Analiza mapy - sposobyVII sposobów analizy mapy: 1. analiza wizualna, 2. analiza kartograficzna, 3. analiza graficzna, 4. matematyczno –statystyczna, bardzo podobne 5. za pomocą modelowania matematycznego, 6. przetwarzanie, albo przekształcanie map, 7. automatyzacja analizy. Analiza wizualna- za pomocą receptora wzroku powstaje obraz w świadomości. Analiza kartograficzna- określenie ilościowych i przestrzennych cech obiektów na mapie (mierzenie odległości, wysokości powierzchni, głębokości, gęstości , wysokość produkcji). Analiza graficzna- Z mapy poziomicowej rysujemy rzut na oś współrzędnych i wychodzi przekrój przez to wzgórze. 4 i 5 metoda – wykorzystane metody matematyczne. Metoda 6- przetwarzamy mapę np. mapa gleb powiatu i na bazie tej mapy wykreślamy mapę potencjalnych upraw, znając warunki tych upraw ( minimalizacja strat w środowisku). Metoda 7- w Polsce nie jest stosowana poza wojskiem, polega na automatycznym czytaniu map za pomocą komputerów. Treść mapy- ocena wartości mapy za pomocą kategorii informacyjnej. 3 kategorie informacji: 1. informacja konieczna, 2. informacja uzupełniające, 3. informacje zbędne. Jeżeli przeważają 2 pierwsze to wartość informacyjna mapy jest duża. Jeżeli 2 i 3 to mapa ma wartość informacyjną niską. Dwie oceny: jakościowa i ilościowa. Ocena jakościowa: polega na określeniu cech tj. prawdziwość, czytelność mapy, jej aktualność, dokładność, atrakcyjność. Metoda ilościowa- trzeba odpowiedzieć na pytanie: jaka jest pojemność informacyjna danej mapy. Metoda mierzenia informacyjności mapy tzw. Metoda antropii –np. musimy policzyć pewne obiekty - ilość przystanków. W tym celu należy zabrać mapę i zliczyć te przystanki. Cykl druku jest bardzo duży i tym samym mapa nie jest zbyt wiarygodna i dokładna.

Analiza mapy - sposoby

Materiały

Monety bite w Polsce za Mieszka I i trzech Bolesławów: Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego Ziemowit, Leszek dziad i Ziemomysł, ojciec Mieszka I nie bili jeszcze własnych monet, co pozwala przypuszczać, że państwo polskie w tamtych czasach, tj. w latach 850-950 nie miało na tyle rozwiniętej gospodarki aby mogło pozwolić sobie na dodatkowy wydatek, jakim była mennica. Pierwszym władcą zjednoczonych plemion polskich, który posiadał wła...

Przemiany wsi w "Chłopach" 10. Przemiany obyczajowe i społeczne wsi w \"Chłopach\" W. Reymonta. Przemiany zachodzące wewnątrz społeczeństwa wiejskiego to: - wzrost świadomości społecznej; - wzrost świadomości narodowej; - pojawienie się myśli o emigracji zarobkowej. Prawa moralne gromady: - podstawową wartością dla chłopa jest ziemia; - potrzeba przywódcy w gromadzie; - ...

Streszczenie "O poprawie Rzeczypospolitej" Andrzej Frycz Modrzewski BUDOWA O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ: traktat publicystyczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego O poprawie Rzeczypospolitej został napisany w języku łacińskim, jego pełny tytuł brzmiał: Commentariorum de republica emendanda, libri quinque. Całość składała się z pięciu ksiąg: Księga I - O obyczajach (De moribus). Składają się na nią rozważania o ludz...

Geneza nazwy antyk GENEZA NAZWY: historia antiqua - termin ten wprowadził w XVII w. nauki Gdańszczanin F. Klu\"rer. Była to nazwa odrębnej części dziejów obejmująca historię najdawniejszych państw od najstarszego (za jakie uważano wtedy Egipt), aż do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 r. (data umowna). Classicus = klasyczny, wyliczony w czasie, wzorowy, ...

Kilka interpretacji tytułu "Granica" Powieść ukazuje nam rozgraniczenie polskiego społeczeństwa na bogatych i biednych, lepszych i gorszych. Ta granica to jeszcze spuścizna feudalizmu, trzymającego się dobrze w polskich realiach. To rozgraniczenie mentalności, sposobu życia i zapatrywania się na sens własnej egzystencji na tym świecie - dla jednych pełnej przyjemności i możliwości ...

Program romantyzmu na podstawie utworów Mickiewicza Program literacki romantyzmu. Omów temat na podstawie wybranych utworów przed listopadowej twórczości Adama Mickiewicza. Romantyzm, to epoka nastała po krótkotrwałym klasycyzmie i potężnym Oświeceniu. Twórcą, którego twórczość możemy uznać za inicjację nowego ruchu filozoficznego był Adam Mickiewicz. Stało się tak dzięki opublikowanym w 1822...

Funkcje organizacji międzynarodowych Funkcje organizacji międzynarodowych - regulacyjne - tworzenie norm i regulaminów do których powinny dostosować się kraje członkowskie organizacji międzynarodowych - operacyjne - świadczenie różnego rodzaju usług przy pomocy posiadanych zasobów - kontrolne - sprawdzanie w jakim stopniu kraje przestrzegają regulaminów organizacji międzynarodow...

Krótka interpretacja "List do ludożerców" i "Dytyramb na cześć teściowej" TEMAT: T. Różewicz - poeta moralista. Okupacja wymagała od człowieka, by nieustannie się sprawdzał, była próbą charakteru. Wojna się skończyła, co nie oznacza, że można sobie pozwolić na otępienie i obojętność. Wyzwaniem staje się dla człowieka szara codzienność. Trzeba sprawdzać się każdego dnia. Wielkość człowieka widoczna jest w małych dro...