Analiza rynku reklamy w PolsceAnaliza ogólna rynku reklamy w Polsce Rozważania dotyczące jakiegokolwiek rynku zazwyczaj zaczyna się od oceny mobilności sektora konkurencyjnego. Mobilność sektora jest cechą obrazującą możliwości wejścia i wycofania się z rynku stanowiącego obiekt zainteresowania konkurujących firm. Możliwości te zależą od wysokości barier: z jednej strony broniących dostępu do danego rynku (bariery wejścia), z drugiej utrudniających opuszczenie go (bariery wyjścia). Mimo występowania barier wejścia, nie są to przeszkody bardzo utrudniające zaistnienie firmy na rynku agencji reklamowych. W przypadku rynku reklamowego w Polsce, głównymi przyczynami powodującymi pojawienie się barier wejścia są:  Lojalność firm w stosunku do sprawdzonych agencji reklamowych  Technologia, do której dostęp związany jest z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doświadczenia  Niewiedza o agencji W przypadku barier wyjścia, na rynku reklamy nie występują jakieś znaczące bariery. Ze względu na dużą mobilność sektora konkurencyjnego rynek reklamy w Polsce można nazwać "pchlim targiem". Jest to taki rynek, który cechuje się dużą mobilnością działających na nimfirm, a w ślad za tym niską przeciętną rentownością. Istotnym elementem oceny sytuacji konkurencyjnej jest rozpoznanie wewnętrznej struktury sektora, w ramach którego konkuruje lub zamierza konkurować analizowane przedsiębiorstwo. Rynek reklamy w Polsce można nazwać sektorem rozproszonym. Sektory rozproszone skupiają dużą liczbę przedsiębiorstw małej i średniej wielkości, z których żadne nie ma znaczącego udziału w rynku i nie może oddziaływać na wyniki całego sektora. Sprzyja to wyrównaniu sytuacji konkurencyjnej poszczególnych firm, zarazem jednak powoduje silne ich uzależnienie od mechanizmów regulacji rynkowej. Za główne przyczyny rozproszenia w analizowanym sektorze można uważać:  Niskie bariery wejścia  Rozproszenie odbiorców zmniejszające zależność pomiędzy wielkością dostawcy, a jego siłą przetargową  Dużą różnorodność asortymentu  Duży udział pracy twórczej  Osobistą obsługę  Lokalną reputację i miejscowe kontakty  Nowość sektora (jeszcze się nie skonsolidował)

Analiza rynku reklamy w Polsce

Materiały

Synkretyzm - wyjaśnienie pojęcia Synkretyzm w literaturze romantycznej jest często spotykanym zjawiskiem; polega on na łączeniu w utworze cech różnych rodzajów bądź (lub również) gatunków literackich, co umożliwia autorowi stworzenie dzieła charakterystycznego dla niego nie tylko pod względem tematyki i środków artystycznych, ale również z uwagi na jego konstrukcję rodzajowo-ga...

Kompozycja "Romea i Julii" Kompozycja utworu Romeo i Julia to tragedia pięcioaktowa. Akcja utworu toczy się w Weronie i Mantui. Rody Kapuletów i Montekich mają swoje siedziby (i grobowce) w Weronie – tam rozgrywa się większość zdarzeń. Funkcję ekspozycyjną spełnia scena bójki służących umieszczona na początku utworu. Czytelnik dowiaduje się, że jej podłożem je...

Ubezpieczenia w handlu zagranicznym Dokument pomocniczy ubezpieczeniu -> NOTA KRYJĄCA (pokrycia) Notę tę wystawia się zamiast certyfikatu. Wystawia ją na gotowym formularzu makler ubezpieczeniowy po przyjęciu ładunku do ubezpieczenia. Na podstawie noty wystawia się polisę ubezpieczeniową. Dokument ten jednakże nie stwierdza zawarcia umowy ubezpieczenia i nie może być przyjmowany ...

Rewolucja w twórczości Krasińskiego Dramat rodzinny. Dramat „Nie-Boska komedia\" rozpoczyna się sceną, w której Anioł Stróż posyła do poety oblubienicę, by była dla niego dobrą żoną. Chór Złych Duchów przygotowuje pokusy: Dziewicę (poezję), Orła (sławę), Eden (naturę). Hrabia Henryk bierze ślub z Marią, jest zachwycony jej urodą. W sypialni, w czasie snu, Henrykowi ukazuje...

Gatunki literatury dramatycznej Gatunki Starożytność przekazała w spadku tylko dwa gatunki literatury dramatycznej: tragedie i komedię tragedia Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga narodzin i śmierci, ale także winnej latorośli. Dwa razy w roku odbywały się uroczystości, które początkowo miały charakter orgiastyczny, z czasem, pod wpływem kultu Apollina ...

Co to są podklasy ? Podklasy Istnienie podklas związane jest z marginalizacją społeczną, a konkretnie z marginesem stałym. Podklasy to zbiorowości ludzkie, których cechy i właściwości nie pozwalają na przypisanie do jakichkolwiek z istniejących już klas. Zbiorowość ta nie może zostać sklasyfikowana, ponieważ nie spełnia norm, wymogów, standardów umożliwiających kl...

Promocja zwiazana z dystrybucją PROMOCJA A DYSTRYBUCJA Dystrybucja – jest częścią marketingu, na którą składają się wszystkie działania związane z fizycznym przepływem od ich wytwórcy do docelowego konsumenta lub użytkownika. W strategii marketingowej usług dystrybucja jest instrumentem wykorzystywanym w celu tworzenia warunków realizacji usług dogodnych dla klienta ...

Program literacki romantyzmu Program literacki romantyzmu. Omów temat na podstawie wybranych utworów przed listopadowej twórczości Adama Mickiewicza. Romantyzm, to epoka nastała po krótkotrwałym klasycyzmie i potężnym Oświeceniu. Twórcą, którego twórczość możemy uznać za inicjację nowego ruchu filozoficznego był Adam Mickiewicz. Stało się tak dzięki opublikowa...