Analiza "Ten świat" Czesława MiłoszaTen świat (z tomu Na brzegu rzeki 1994) Okazuje się, że to było nieporozumienie. Dosłownie wzięto, co było tylko próbą. [...] Umarli przebudzą się, nie pojmujący Aż wszystko, co się stało, wreszcie się odstanie. Jaka ulga! Odetchnijcie, którzyście dużo cierpieli. Próba poszukiwania sensu w świecie bez sensu prowadzi Miłosza w kierunku przewrotnej konkluzji: dzieje ludzkości były pomyłką Bo¬ga, „tylko nieporozumieniem”. Pomysł ten próbuje Miłosz potrakto¬wać z całą powagą i dosłownością – oto cofa się taśmę życia i każdy człowiek, zwierzę, roślina czy przedmiot może przeżyć jeszcze raz wszystko od początku. Na pozór – wizja taka jest logiczną konsekwencją pierwotnego za¬łożenia, można by ją uznać za zgodną z biblijną wersją Sądu Osta¬tecznego, kiedy to umarli przebudzą się, nie pojmujący. Wrażenie po¬głębia jeszcze uroczysty styl i archaiczna składnia (inwersja), uprawdopodobniająca „objawienie”. Jednak poeta, pozornie przeprowadzając uporządkowany wywód, wciąga nas w pułapkę. Odwrócenie porządku zdarzeń nie prowadzi bowiem do odzyskania utraconego ładu świata. Pierwsze, co uderza w wizji „cofającego się” świata, to właśnie chaos. Czas biegnie alinearnie, zdarzenia nakładają się na siebie i wzajemnie się wykluczają – taki efekt uzyskuje poeta poprzez posłużenie się równolegle formami różnych czasów gramatycznych. „Tym światem” rządzi przypadek, żadne zabiegi nie zdołają tego zmienić. Groteskowy obrazek „starców biegnących za piłką” uświadamia czytelnikowi absurd życia, wieczny bezsens działań ludzkości. W którąkolwiek stronę puścilibyśmy film pt. DZIEJE ŚWIATA, za¬wsze zobaczymy ten sam obrazek – niedorzeczny pościg za przedmiotami (ideami?) pozbawionymi wartości. Za efektownym konceptem kryje się zwątpienie i gorycz. Absurdalny pomysł służy ujawnieniu absurdu ludzkiego losu. Po¬zorna szansa, zawarta w cofnięciu czasu, wywołuje tragiczne skutki, gdyż powszechnemu cierpieniu odjęte zostaje jakiekolwiek uzasa¬dnienie. Ludzie zostają przy tym pozbawieni pamięci, a zatem i świadomości tego, czego doświadczyli. Wizja, jaką roztacza przed nami poeta, jest więc w rzeczywistości okrutniejsza niż najstraszliwsze opi¬sy zapisane w księgach Apokalipsy. Okrzyk: Jaka ulga! Odetchnijcie, którzyście dużo cierpieli. – to ironiczny, prześmiewczy komentarz poety, odnoszący się do wszelkich prób „cudownego” naprawienia świata. Nie ma znaczenia, „w którą stronę” biegną wydarzenia skła¬dające się na nasze życie – jesteśmy igraszką w ręku siły wyższej, okrutnie bawiącej się naszym losem – i naszą świadomością. Poeta zdaje się dobrze bawić swoim konceptem, intelektualną kon¬strukcją prowadzącą czytelnika na manowce. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy tu do czynienia z jednym z najbardziej gorzkich wier¬szy w twórczości Miłosza.

Analiza "Ten świat" Czesława Miłosza

Materiały

Treść i znaczenie tytułu "Nagi bruk" “Nagi bruk” Opowiadanie napisane zostało przez sprowokowanie autora wystąpieniami robotniczymi w 1905 roku w Rosji i królestwie Polskim. Bunt w Rosji związany był z warunkami życia, wyzyskiem, wzrostem świadomości. W królestwie Polskim ruch ten wzmocniony był tendencjami narodowościowymi. Tzw rewolucja 1905 roku. Manifestacje krwa...

Uprawy: ryż i kukurydza • RYŻ: drugie zboże świata, zajmuje ok. 24%pow. przeznaczonej pod uprwawę wszystkich zbóż, jest bardziej wydajny niż pszenica, potrzebuje krótkiego okresu weg., w sprzyjających warunkach można mieć nawet 3 zbiory/rok, uprawia się go w klimacie podzwotnikowym, zwrotnikowym monsunowym, duże ilości uprawia się na terenach sztucznie nawadnia...

Historia motta "Stare formy padają w ruiny" - oda do młodości Historia motta do \"Ody do młodości\". \"Stare formy padają w ruiny\" Motto \"Ody do młodości\" zostało zaczerpnięte przez Mickiewicza z wiersza Friedricha Schillera. Mickiewicz napisał swoją odę pod wpływem twórczości Schillera, a zwłaszcza jego \"Hymnu do radości\" (podr. str. 29) Później motto zostało usunięte z \"Ody do młodości\".

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej Etos - z greckiego ethos czyli zwyczaj. W znaczeniu filozoficznym i socjologicznym etos oznacza całokształt społecznie uznawanych i przyswojonych danej zbiorowości norm regulujących zachowanie jej członków. Etos rycerski średniowieczny ukształtował się w kręgu rycerstwa europejskiego i utrwalił się w opowieściach o sławnych bojach s...

Proces przeprowadzania badań, czyli metodologia Metodologia: proces przeprowadzania badań Celem psychologii społecznej jest naukowe poszuki¬wanie odpowiedzi na pytania o zachowania społeczne. Główne procedury badawcze stosowane w psychologii społecznej to metoda obserwacyjna, metoda korelacyjna i metoda eksperymentalna. Każda z tych procedur ma wady i zalety i każda z nich jest odpowi...

Interpretacja sonetu "Burza" i "Polały się łzy" Interpretacja utworów A. Mickiewicza - \"Sonety krymskie\" (analiza wybranego utworu) oraz \"Polały się łzy\". Jest cykl 18 utworów, których treść wiąże się z wrażeniami z wycieczki Mickiewicza na Krym w 1825; zostały opublikowane rok później w Moskwie; gatunkowo, sonety Mickiewicza oparte są na klasycznej kanwie, ale nowością jest...

Romantyzm - program literacki Romantyzm, to epoka nastała po krótkotrwałym klasycyzmie i potężnym Oświeceniu. Twórcą, którego twórczość możemy uznać za inicjację nowego ruchu filozoficznego był Adam Mickiewicz. Stało się tak dzięki opublikowanym w 1822r. \"Balladom i romansom\". Z zbioru tych utworów przedstawiających program literacki romantyzmu należy wymienić: \"Romantycz...

Pogląd na świat we "Fraszkach" i "Pieśniach" Kochanowskiego Pogląd na świat we „Fraszkach” i „Pieśniach” Jana Kochanowskiego. Wśród „pieśni” Jana Kochanowskiego wyróżniamy pieśni: • towarzyskie (inaczej biesiadne) np. „Miło szaleć, kiedy czas po temu” • pieśni miłosne – „Pieśń XXI”, pieśni refleksyjne („Serce rośnie...