Analiza rynku reklamy w PolsceAnaliza ogólna rynku reklamy w Polsce Rozważania dotyczące jakiegokolwiek rynku zazwyczaj zaczyna się od oceny mobilności sektora konkurencyjnego. Mobilność sektora jest cechą obrazującą możliwości wejścia i wycofania się z rynku stanowiącego obiekt zainteresowania konkurujących firm. Możliwości te zależą od wysokości barier: z jednej strony broniących dostępu do danego rynku (bariery wejścia), z drugiej utrudniających opuszczenie go (bariery wyjścia). Mimo występowania barier wejścia, nie są to przeszkody bardzo utrudniające zaistnienie firmy na rynku agencji reklamowych. W przypadku rynku reklamowego w Polsce, głównymi przyczynami powodującymi pojawienie się barier wejścia są:  Lojalność firm w stosunku do sprawdzonych agencji reklamowych  Technologia, do której dostęp związany jest z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doświadczenia  Niewiedza o agencji W przypadku barier wyjścia, na rynku reklamy nie występują jakieś znaczące bariery. Ze względu na dużą mobilność sektora konkurencyjnego rynek reklamy w Polsce można nazwać "pchlim targiem". Jest to taki rynek, który cechuje się dużą mobilnością działających na nimfirm, a w ślad za tym niską przeciętną rentownością. Istotnym elementem oceny sytuacji konkurencyjnej jest rozpoznanie wewnętrznej struktury sektora, w ramach którego konkuruje lub zamierza konkurować analizowane przedsiębiorstwo. Rynek reklamy w Polsce można nazwać sektorem rozproszonym. Sektory rozproszone skupiają dużą liczbę przedsiębiorstw małej i średniej wielkości, z których żadne nie ma znaczącego udziału w rynku i nie może oddziaływać na wyniki całego sektora. Sprzyja to wyrównaniu sytuacji konkurencyjnej poszczególnych firm, zarazem jednak powoduje silne ich uzależnienie od mechanizmów regulacji rynkowej. Za główne przyczyny rozproszenia w analizowanym sektorze można uważać:  Niskie bariery wejścia  Rozproszenie odbiorców zmniejszające zależność pomiędzy wielkością dostawcy, a jego siłą przetargową  Dużą różnorodność asortymentu  Duży udział pracy twórczej  Osobistą obsługę  Lokalną reputację i miejscowe kontakty  Nowość sektora (jeszcze się nie skonsolidował)

Analiza rynku reklamy w Polsce

Materiały

Dom rodzinny w wybranych utworach Dom rodzinny jako ruina I. Dom rodzinny zawsze kojarzy nam się z miejscem, gdzie spędziliśmy nasze dzieciństwo, gdzie wpajano nam dobre obyczaje, kształtowano w nas wartości, na których musimy bazować w dorosłym życiu. Dom jest miejscem, w którym panują określone zasady, do których musimy się stosować. Taki obraz domu bardzo często występuje w ...

Certyfikaty depozytowe - wyjaśnienie Certyfikaty depozytowe są emitowanymi przez banki komercyjne papierami wartościowymi, stwierdzającymi ulokowanie przez deponenta w wystawiającym je banku, określonej kwoty w charakterze depozytu pieniężnego na określony czas i procent. Certyfikaty depozytowe są papierami wartościowymi o terminie wykupu od 14 dni do roku, choć zdarzają się emisje...

Krótka interpretacja "Widok ze świnicy do doliny Wiercichej" “Widok ze świnicy do doliny Wiercichej” Jest to wiersz impresjonistyczny ponieważ barwa, światła są różne, dynamizm pejzażu pod wpływem światła, iskrzenie promieni słonecznych, precyzyjne tonacje barw, migotliwość obrazów, promienności, cienie, subtelność kolorystyki, szczegóły, uczulenie na światło. Przyroda daje doznania emocjon...

Nazwy własne w utworach polskich pozytywistów Pozytywistyczna literatura nie dba o lokalizację akcji w konkretnej rzeczywistości. Opisy wprowadzające czytelnika w świat przedstawiony wyglądają zazwyczaj tak: „Miasto M... zbudowane na wysokiej górze, ma kilka wąskich i krętych ulic, które spuszczają się w dół, prowadzą do szerokiego koryta, jednej z największych rzek w kraju…...

Co to były obiady czwartkowe OBIADY CZWARTKOWE Nazywano je również „obiadami literackimi”, „uczonymi” i „rozumnymi”. Gromadziły one na Zamku (latem w Łazienkach) prawdopodobnie od roku 1771 najwybitniejszych poetów, publicystów i działaczy polskiego oświecenia. Bywali na nich Konarski, Bohomolec, Naruszewicz, Trembecki, do czasu odcięc...

Krótkie streszczenie Kubusia fatalisty Streszczenie książki „ Kubuś fatalista i jego pan ” Ta książka Denisa Diderot napisana jest w formie dialogu. Bohaterowie- Kubuś i jego pan podróżując opowiadają historie . W przerwach ich opowiastek, przeżywają kilka przygód i sami wysłuchują paru opowieści. Ich podróż zaczyna się od noclegu w gospodzie. Tam to Kubuś terroryzuje s...

Liryka w pozytywiźmie LIRYKA W POZYTYWIŹMIE Parnasizm „Parnas” to masyw górski w Grecji, który w wierzeniach uważany był za jedną z siedzib boga sztuk Apollina i dziewięciu muz. Od antyku do dziś wyraz ten bywa synonimem krainy sztuki, dziedziny poezji, bractwa artystów. Bractwo to było połączone kultem poezji pojmowanej jako „szt...

Przyjaźń w życiu człowieka Temat: Przyjaźń i jej rola w życiu człowieka. Moje rozważania nie tylko nad literaturą. Przyjaźń - \"bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, możliwości liczenia na kogoś w każdej sytuacji (...)\". Tak oto to piękne i szlachetne uczucie definiuje \"Słownik języka polskiego\", jednak czym tak ...