Apokalipsa św. Jana - opisApokalipsa dosłownie oznacza odsłonięcie, objawienie. Jest to szczególny rodzaj wypowiedzi biblijnej, która opisuje tajemnice czasów ostatecznych (czyli koniec świata). Apokalipsa św. Jana nie jest jedyną Apokalipsą biblijną, lecz jest najważniejszą. Zamyka całość świętej księgi, jest momentem odniesień i nawiązań późniejszej literatury. Księga ta zawiera widzenie św. Jana, który prorokuje, widzi w swoim objawieniu koniec świata. Św. Jan przepowiada przyszłe losy, grozi, pociesza, przestrzega ludzkość. Apokalipsa prezentuje walkę dobra ze złem, upadek ludzko0ści i przywracanie ładu świata. Jest to księga trudna do zrozumienia, bo tajemnicza i obfitująca w ogromną ilość symboli, znaczących wizji, znaków, liczb itp. Znane symbole to cztery zwierzęta (lew, wół, orzeł i zwierzę o ludzkiej twarzy), bestia - Antychryst, smok walczący z kobietą, siedem trąb i siedem pieczęci. Baranek Paschalny - Chrystus umęczony i zmartwychwstały. Jeźdźcy apokalipsy: pierwszy na białym koniu wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać - symbolizuje zwycięstwo ewangelii; drugi na koniu barwy ognia wyruszył, by odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - symbolizuje wojnę; trzeci jeździec na czarnym koniu z wagą w ręce - symbolizuje głód; czwarty koń trupio blady a imię siedzącego na nim Śmierć - symbolizuje śmierć Inne symbole: Niewiasta obleczona w słońce - to nie tylko Matka Boża, lecz także symbol ludu bożego obu Testamentów. Smok atakujący niewiastę - walka szatana z Kościołem na przestrzeni wieków. Alfa i Omega - Bóg jako przyczyna i cel ostateczny, "Jam jest Alfa i Omega, Początek i Koniec" - mówi Bóg.

Apokalipsa św. Jana - opis

Materiały

Katastrofalna wizja przyszłości w "Szewcach" 5. Katastrofalna wizja przyszłości w „Szewcach” Sztuka powstała w lalach 1931-1934 jako zwieńczenie dorobku dramatycznego Witkacego. Jest również najdojrzalszą próbą przeniesienia teorii Czystej Formy na scenę. Akcji utworu nie daje się jednoznacznie umiejscowić, ani czasowo, ani prze¬strzennie. Wynika to z uniwersalizmu sztuki...

Wieś od renesansu do współczesności 1 wieś od renesansu do współczesności 2 wieś i jej problemy w nowelach żeromskiego 3 obraz wsi polskiej dawnej i dziś 4 sielanka wieś w ujęciach reja kochanowskiego i szymonowica 5 obraz wsi w literaturze polskiej na podstawie wybranych dzieł różnych epok 6 relacja między szczęściem jednostki a dobrem ogółu w literaturze i twojej własnej ...

Cechy poezji Tadeusza Różewicza Cechy poezji Tadeusza Różewicza Debiut Różewicza był tym dla poezji powojennej, czym Ballady i romanse dla pierwszej połowy XIX wieku.17 To zdanie Piotra Kuncewicza wyraża esencję opinii krytyka o poezji Tadeusza Różewicza – nowatorskiej, zaskakującej, odmiennej w poetyce i nastroju od powstającej wcześniej. Wiersze tego poety wywoły...

"Non omnis moriar" w utworach różnych epok \"Exegi monumentum\" oznacza: \"stawiam sobie pomnik (trwalszy niż ze spiżu)\". Tak zaczyna się słynna oda Horacego, która podejmuje temat nieśmiertelności poezji i poety. Twórczość, poezja, dzieło życia daje poecie sławę i nieśmiertelność. \"Non omnis moriar\" - brzmi słynny cytat, który oznacza: \"nie wszystek umrę\" - bo pozostanie po mnie sł...

Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce w okresie XX-lecia Temat: Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce. \"Skamander\". Grupa skupiała się wokół pisma UW \"Pro arte et studio\". W 1919 roku poeci założyli kabaret literacki w kawiarni \"Pod Picadorem\". W 1920 roku pierwszy numer \"Skamandra\". Od 1924 roku organem skamandrytów są \"Wiadomości literackie\". Postawa artystyczna poetów \"Skama...

Motyw balu w literaturze Bal Bal - Jest to wielka, huczna zabawa taneczna. Może być: karnawałowy, pub¬liczny, składkowy, kostiumowy, mas-kowy. A. Zawada w „Dwudziestoleciu literackim\" pisze, że epoką, która szcze¬gólnie ukochała bale, było dwudziesto¬lecie międzywojenne. Były one w mo¬dzie, miały bardzo piękną oprawę i zwłaszcza w pierwszym d...

Zenon Ziembiewicz - obrona lub oskarżenie Jakich argumentów należy użyć dla obrony lub oskarżenia Zenona Ziembiewicza? („Granica” Z. Nałkowskiej). Autorka powieści „Granica” była kobietą wyzwoloną i wykształconą. Interesowały ją motywy postępowania ludzi oraz dylemat: kim jest człowiek - indywidualnością czy schematem, istotą niepowtarzalną, czy podobną do...

Literatura współczesna - opis epoki Literaturę polską powstałą po 1939 roku nazywamy literaturą współczesną. Niektóre stanowiska badawcze mianem tym określają literaturę powstałą po 1918 roku a międzywojnie jednym z etapów jej rozwoju. Nie ma daty końcowej tej epoki, trwa ona po dziś dzień. Podłoże filozoficzne okresu wyznaczane jest rzeczywistością, w której tworzona była lit...