Cechy Młodej Polski-Nirwana- pojęcie spopularyzowane przez Schopenhauera filozofa niemieckiego, którego poglady Tetmajer wyznawał jest to stan, który następuje po zupełnym wyzbyciu się woli zycia. Powduje on całkowiet uniezależnienie się człowieka od cierpienia, bólu, niespełnienia. Wierszem traktującym o tych stanach jest “Hymn do Nirwany” (“Zem żył niech nie pamiętam, ani nie wiem, że żyć muszę Nirwano od myślii pamięci oderwij moją duszę Nirwano”). Tekst utrzymany w tonie modlitewnym, zawiera nie tylko apel do niwrany, ale także “katalog” przyczyn, dla których nie warto żyć Smutek i bezsens życia- tematyka ta występuje w wielu utworach poety. Autor twierdzi, że ludzkie żcie jest pasmem cierpień i jedynie smierć nieuchronnie kończy zmaganie się czlowieka o iluzoryczne szczęście. Najważniejszy wiersz tego nurtu: “Dziś” W wierszu poeta przedstawia całe swoje pokolenie, które posida poczucie przedswczesnej starości umysłowej. kobieta i erotyzm Jednym z niellicznych zauważonych przez poetę światałek w życiu czlowieka mężczyzny jest kobieta miłość i erotyzm. Autro jest jdenym z najwazniewjszych czcicieli bożka erosa( my też). Obecność tematyki erotycznej w twórczości Temajera jest związana z pewnym rozluźnewniem norm moralny i obyczajowych związyn z atmosferą ówczesnej Europy. Najważniejszym utworę jest “Lubię kiedy kobieta” (Ocho cho). Erotyzm stał się jedną z opsesji epoki, zaś poęd płciowy był traktowany jako siła. Budująca i niszcząca zarazem człowieka. Hedonizm doktryna filozoficzna uznajaca za cel życia osiągnięcie przyjemności. (szaleć na maksa). Zwany często rozpaczliwym hedonizmem( nie może trwac cały czas). Jest to również popularny temat w twórczości poetów młodopolskich. Postulowanie życia pełnego przyjemności było wynikiem niezgody nba panujące reguły zycia i formą obrony przed okrutnym światem – formą oszukania tego świata apoetoza sztuki w literaturze i kulturze tamtych cxzasówq zarsował się ostry dramat artysty nierozumianego przez społeczeństwo. Ukształtowana klasa mieszczańska zamykała się w swoim własnym świecie dorobkiewiczów i kołtunów. Ignorowała i zrazem bała się wyzwolonych artstów. Sztuka staje się dla artysty jedną z nielicznych wartości dla których warto żyć. Te aspetky wyraża Tetmajer w wierszu “Eviva el’arte”. “I chociaż życie nasze nic nie warta Eviva el’arte”. Artysta jest jedynym twórcśą autentycznych wartości. Skrajnie przeciwstawia się przekonaniom przeciętnych zjadaczy chleba. Impresjonizm To jedenz najbardziej popularnych kierunków w poezji Młodej Polski. Skupia się na efekcie malarskim (impresjonizm= wrażenie). Wiersze pełne są subtelnej kolorystyki, starają się oddać nastrój chwili i jej niepowtarzalności. Łączy się to z modną wówczas poetyką tatrzańską. Najważniejsze wiersze tego nurtu to: “Melodia mgieł nocnych” i “Widok z Świnnicy do doliny Wierchcichej”.

Cechy Młodej Polski

Materiały

Wielkość kontraktu futures Przy każdym notowanym kontrakcie terminowym podawana jest jego wielkość. Jest ona określona przez giełdę, która wprowadza do ob¬rotu dany kontrakt. Dobór wielkości kontraktu jest bardzo ważny. Jeśli będzie zbyt duża, może w istotny sposób wpłynąć na ogranicze¬nie płynności, zwłaszcza w przypadku towarów rolnych. Drobni przed¬siębi...

Romantyzm w Niemczech V. Romantyzm w Niemczech. - Johann Wolfgang Goethe - sentymentalistyczny poeta, w którego twórczości dominowały nastroje buntu i dążenia do odzyskania dawnej potęgi Rzeszy prowadzące do kultu średniowiecza oraz postawa \"bólu istnienia\"; autor dramatów : \"Goetz von Berlichingen\", \"Faust\", powieści \"Cierpienia młodego Wertera\", ballad o...

Poemat heroikomiczny Ignacego Krasickiego Poemat heroikomiczny – parodystyczny, komiczny odpowiednik eposu rycerskiego, wykorzystujący podniosły styl narracji do opowiedzenia błahej historii. Komiczny efekt polega na ośmieszeniu przedmiotu opowiadania, skutecznie opierającego się wysiłkom uwznioślenia i heroizacji, wykpiwaniu podniosłego stylu eposu przez ukazanie jego konwencjon...

Dzieje "Konrada Wallenroda" A.Mickiewicza Dzieje Konrada Wallenroda na tle historii Powieść poetycka Mickiewicza przedstawia koleje losu tytułowego bohatera uwikłanego w wypadki historyczne, od których uzależnione jest jego działanie na rzecz ojczyzny, ale i sposób rozstrzygania spraw osobistych. Konrad jest zdominowany we wszystkich swoich poczynaniach przez moment dziejowy, w kt...

Emisja budżetowa pieniądza BUDŻETOWA EMISJA PIENIĄDZA: Emisja budżetowa polega na wprowadzeniu do obiegu znaków pieniężnych zwanych biletami skarbowymi. Bilety te są emitowane nie przez bank drogą udzielania kredytów przedsiębiorstwom, lecz przez skarb państwa, który pokrywa nimi swoje wydatki. Wydatki skarbu państwa mają charakter bezzwrotny. Tylko część biletów skarbowy...

Artryzm "Iliady" Artyzm „Iliady” Epos opiewający „gniew Achilla” i jego tragiczne skutki ma swoje źródła w kulturze ludowej starożytnych Grekow. Badania nad kompozycją i artystycznymi walorami „lliady” przekreśliły zdecydowanie poglądy dawnych homerologów sugerujące, że „Iliada” jest zbiorem legend i mitów ze...

Społeczeństwo "Małej apokalipsy" wobec systemu Społeczeństwo wobec systemu Po latach komunistycznej indoktrynacji Polacy nie potrafią samo¬dzielnie myśleć i obiektywnie ocenić swojej sytuacji. Biorą udział w realizowaniu planów produkcyjnych, wykrzykują podpowiedziane hasła podczas pochodów, biernie znoszą niedostatki i zaniedbania w życiu gospodarczym kraju, nie upominają się o w...

"Pieśń świętojańska o Sobótce" Jana Kochanowskiego Pieśń świętojańska o Sobótce Utwór wyróżnia się skomplikowaną formą – jest bowiem rozpisany na głosy (XII panien) tworzące w istocie cykl liryków. Tematycznie powiązać go można z innymi pieśniami biesiadnymi – i to zarówno ze względu na podobieństwo sytuacji lirycznej, jak i na przesłanie jednoznacznie wynikające z następującyc...