Benchmarking - wyjaśnienieBenchmarking Metoda porównań własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich doskonalenie poprzez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczeń.; jest działaniem systematycznym, procesem porównywania swoich produktów, metod i procesów z ich odpowiednikami w firmach lepiej zarządzanych; proces ciągłego uczenia się. „lepiej uczyć się na cudzych sukcesach niż na własnych błędach”; w ramach Benchmarking można stosować wywiad gospodarczy (nie mylić ze szpiegostwem przemysłowym). Przedmiot Benchmarking – praktycznie każdy aspekt funkcjonowania firmy: 1. organizacja funkcjonowania firmy 2. procesy produkcyjne 3. sposoby projektowania 4. właściwości produktów 5. inne aspekty np. marketing Typy Benchmarking: 1. wewnętrzny 2. konkurencyjny – zewnętrzny 3. funkcjonalny 4. ogólny Benchmarking wewnętrzny – dotyczy przedsiębiorstw wielozakładowych; jedne zakłady korzystają z doświadczeń innych. Benchmarking konkurencyjny – porównanie z firmami konkurencyjnymi Benchmarking funkcjonalny – dotyczy analiz porównania funkcji; zwykle ten typ Benchmarking ma charakter pozabranżowy. Najczęściej przedmiotami Benchmarking są: procesy przetwarzania danych (banki); techniczna obsługa klienta (firmy serwisowe). Etapy i metody Benchmarking;  wybór przedmiot Benchmarking  wybór przedsiębiorstw do porównywania Faza przygotowawcza  wybór metod zbierania danych  określenie odchyleń w stosunku do wzorców  określenie przyczyn tych odchyleń faz analizy  określenie poziomów przyszłych wyników  wprowadzenie udoskonaleń  kontrola rezultatów Faz wdrożenia Źródła informacji o procesach realizowanych w innych przedsiębiorstwach:  Bezpośrednie: - własna baza danych - raporty wewnętrzne - publikacje wewnętrzne - prace badawczo rozwojowe - ogłoszenia prasowe - prospekty reklamowe - salony wystawowe - kontakty osobiste - biografie wybitnych menadżerów - dystrybutorzy sprzętu  Pośrednie - stowarzyszenia zawodowe - czasopisma profesjonalne - wyższe uczelnie - instytuty naukowo badawcze - badania opinii klientów - seminaria szkoleniowe - materiały z konferencji - izby przemysłowo-handlowe Zalet Benchmarking: • poprawa innowacyjności przez podpatrywanie, zmniejszanie kosztów • zwiększanie konkurencyjności • precyzyjne formułowanie celów • jest podstawą organizacji uczącej się Wady Benchmarking: • koszt dostępu do informacji, trudności w zdobywaniu informacji • żmudne i czasochłonne analizy • błędny wybór Benchmarka

Benchmarking - wyjaśnienie

Materiały

Charakterystyka papierów wartościowych Charakterystyka rynku papierów wartościowych Papier wartościowy to dokument reprezentujący prawa majątkowe, jakie przysługują posiadaczowi z racji jego posiadania Pojęcie rynku papierów wartościowych - tworzą go transakcje papierami wartościowymi o różnym stopniu płynności i ryzyka. Instrumenty rynku papierów wartościowych a. akcja b. obli...

Cechy gatunku poematu heroikomicznego na podstawie "Monachomachii" Poemat heroikomiczny jest parodią poematu heroicznego; jest oparty na wzorcu we wszystkich swoich aspektach poza jednym - tematyką (tu: walka w ręcz między zakonami); śmieszność utworu polega na połączeniu podniosłego języka z banalną wręcz tematyką; jest oparty na antycznej parodii \"Iliady\" - \"Batrahomachii\"; śmieszność jest również uzyskiw...

Uniwersalny charakter bajek Krasickiego 32. Wyjaśnij, na czym polega uniwersalny charakter bajek Ignacego Krasickiego W epoce oświeceniowej bajka była gatunkiem szczególnie uprzywilejowanym. Wiązało się to z zadaniami, jakie realizowała ówczesna literatura, a których celem było wychowanie społeczeństwa w duchu miłości do ojczyzny. Bajka świetnie nadawała się do tego celu, poniewa...

III okres z życia Adama Mickiewicza ŻYCIORYS ADAMA MICKIEWICZA PODRÓŻE PO EUROPIE DATA WYDARZENIE 27.V.1829 r. M. wypływa statkiem \"George II\" z Kronsztadu przez Hamburg do Berlina (przepływał też przez Travemünde i Lubekę). 5-30.VI.1829 BERLIN. M. chodzi na wykłady Hegla, zapoznaje się ze studentami z Polski, która już nie czuje takiego podziwu dla M., jak to było w Rosji. ...

Popularność dramatów Szekspira Fenomen nieustającej popularności dramatów Szekspira ma, moim zdaniem, kilka źródeł. Żadne z nich z osobna nie zagwarantowałoby twórczości angielskiego dramaturga tak poczesnego miejsca w historii literatury. Jednak wszystkie razem splecione w jedną, harmonijną całość, składają się na mieszankę tak doskonałą, że mimo upływu ponad czterec...

Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji ZARZĄDZANIE KOMUNIKOWANIEM SIĘ W ORGANIZACJI. Komunikowanie się – to proces przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej lub grupy osób. Skuteczne komunikowanie się jest procesem wysyłania informacji w taki sposób by wiadomość otrzymana miała możliwie zbliżone znaczenie do wiadomości zamierzonej. Public Relation – to zarządz...

Manifest filozoficzny - renesans Manifest filozoficzny • manifest humanistycznej religijności Jest to poemat religijny napisany ku chwale Boga. Jednocześnie opiewa on świat, wspaniałość, piękno i harmonię tego świata. W porównaniu z Bogiem ziemię można nazwać „niską\", tym niemniej jej doskonałość jest odbiciem boskiej wielkości i świadectwem boskich dobrodziejstw...

Życie - proces który można wygrać lub przegrać 48. Życie jest jak proces, można je wygrać lub przegrać. Rozważ w oparciu o wybrane kreacje literackie. Niewątpliwie życie jest wszystkim co mamy. Jest to dobro najwyższe. Być może z tego właśnie powodu usiłujemy czegoś w nim dokonać, coś interesującego po sobie pozostawić, zanim dobiegnie końca a my zwyczajnie przestaniemy istnieć. Stawiane...