Analiza rynku reklamy w PolsceAnaliza ogólna rynku reklamy w Polsce Rozważania dotyczące jakiegokolwiek rynku zazwyczaj zaczyna się od oceny mobilności sektora konkurencyjnego. Mobilność sektora jest cechą obrazującą możliwości wejścia i wycofania się z rynku stanowiącego obiekt zainteresowania konkurujących firm. Możliwości te zależą od wysokości barier: z jednej strony broniących dostępu do danego rynku (bariery wejścia), z drugiej utrudniających opuszczenie go (bariery wyjścia). Mimo występowania barier wejścia, nie są to przeszkody bardzo utrudniające zaistnienie firmy na rynku agencji reklamowych. W przypadku rynku reklamowego w Polsce, głównymi przyczynami powodującymi pojawienie się barier wejścia są:  Lojalność firm w stosunku do sprawdzonych agencji reklamowych  Technologia, do której dostęp związany jest z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doświadczenia  Niewiedza o agencji W przypadku barier wyjścia, na rynku reklamy nie występują jakieś znaczące bariery. Ze względu na dużą mobilność sektora konkurencyjnego rynek reklamy w Polsce można nazwać "pchlim targiem". Jest to taki rynek, który cechuje się dużą mobilnością działających na nimfirm, a w ślad za tym niską przeciętną rentownością. Istotnym elementem oceny sytuacji konkurencyjnej jest rozpoznanie wewnętrznej struktury sektora, w ramach którego konkuruje lub zamierza konkurować analizowane przedsiębiorstwo. Rynek reklamy w Polsce można nazwać sektorem rozproszonym. Sektory rozproszone skupiają dużą liczbę przedsiębiorstw małej i średniej wielkości, z których żadne nie ma znaczącego udziału w rynku i nie może oddziaływać na wyniki całego sektora. Sprzyja to wyrównaniu sytuacji konkurencyjnej poszczególnych firm, zarazem jednak powoduje silne ich uzależnienie od mechanizmów regulacji rynkowej. Za główne przyczyny rozproszenia w analizowanym sektorze można uważać:  Niskie bariery wejścia  Rozproszenie odbiorców zmniejszające zależność pomiędzy wielkością dostawcy, a jego siłą przetargową  Dużą różnorodność asortymentu  Duży udział pracy twórczej  Osobistą obsługę  Lokalną reputację i miejscowe kontakty  Nowość sektora (jeszcze się nie skonsolidował)

Analiza rynku reklamy w Polsce

Materiały

Dążenie Polski do NATO Polska droga do NATO Dążenia państw Europy Środkowej i Wschodniej zostały dotrzeżone przez NATO. Po 1989 roku zainicjowany został proces stopniowej transformacji Sojuszu w kierunku wzmocnienia jego funkcji politycznych oraz szerszej otwartości wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W Deklaracji Londyńskiej z lipca 1990 roku NATO zapropo...

Bogowie greccy Demeter- bogini urodzaju Hera- bogini ogniska domowego Posejdon- bóg morza, jezior, strumieni, źródeł Hades- bóg podziemi Zeus- najwyższy bóg, pan nieba, błyskawic, piorunów Hestia- bogini ogniska Hermes- bóg wędrowców Eris- bogini niezgody Dionizes- bóg wina, tańca Apollo- bóg muzyki Herkules- symbol siły Hefajstos- bóg ognia Atena-...

Motyw totalitaryzmu TOTALITARYZM XX lecie przyniosło wydarzenia, które okazały się być jednymi z najbardziej tragicznych w dziejach ludzkości. Szukając przyczyn tego wielkiego dramatu., jakim były cierpienia milionów ludzi podczas dwóch wojen światowych (obozy koncentracyjne, planowe eksterminacje ludności za wielką skalę, miliony ofiar zbrodni komunizmu i faszyzm...

Kierunki w zarządzaniu Na przełomie XIX i XX wieku pojawiają się pierwsze koncepcje teoretyczne na temat organizacji i zarządzania. Koncepcje te starano się uporządkować i podzielić na odpowiednie kierunki, szkoły czy nurty wg różnych kryteriów. Z pośród wszystkich szkół i koncepcji można wyróżnić kilka zasadniczych i historycznie ukształtowanych kierunków i nurtów w ...

Być człowiekiem to być odpowiedzialnym „Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia. Aby w sposób krytyczny móc ustosunkować się do tezy: „Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”, należy najpierw od powiedzieć sobie na pytanie, cóż owo człowieczeństwo ...

Co to jest polityka cen? Całokształt działań zmierzających do określenia w niej miejsca i roli ceny oferowanego produktu (taryfa, czynsz, honorarium, itp.).Decyzja o wysokości ceny wpływa bezpośrednio na wielkość osiągniętego dochodu z realizacji produktu na rynku, podczas gdy wykorzystanie innych instrumentów wymaga uprzedniego poniesienia kosztów. Określenie polityki ...

Bohaterowie eposu homeryckiego „Iliada\" ukazuje ostatni rok z dziesięcioletniej wojny o Troję. „Inwokacja\" wskazuje, iż treść będzie skupiać się na Achillesie (syn księcia Peleusa i boginki morskiej Tetydy). Wyda-rzenia przedstawiają: spór Achillesa i Agamemnona o brankę Bryzeidę; rezygnację bohatera z walki; klęski Greków i śmierć przyjaciela Patroklosa z rą...

Bawełna i len - uprawa • BAWEŁNA: wymaga dużej ilości wody i wilgoci w ciągu całego okresu rozwoju i bezdeszczowej pogody podczas zbiorów, uprawiana jest głównie w srefie podzwrotnikowej i zwrotnikowej, jest to roślina bardzo pracochłonna, jej zbiory wciąż rosną. - Bawełna zwyczajna - Bawełna egipska: ma najlepsze włókna, uprawiana w Egipcie ...