Analiza konkurencjiAnaliza konkurencji Niniejszy paragraf zostanie poświęcony omówieniu w skrócie rynku reklamy w Polsce. Celem jest przybliżenie potencjału i możliwości rozwoju agencji reklamowych oraz przedstawienie specyfiki tej branży. Będzie to pomocne przy dalszych rozważaniach dotyczących funkcjonowania agencji i omawianiu poszczególnych stanowisk pracy. W 1996 roku o około 3 mld zł, które przepłynęły przez polski rynek reklamy, walczyło ponad sto pięćdziesiąt agencji reklamowych full service, kilkanaście domów mediowych, studiów filmowych oraz szereg firm wyspecjalizowanych w konkretnych usługach: grafice, public relations, marketingu bezpośrednim, reklamie zewnętrznej, postprodukcji, druku oraz działaniach BTL, wykorzystujących kanały promocji inne niż tradycyjne media. Liczba firm obsługujących rynek reklamy w wciąż się zwiększa. Postępuje ich specjalizacja, rośnie konkurencja. Agencje full service zapewniają pełną obsługę reklamową. Jest ich na naszym rynku najwięcej, grubo ponad sto. Do liderów, głównie tzw. “agencji sieciowych”, trafiają największe reklamowe budżety. Przedstawicielstwa i oddziały “agencji sieciowych” działają głównie w Warszawie, ale pracują również z klientami regionalnymi np. w Poznaniu, Krakowie czy we Wrocławiu. Są one zainteresowane jedynie współpracą, z dużymi firmami tj. takimi, które zamierzają przeznaczyć na reklamę powyżej miliona dolarów. Polskie “renomowane” agencje full service i ich założyciele oraz pracownicy coraz częściej wywodzą się z międzynarodowych firm reklamowych i jeśli chodzi o poziom i kompleksowość usług, nie ustępują największym. Niektóre osoby po latach przepracowanych w zachodnich agencjach podejmują pracę na własną rękę i w naturalny sposób przejmują budżety dla wielkich nieopłacalne. Wielu analityków przewiduje, że w najbliższych latach w Polsce należy się spodziewać ograniczenia wzrostu wydatków na reklamę, co bezpośrednio wpłynie na wzmożenie walki konkurencyjnej między agencjami reklamowymi. Ma się to wiązać z wejściem naszego kraju w nowy etap rozwoju. W pierwszej połowie lat 90 międzynarodowe koncerny wydawały w Polsce na reklamę kwoty absolutnie nieproporcjonalne do wielkości sprzedaży czy chłonności rynku. Traktowały je jako długofalową inwestycję. Kreowano popyt na poszczególne marki, na długie lata budując ich pozycję w świadomości przyszłych konsumentów. Teraz inwestycje te będą ograniczane. Wydatki na reklamę, stają się jednak obecnie elementem normalnego funkcjonowania przedsiębiorstw Polskich. Dlatego, coraz mniejszy wpływ na ogólne nakłady na reklamę będą miały firmy zagraniczne, a coraz więcej zaczną w tej dziedzinie inwestować przedsiębiorstwa polskie. Z makroekonomicznego punktu widzenia rynek reklamowy w Polsce jest nadal nieproporcjonalnie mały (pięciokrotnie) w porównaniu do swojej chłonności. Zwiększająca się konkurencja między producentami oraz obniżenie zdolności postrzegania konsumentów spowodowane przesytem i narastającą niechęcią do reklamy spowoduje, że budżety reklamowe będą musiały wzrastać do poziomu porównywalnego z innymi krajami europejskimi, czyli kilkakrotnie chłonności. Sytuacja ta rokuje duże możliwości w zwiększaniu się obrotów na rynku reklamy, a tym samym rozwoju i powodzenia agencji reklamowych.

Analiza konkurencji

Materiały

Filozofia i światopogląd baroku Światopogląd i filozofia epoki: wiek XVII w Europie jest okresem wielu zmian i wstrząsów: po soborze trydenckim rozłam w świecie chrześcijańskim stał się faktem, a Kościół katolicki podjął reformy wewnętrzne i dążył do odzyskania utraconego autorytetu (kontrreformacja); w Europie miała miejsce wojna trzynastoletnia; dokonywały się pr...

Ideologia i literatura średniowiecza Ideologia epoki Myśli i dążenia ludzkie wieków średnich zostały zdominowane przez scholastykę, naukę i sposób myślenia przyjmujący za sprawy nadrzędne dogmaty religijne, które starano się uzasadniać i wyjaśniać racjonalnie. Podobnie jak w antyku najważniejszą rolę na mapie politycznej Europy odgrywał Rzym, nie jako stolica cesarstwa, lecz ...

Problem winy, odpowiedzialności i wierności ideałom w "Lordzie Jimie" Problem winy, odpowiedzialności i wierności ideałom moralnym w \"Lordzie Jimie\" Josepha Conrada. Główny bohater, Jim, jest młodym, szlachetnym i pełnym ideałów człowiekiem, który zaciąga się jako kapitan na statek pasażerski \'Patna\'. W momencie zagrożenia życia całej załogi i pasażerów (800 pielgrzymów) Jim znajduje się w rozterce, bo wie, ż...

Polityka Aleksandra Wielkopolskiego BIALI I CZERWONI, POLITYKA ALEKSANDRA WIELKOPOLSKIEGO: Władze carskie nie traciły przy tym nadziei na uspokojenie opinii publicznej, przede wszystkim przez pozyskanie ziemiaństwa i burżuazji. Temu celowi miało służyć ogłoszenie w czerwcu 1861r. ukazów o powołaniu rady stanu oraz o wyborach do rad miejskich i powiatowych. Rady te nie tylko miały...

"Kordian" J.Słowackiego i "Nie-boska komedia" Z.Krasińskiego - Romantyzm Romantyzm Kordiana i rewolucja Henryka W \"Kordianie\" Juliusza Słowackiego poznajemy również bohatera romantycznego, który z nieszczęśliwie zakochanego chłopca przerodzi się w spiskowca i będzie chciał dokonać zamachu na cara Mikołaja I. Początkowo jego życie nie będzie miało sensu, chciałby robić coś ważnego, wielkiego, aby mieć jakiś życiowy...

"Mistrz i Małgorzata" jako powieść o moralności Powieść Michała Bułhakowa jest specyficzna dla pisarzy radzieckich, bo przeciwstawia się systemowi totalitarnemu i powszechnemu zepsuciu społeczeństwa rosyjskiego. Sam autor funkcjonował na marginesie środowiska literackiego ze względu na problematykę poruszaną w swych dziełach. \"Mistrz i Małgorzata\" jest powieść wielopłaszczyznowa i proble...

Racja Kreona czy Antygony? W Antygonie Sofoklesa mamy do czynienia z konfliktem tragicznym , sprzecznością pomiędzy prawem ziemskim i boskim . Autor stawia głównych bohaterów : Antygone , Kreona , Hajmona i Eurydyke w sytuacji wyboru . Nie są oni zmuszeni wybierać między dobrem a złem lecz między wartościami równorzędnymi .Nad bohaterami ciąży klątwa bogów , dlatego każde...

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa to czynności polegające na racjonalnym uruchamianiu strumieni pieniężnych oraz ich osiadaniu, czyli tworzeniu oszczędności z uwzględnieniem opłacalności, związanej z „unieruchomieniem\" pewnego, większego lub mniejszego, zasobu pieniędzy. Inaczej rzecz ujmując, gospodarkę finansową można rozumieć jako ...