Aktualność bajek Krasickiego„I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa” („monachomachia”) Te słowa Ignacego Krasickiego nie pochodzą wprawdzie z „Bajek”, lecz świetnie ukazują siłę broni, jaką jest ośmieszenie. W „Bajkach” śmiech jest groźny, choć nie dotyczy nikogo konkretnego. Autor wyszydza pewne cechy, zachowania, zdarzenia, które, jak się okazuje, dziś także mają miejsce. Krótkie, jasne, proste a zarazem precyzyjne utwory, jakimi są bajki Ignacego Krasickiego, dotyczą spraw ludzkich, spraw, które nie zależą od dnia, epoki czy mody. Są to też pojęcia ogólne, takie jak dobro i zło. Przypomnę niektóre sceny z ”Bajek”. Oto w bajce „Malarze” artysta, który ukazuje prawdę- zarabia mało i nie jest ceniony. Drugi, który „upiększa” ludzkie twarze, czyli posługuje się fałszem, narzeka nie na los. W „filozofie” jest mowa o człowieku, który głosi swoje tezy ateistyczne i ideały, lecz w chwili choroby porzuca je i zwraca się do Boga. Bohaterowie Krasickiego to np.: dewotka, która modląc się bije służącą za małe przewinienie, szczur, który reprezentuję pychę, próżność i zarozumialstwo, i inne postacie. Bajka „ Jagnię i wilcy” ukazuje, że na świecie panuje prawo siły. Inne utwory ośmieszają głupotę, pychę, fanatyzm religijny. Czy są to cechy i pojęcia, które dziś już nie istnieją? Niestety! Nadal pokutuje fałszywa wiara, okrucieństwo, zmienność ideałów, zazdrość. Nie należy jednak popadać w pesymizm. Ponieważ bajki zbudowane są na zasadzie przeciwieństw, zawierają także wizję odmiennego, dobrego świata. Możemy znaleźć w „Bajkach” mądrość, dobro, przyjaźń, rozwagę. Reprezentują je także postacie jak: Mądry lub Piotr- uczciwy malarz, czy stary czyżyk. Te pozytywne pojęcia także istnieją jeszcze dziś i stanowią wzór postępowania. Ignacy Krasicki ostrzega nas jednak przed przesadą, zarówno w dobrym jak w złym. Oto bajki „Groch przy drodze” czy „Rolnik” – przesada bohaterów doprowadza ich do klęski. Autor naucza nas wprost: Niech się miary trzymają i starzy, i młodzi I ostrożność zbyteczna częstokroć zaszkodzi. ( „Groch przy drodze”) Nauka ta nadal jest prawdziwa. W aktualności „bajek”, w tym, że współczesny czytelnik także może się z nich czegoś nauczyć, że razem z autorem może wyśmiać zło- upatruję największą ich wartość.

Aktualność bajek Krasickiego

Materiały

Jak polscy pisarze pozytywistyczni realizowali postulat utylitaryzmu literatury? Jak polscy pisarze pozytywistyczni realizowali postulat utylitaryzmu literatury? Literatura utylitarna – znaczy użyteczna. Czego można oczekiwać od literatury? Oczywiście – żeby, jako dziedzina praktyczna, przyniosła czytelnikowi korzyści w następujących formach: • Pouczała, oświecała w kwestiach moralnych, prawdy o człowi...

Zabytki piśmiennictwa w języku polskim - opis Legenda o świętym Aleksym - pochodzi z 1454 roku, jest to niekompletny, wierszowany przekład z o wiele starszego oryginału łacińskiego lub francuskiego. Jest to typowy przykład liieratury hagiograficznej. Wstępuje tu również jeden ze wzorców osobowych epoki średniowiecza - asceta. Główny bohater, jedyny potomek książęcego ...

"Confiteor" i "Sztuka poetycka" - nowe spojrzenie na artystę i sztukę w modernizmie Temat: Nowe spojrzenie na artystę i sztukę w modernizmie: filozofia – „Confiteor” i „Sztuka poetycka” - Verlain Nastała druga połowa XIX w. , na ulicach europejskich metropolii panował spokój. Społeczeństwa oddane pozytywistycznym ideałom energicznie budowały kapitalistyczną przyszłość ich państw. Literatura pozy...

Motyw ofiary jako daru ofiarnego w literaturze Ofiara - dar ofiarny Ofiara - Poświęcenie, oddanie, wyrze¬czenie się czegoś cennego dla kogoś lub ze względu na coś; dar składany Bogu, nadprzyrodzonym mocom, duchom, którego celem jest przebłaganie lub dziękczynienie. Biblia (ST) - 1) Kain i Abel składają Bogu ofiarę z płodów swojej pracy. Jednak Bóg odrzuca ofiarę Kaina, przyj¬muje...

Inteligencja - opis W porównaniu do okresu międzywojennego inteligencja uległa istotnym przemianom. Inteligencja określana jest mianem warstwy społecznej gdyż tworzą ją osoby zatrudnione na „nierobotniczych stanowiskach pracy”. W czasach powojennych nastąpił dość znaczny wzrost inteligencji jako warstwy społecznej, jednakże na ogół zła organizacja ich p...

Święto teatru w starożytnej Grecji . Czym było święto teatru w starożytnej Grecji??? Teatr w starożytnej Grecji odgrywał bardzo ważną rolę, dlatego też ważnym świętem dla Greków było święto teatru. Święta takie urządzano w Grecji kilka razy w roku. Wówczas wszyscy wolni obywatele udawali się na miejsce przedstawień. Aby umożliwić ludziom możliwość obejrzenia tych przedstawień...

"Mała apokalipsa" - opis powieści \"Mała Apokalipsa\" Tadeusza Konwickiego jako groteskowa powieść polityczna. Powieść traktuje o sytuacji Polski jako państwa i narodu w obliczu 35-tej rocznicy panowania ustroju komunistycznego. Wymiar polityczny jest widoczny od razu - mamy wizytę przedstawicieli \"opozycji\", co oznacza istnienie silnego wątku politycznego w całym utwo...

Mit o Potopie - interpretacja MIT O POTOPIE Po stracie Prometeusza , ludzie , nękani cierpieniami, pełni żądzy , której nie umieli opanować , stawali się źli. Ilekroć któryś z bogów schodził na ziemie spotykały ich tylko obelgi i zniewagi. Pewnego razu gdy Zeus spotkała niewybaczalna obraza król Lykaon po częstował go mięsem ludzkim podczas wieczerzy na r...