20 lat pontyfikatu Jana Pawła IITemat: Pontyfikat Jana Pawła II – scharakteryzuj 20 lat papieskiego posługiwania. 18 V 1920 - urodził się Karol Wojtyła w Wadowicach 1938 – ukończył szkołę średnią z odznaczeniem i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim 1 IX 1939 – wybuch II wojny światowej; Karol przerywa studia 1940-1941 – rozpoczyna pracę fizyczną w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie i w Zakładach Chemicznych Solvay 1942 - wstępuje do Seminarium Duchownego w Krakowie 1 IX 1946 – otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy 1946-1948 – studiuje w Rzymie 1948 - jest wikariuszem parafii Niegowić (pow. bocheński) 1949-1951 – wikariusz parafii św. Floriana w Krakowie. Studiuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskuje doktorat z teologii moralnej 1953 - habilituje się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada etykę społeczną w seminarium duchownym 1954 - pracuje na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 4 VII 1958 - zostaje mianowany biskupem tytularnym Ombi 28 IX 1958 – konsekrowany na biskupa 16 VI 1962 - wybrany wikariuszem kapitulnym krakowskim (po śmierci ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka) 30 XII 1963 – mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim 8 III 1964 - odbywa ingres na Wawel 10 X 1964 – otrzymuje paliusz 29 V 1967 - zostaje mianowany kardynałem 26 VI 1967 – kreowany kardynałem 28 czerwca 1967 r. papież Paweł VI mianuje 47-letniego arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyłę kardynałem. Odtąd polski kardynał bywał częstym i mile widzianym gościem w Watykanie. Papież Paweł VI umiera w sierpniu 1978 r. Jego następcą został papież Jan Paweł I. O jego śmierci, 28 września 1978 r. kardynał Wojtyła dowiedział się rano. Na kolejnym konklawe (wyborze papieża z grona kardynałów) kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem. Jest dzień 16 października 1978 r. Papież Polak przyjmuje imiona Jan Paweł II, nawiązując do pontyfikatów swoich poprzedników Jana XXIII i Pawła VI, dając w ten sposób wyraz kontynuacji prac Soboru Watykańskiego II, który rozpoczynał Jan XXIII a kończył Paweł VI. Jan Paweł II jest pierwszym, od 455 lat, papieżem który nie pochodzi z Włoch. Jest pierwszym Polakiem na Stolicy Piotrowej oraz najmłodszym papieżem od Piusa IX. Jego wybór był sensacją na skalę światową. Już w pierwszych tygodniach swojego pontyfikatu zyskał sobie sympatię wiernych, dyplomatów i dziennikarzy, z którymi umie porozumieć się w sześciu językach: włoskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. Wielka radość zapanowała w naszej Ojczyźnie, Jan Paweł II, pochodzący z bloku krajów komunistycznych na Stolicy Piotrowej w Rzymie. Cieszyła się cała Polska, cieszył się ówczesny Prymas ks. Kardynał Stefan Wyszyński, który był świadkiem wzrastania ks. Karola Wojtyły do biskupstwa, godności kardynalskiej i następcy św. Piotra. Jan Paweł II rozpoczął swoją służbę Kościołowi od pamiętnego stwierdzenia na schodach bazyliki św. Piotra: "Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi". Jego pontyfikat to wielka lekcja jak otworzyć drzwi, a przede wszystkim serca na naukę Chrystusa. W dniu 23 października 1978 r. odbyła się pierwsza audiencja dla Polaków w Rzymie, w której brało udział ponad 4 tysięcy rodaków z całej Polski. W tym samym roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia Papież Polak udziela pierwszego błogosławieństwa "urbi et orbi" - miastu i światu. Pierwszym dokumentem programowym pontyfikatu Papieża Jana Pawła II jest encyklika "Redemptor Hominis" - "Odkupiciel człowieka", napisana 4 marca 1979 r. Papież przypomina ludzkości, że w centrum świata istnieje osoba Jezusa Chrystusa, który jest "Panem dziejów człowieka". O Ojcu św. Janie Pawle II można powiedzieć, że jest duszpasterzem świata - świadczą o tym jego liczne pielgrzymki. Swoją pierwszą pielgrzymkę Papież odbył do Meksyku, która była prawdziwą podróżą apostolską. Misyjny nakaz Chrystusa "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię" Papież traktuje bardzo dosłownie. Pragnie dotrzeć do serca każdego człowieka: dziecka, młodzieży, dorosłych. To właśnie do młodzieży Jan Paweł II skierował swoje pierwsze słowa: "Wy jesteście moją nadzieją", ustanawiając Światowy Dzień Młodzieży w Niedzielę Palmową każdego roku. Młodym chce dać wiarę w sens życia, przybliżyć Prawo Boże, dać miłość, którą mają nieść innym. Papież często powtarza, że to właśnie młodzież będzie głosicielem nowej ewangelizacji i młodzież będzie budować cywilizację miłości. Do młodzieży kieruje słowa: "Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali". W 1979 r. Ojciec św. odbywa swoją pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny. 2 czerwca 1979 r. Papież woła do zgromadzonych rodaków: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi". Słowa, które wypowiedział na Placu Zwycięstwa w Warszawie stały się później mottem wiodącym dla przemian zachodzących w Polsce. Jasna Góra była jednym z etapów I papieskiej pielgrzymki. Tam 4 czerwca 1979 r., powołując się na wielowiekową tradycję, Piotr naszych czasów mówi: "Tu zawsze byliśmy wolni". Bo Polacy pielgrzymowali na Jasną Górę podczas wojen, najazdów, zaborów - zawsze pomimo niewoli. Jan Paweł II zawsze jest blisko człowieka, szczególnie cierpiącego, widząc w nim obolałego Chrystusa. Świadczą o tym spotkania z chorymi i ustanowiony Światowy Dzień Chorych na 11 lutego - w święto Matki Bożej z Lourdes. Jak bliskie jest cierpienie Ojcu świętemu można się było przekonać, kiedy 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie dokonano zamachu na osobę Papieża. Postrzelony przez Ali Akczę Jana Paweł II cudem ocalony przez Boga, dalej służy Kościołowi i człowiekowi. Nauczanie Papieża nie jest łatwe. Mogli się o tym przekonać Polacy w czasie III papieskiej pielgrzymki do Polski, kiedy Ojciec św. mówiąc o sprawach moralnych swoje nauczanie oparł na Bożym prawie - Dekalogu. Niektórzy z niemałym zakłopotaniem przyjmują jednoznaczność i stanowczość papieskiej nauki. Stanowisko Papieża wobec aborcji, kwestii rodziny, małżeństwa jest dla wielu niewygodne. Za swój nieugięty stosunek do zagadnień etycznych Papież bywa krytykowany, ale przede wszystkim ... niezwykle poważany. Świadczą o tym choćby przyznane mu tytuły autorytetu roku, czy miliony wiernych przybywających, aby usłyszeć jego naukę. Wbrew pozorom, świat chętnie słucha nauki opartej o Ewangelię. Papież nawołuje Europę i świat, aby powróciły do swych korzeni, do fundamentów wiary i Boskich zasad prawa. Spoglądając na zarys życia Ojca św. można powiedzieć, że siły Papież czerpie z wiary przekazanej mu w rodzinnym domu, z doświadczeń życia na Ojczystej Ziemi. Papież końca XX wieku dociera do tysięcy, milionów wiernych ze słowem Bożym, pocieszeniem, troską o sprawiedliwość, wolą niesienia pomocy duchowej ludziom wszystkich ras, wyznań, albowiem wszyscy są dziećmi Bożymi. Zmartwionych pociesza, błądzącym pokazuje drogę, wątpiących wspiera radą. Jak obliczono, przemierzył już odległość od Ziemi do Księżyca i zbliża się z powrotem do Ziemi. Wielka prostota emanuje z Niego przy ołtarzu, zarówno w obecności dostojników państwowych, jak i wśród wiernych. Odbywa pielgrzymki o historycznym znaczeniu dla Kościoła, sprawuje Eucharystię, głosi Ewangelię, utwierdza w wierze. Każda podróż Jana Pawła II jest "autentyczną pielgrzymką do żyjącej świątyni Ludu Bożego". Na przestrzeni 20 lat pontyfikatu odwiedził blisko 200 krajów na wszystkich kontynentach: Lp Kraj Data rozpoczęcia Data zakończenia 1 Republika Dominikańska, Meksyk, Bahama 25.01.1979 1.02.1979 2 Polska 2.06.1979 10.06.1979 3 Irlandia, Stany Zjednoczone 29.09.1979 8.10.1979 4 Turcja 28.11.1979 30.11.1979 5 Zair, Kongo, Kenia, Wybrzeże Kości Słoniowej 2.05.1980 12.05.1980 6 Francja 30.05.1980 2.06.1980 7 Brazylia 30.06.1980 12.07.1980 8 Republika Federalna Niemiec 15.11.1980 19.11.1980 9 Pakistan, Filipiny, Japonia, Stany Zjednoczone (Alaska) 16.02.1981 27.02.1981 10 Nigeria, Gabon, Gwinea Równikowa 12.02.1982 19.02.1982 11 Portugalia 12.05.1982 15.05.1982 12 Wielka Brytania 28.05.1982 2.06.1982 13 Brazylia, Argentyna 10.06.1982 13.06.1982 14 Szwajcaria 15.06.1982 19.061982 15 San Marino 29.08.1982 30.08.1982 16 Hiszpania 31.10.1982 9.11.1982 17 Portugalia, Kostaryka, Nikaragua, Panama, Salwador, Gwatemala, Haiti 2.03.1983 10.03.1983 18 Polska 16.06.1983 23.06.1983 19 Francja 14.08.1983 15.08.1983 20 Austria 10.09.1983 13.09.1983 21 Stany Zjednoczone, Korea Płd, Wyspy Salomona 2.05.1984 12.05.1984 22 Szwajcaria 12.06.1984 17.06.1984 23 Kanada 9.09.1984 21.09.1984 24 Hiszpania, Republika Dominikańska, Puerto Rico 10.10.1984 13.10.1984 25 Wenezuela, Ekwador, Peru, Trynidad i Tobago 26.01.1985 6.02.1985 26 Holandia, Luksemburg, Belgia 11.05.1985 21.05.1985 27 Togo, Wyb. Kości Słoniowej, Kamerun, Kenia, Maroko 8.08.1985 19.08.1985 28 Szwajcaria, Lichstenstein 8.09.1985 12.09.1985 29 Indie 31.01.1986 1.02.1986 30 Kolumbia, Saint Lucia 1.07.1986 8.07.1986 31 Francja 4.10.1986 7.10.1986 32 Bangladesz, Singapur, Nowa Zelandia, Austria 18.11.1986 1.12.1986 33 Urugwaj, Chile, Argentyna 31.03.1987 13.04.1987 34 Republika Federalna Niemiec 30.04.1987 4.05.1987 35 Polska 8.06.1987 14.06.1987 36 Stany Zjednoczone, Kanada 10.09.1987 21.09.1987 37 Urugwaj, Boliwia, Peru, Paragwaj 7.05.1988 19.05.1988 38 Austria 23.06.1988 27.06.1988 39 Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Suzzi 10.09.1988 19.09.1988 40 Francja 8.10.1988 11.10.1988 41 Madagaskar, Reunion, Zambia, Malawi 28.04.1989 6.05.1989 42 Norwegia, Islandia, Dania, Finlandia, Szwecja 1.06.1989 10.06.1989 43 Hiszpania 19.08.1989 21.08.1989 44 Korea Płd, Indonezja, Mauritius 7.11.1989 23.11.1989 45 Republika Wys. Zielonego Przylądka, Gwinea, Mali, Czad 25.01.1990 1.02.1990 46 Czechosłowacja 21.04.1990 22.04.1990 47 Meksyk, Curacao 6.05.1990 14.05.1990 48 Malta 25.05.1990 27.05.1990 49 Tanzania, Wyb. Kości Słoniowej 1.09.1990 9.09.1990 50 Portugalia 10.05.1991 13.05.1991 51 Polska cz. I 1.06.1991 9.06.1991 52 Polska cz. II, Węgry 13.08.1991 20.08.1991 53 Brazylia 12.10.1991 21.10.1991 54 Senegal, Gambia, Gwinea 19.02.1992 26.02.1992 55 Angola, Wyspy św. Tomasza 4.06.1992 10.06.1992 56 Republika Dominikańska 9.10.1992 14.10.1992 57 Benin, Uganda, Sudan 3.02.1993 10.02.1993 58 Albania 25.04.1993 3.05.1993 59 Hiszpania 12.06.1993 17.06.1993 60 Jamajka, Meksyk, Stany Zjednoczone 9.08.1993 16.08.1993 61 Litwa, Łotwa, Estonia 4.09.1993 10.09.1993 62 Chorwacja 10.09.1994 11.09.1994 63 Filipiny, Australia, Nowa Gwinea 11.01.1995 21.01.1995 64 Czechy 20.05.1995 21.05.1995 65 Polska 21.05.1995 4.06.1995 66 Belgia 4.06.1995 11.06.1995 67 Słowacja 1.07.1995 3.07.1995 68 Kamerun, RPA, Kenia 14.09.1995 20.09.1995 69 Stany Zjednoczone ( ONZ ) 4.10.1995 9.10.1995 70 Gwatemala, Wenezuela, Nikaragua 5.02.1996 12.02.1996 71 Tunezja 14.04.1996 17.04.1996 72 Słowenia 17.05.1996 19.05.1996 73 Republika Federalna Niemiec 21.06.1996 23.06.1996 74 Węgry 6.09.1996 7.09.1996 75 Francja 19.09.1996 22.09.1996 76 Bośnia I Hercegowina 12.04.1997 13.04.1997 77 Liban 10.05.1997 11.05.1997 78 Polska 31.05.1997 10.06.1997 79 Paryż ( Światowe Spotkanie Młodzieży ) 21.08.1997 80 Rio de Janeiro ( Światowe Spotkanie Rodzin ) 2.10.1997 5.10.1997 81 Kuba 21.01.1998 24.01.1998 82 Nigeria 21.04.1998 23.04.1998 83 Austria 19.06.1998 21.06.1998 Wszędzie zawierzał wiernych Matce Bożej, nawiedzał sanktuaria narodowe, dokonywał beatyfikacji i kanonizacji, udzielał sakramentów świętych. Spotykał się z biskupami, członkami Episkopatów, kapłanami, siostrami zakonnymi, zakonnikami, z członkami organizacji kościelnych, odbywał spotkania z chorymi, starymi, niepełnosprawnymi, młodzieżą, Polonią, odwiedzał więźniów, spotykał się z przedstawicielami innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich, a także przedstawicielami religii niechrześcijańskich. Przed podróżą do Anglii przepowiadano mu najgorsze. Anglicy są zimni, mgła ich nie rozgrzewa, sposób wychowania sprawia, że są zamknięci; okażą się uprzejmi, lecz z dystansem. Może nawet papież nie zobaczy nikogo, poza swymi oficjalnymi gospodarzami, którzy nie padną mu w objęcia. Nie wziął sobie do serca żadnej z tych rozsądnych przestróg. Pojechał, a przyjęcie było entuzjastyczne. Rzekłbyś, że Anglię zaludniają neapolitańczycy. Papież posuwał się wolnym krokiem, błogosławił dyskretnym ruchem ręki. Wśród nieoczekiwanego entuzjazmu tego wielkiego zbiegowiska ludzi jedynym Brytyjczykiem był on sam. Podróże jego nitka po nitce wiążą na nowo chrześcijańską tkankę, wykazującą tendencję do rozluźniania się. To jedna z jego trzech wielkich przysług dla Kościoła. Drugą jest odbudowa doktrynalna, nad którą trudzi się bez wytchnienia od audiencji do encykliki, od przesłań do listów apostolskich, od przemówienia do przemówienia... Na podstawie tych tekstów możemy dojść do wniosku, że Wybijającym się kierunkiem jego nauki jest silnie związany z Bogiem człowiek, jego prawa i godność. Zweryfikował On pojęcie świętości. Święci Jana Pawła II są zdecydowanie bliżej zwykłych ludzi, stawiają czoło problemom, które stwarza współczesna rzeczywistość, broniąc podstawowych prawd wiary. Beatyfikował i kanonizował ponad 1000 osób (dla porównania jego poprzednicy kanonizowali 423 świętych oraz beatyfikowali 1224 błogosławionych).

20 lat pontyfikatu Jana Pawła II

Materiały

Kupcy działający na własny rachunek Działający na własny rachunek i we własnym imieniu 1. hurtownik – osoba pośrednicząca w zawieraniu transakcji kupna- sprzedaży. Może działać na własny lub cudzy r-k. Zawiera on każdorazowo umowę kupna-sprzedaży. Jt opłacalne dla producenta, który zajmuje się sprzedażą dóbr na rynku krajowym i chce wejść na rynek zagraniczny co jak wiadom...

"Świat ludzi i świat bogów w mitach greckich" - rozprawka „Świat ludzi i świat bogów w mitach greckich” Mit jest opowieścią , która przedstawia i organizuje wierzenia dawnej społeczności, próbuje dać odpowiedź na pytanie o pochodzenie człowieka i świata. Mity tworzą więź społeczną, przybliżają obyczaje i tradycje starożytnego człowieka. Pełniły one funkcje poznawcze, umożliwiając inter...

"Makbet" - bohaterowie 2. Bohaterowie tragedii. W większości utworów Szekspir przedstawia losy zamożnych warstw społeczeństwa; często nawet królów. Przykładami na to mogą być bohaterowie \"Makbeta\": Dunkan - król szkocki, Malkolm i Donalbein - jego synowie, Makbet i Banko - wodzowie zwycięskiej armii, panowie szkoccy: Makduf, Lennox, Rosse, Menteith, A...

'Dziady" cz.III - romantyzm Propozycje zbawcze w III części \"Dziadów\" III część \"Dziadów\" powstała w roku 1832 w Dreźnie po upadku powstania listopadowego. Wieść o wybuchu powstania zastała Adama Mickiewicza w Rzymie. Był to grudzień 1830 roku, w kwietniu następnego roku poeta przyjechał do Paryża, a następnie przybył do Wielkopolski. Niestety nie udało mu się ...

Powstanie styczniowe w "Nad niemnem" i "gloria victis" 8. Echa powstania styczniowego i dziedzictwo przeszłości w \"Nad Niemnem\" i \"Gloria victis\". \"Gloria victis\" (Chwała zwyciężonym) to opowiadanie realcjonujące przebieg jednego z epizodów powstania styczniowego. Autorka składa hołd poległym i wyraża przekonanie, że poniesione ofiary nie były daremne, a przyszłość doceni ich wielkość. O losi...

"Sklepy cynamonowe" - poszukiwanie utraconego czasu Schulz patrzy na rzeczywistość oczami poety, wizjonera, dziecka, którego niezwykła wyobraźnia przemienia wszystko, co zwykłe w niezwykłe, w fantazję, marzenia, urojenia. Przemiana ojca w barwnego, egzotycznego ptaka może być wyrazem protestu przeciwko degradacji i unifikacji jednostki w nowoczesnym świecie. Przemiana ojca w karakona wyrzuconego ...

Encyklopedyści oświeceniowi Encyklopedyści. Encyklopedyści to grupa francuskich filozofów, naukowców i literatów, którzy współpracowali przy tworzeniu „Wielkiej encyklopedii francuskiej”, z którą był związany szeroki ruch umysłowy XVIII - wiecznej Francji. Sformułowali ideologię, która stała się wyrazem światopoglądu oświecenia przez połączenie idei sensualiz...

Orientacja marketingu STRUKTURA ZORIENTOWANA FUNKCJONALNIE Występują w przedsiębiorstwach średniej wielkości i operujących na względnie jednorodnym rynku. Wyróżnia się komórki lub stanowiska wypełniające funkcje przygotowawcze oraz komórki wykonawcze zajmujące się bezpośrednią realizacją planów marketingowych. Całość problemów wiążących się z koordynacją działań rynk...