruegla w wierszu ,, Prawa i obowiązki \'\' i stwierdza, że obojętna postawa ludzi z obrazu ,, Upadek Ikara \'\' , która wcześniej go drażniła, jest całkowicie normalnym zadaniem. ,, I nie ma w tym nic wstrząsającego że piękny statek płynie dalej do portu przeznaczenia. Obowiązkie...

Problematyka "Panny z wilka" Iwaszkiewicza 1. “PANNY Z WILKA” J. IWASZKIEWICZA - problematyka 1. autobiograficzna u podstaw fabuły legły wspomnienia młodzieńczego pobytu Iwaszkiewicza we dworze w Byszewach, gdzie jako gimnazjalista udzielał korepetycji. Zapamiętane obrazy, osoby, sytuacje wykorzystał pisząc opowiadanie 1. psychologiczna leży w centrum zainteresowania p...